Pytania test wiedzy służba celno skarbowa

Pobierz

Znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczypospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej i na świecie.. Czas na odpowiedź: 55. sek.. Znam sporo takich przykładów.. Emerytura / Renta inwalidzka.. Czas na odpowiedź: 25. sek.. Tym razem bierzemy na warsztat dział Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej.. Inne (Wnioski / zawiadomienia / oświadczenia) Broszury informacyjne dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych.Do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza co najmniej 3-osobowy zespół, spośród funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz osób zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej, niebędących członkami zespołu, o którym mowa w ust.. Wiedza ogólna.. (wypełnia kandydat do służby w Służbie Celno-Skarbowej) 1.. Informacja Polskiego Trakera - maj 2017 Służba Celno-Skarbowa karze mandatami!. - Służba Celna była jednym z kilku organów posiadających uprawnienia do kontroli transportu drogowego, który jest wykonywany na drogach naszego kraju przez przewoźników krajowych i zagranicznych.Baza wiedzy Polski Ład Serwis Służby Cywilnej Zamknij menu GOV.pl.. Pomiar zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych.. Służba Celno-Skarbowa; Emerytura / Renta inwalidzka Powrót..

62.Testy do służby celnej, testy do służby celno-skarbowej, testy multiselect - testynacelnika.pl.

d) Komendant Główny Straży Granicznej.. Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Służby Celnej sprawuje: a) Prezes Głównego Urzędu Ceł.. ul. Kościuszki 35.. Kliknij tutaj aby uzyskać pełny dostęp lub kliknij tutaj aby zalogować się.. Kategorie testów.. Celnicy kontrolują co 5 samochód.. Organy celne są organami podatkowymi w zakresie: a) podatku akcyzowego.. 1, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają .Tak jest w US w Pruszczu Gdańskim.. Testy mozesz napisac na max ale wygrywa np osoba po znajomosci, bo np ma znajomego naczelnika albo mąż pracuje w US innym dziale i poleca np zona, która ma brak wiedzy jeśli chodzi o specyfikę pracy.. Witaj w demonstracyjnej wersji naszej platformy!. 2.Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu: prawo : źródła prawa, prawo konstytucyjne, instytucje polityczne, prawo administracyjne, sądownictwo (w tym administracyjne), dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, służba cywilna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiejegzaminie na inspektora kontroli skarbowej.. Rozwiązuj test.. kontrola, urzędnik / ShutterStock.. Platforma zawiera testy, które zaznajomią Cię z psychologicznym podejściem egzaminów do służby celnej oraz sprawdzi czy Twoja osobowość jest odpowiednia do pracy w wymarzonym zawodzie.Pytania są jednokrotnego wyboru..

Materiały Wniosek o emeryturę, rentę inwalidzk ... w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Zasiłek pogrzebowy / Wypłata świadczenia po zmarłym emerycie lub renciście.. System punktacji jest taki sam jak na egzaminie (poprawna odpowiedź +2 punkty, zła odpowiedź -1 punkt, brak odpowiedzi 0 punktów).. Emerytura / Renta inwalidzka.. Na każde pytanie możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź.. b) Szef Służby Celnej.. Termin przeprowadzenia testu wiedzy w ramach prowadzonego postępowania określa Centralny zespół do spraw postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej, zwany dalej "zespołem centralnym".. Na rozwiązanie testu masz 50 minut.ZAKRES TESTU FIZYCZNEJ DLA DO SLUŽBY CELNO-SFARBOWEJ OuZ SPOSÓB OCENY EGO WYNIKÓW Rodzaje éwiczefl dla kandydatów do SluŽby Celno-Skarbowej, nonny i swmogi ich spelnienia 1.. Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują .Służba Celno-Skarbowa jest wyodrębniona w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, powstałą w wyniku połączenia administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej.. Zadania realizowane przez Służbę Celno-Skarbową, poza wykrywaniem i zwalczaniem nieprawidłowości .§ 3.. ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA A. Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu..

Testy do służby celnej / Testy do służby celno-skarbowej w postaci symulatora to rozwiązanie idealne dla Ciebie!

Według Konstytucji RP obywatelstwo polskie nadaje i wyraża zgodę na jego zrzeczenie się: a) Prezes Rady Ministrów, b) minister spraw wewnętrznych, c) minister spraw zagranicznych, d) Prezydent RP.. Krajowa Administracja Skarbowa stała się faktem .Rok 2018 rozpoczynamy kolejnym test sprawdzającym Wasze postępy w przygotowaniach do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.. W niniejszym kwestionariuszu należy zawrzeć wszystkie informacje, które są niezbędne w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej.. Udział procentowy pytań z poszczególnych działów prawa jest identyczny jak na egzaminach przeprowadzonych w latach ubiegłych.. Na poniższe pytania proszę udzielić wyczerpujących odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.Osoby, które chciałyby rozpocząć karierę w Służbie Celnej od stanowiska młodszego specjalisty Służby Celnej powinny przede wszystkim spełniać kryteria ustawowe czyli mieć polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej średnie .Typ pracy: Służba cywilna.. 141 pytań.. Rozwiązuj test.. 145 pytań.Testy przeszłam pomyślnie, a były trudne pytania , mimo że milelśmy się przygotować z ustawy o służbie celnej, pytania były o wszystkim.Natomiast na rozmowie było tak że te osoby .test wiedzy; test sprawności fizycznej; test psychologiczny i kompetencyjny; rozmowa kwalifikacyjna; ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej; sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;Test składa się z 60 pytań obejmujących zagadnienia części ogólnej i profilowanej zasadniczego kursu zawodowego..

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy.w Szóstym Referacie Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego CKK-33.

Renta rodzinna.. Tym razem zadajemy 4 pytania kontrolne, za które możecie zdobyć łącznie 8 punktów.2) test wiedzy; 3) test sprawności fizycznej; 4) test psychologiczny i kompetencyjny; 5) rozmowa kwalifikacyjna; 6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej; 7) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby.893 pytań.. Data publikacji: 27.07.2021 10:30.. Uwaga!. Opis éwiczefi: 1) SILA RAMON: UGINANIE RAMION W PODPORZE LEŽ4C PRZODEM Miejsce: hala sportowa/sala gimnastyczna lub stadion/boisko- Ocena: liczba prawidlowo wykonanychPlik Testy służba cywilna.doc na koncie użytkownika urzednik.mianowany • folder Pytania z egzaminu • Data dodania: 28 paź 2013Co wiesz o Krajowej Administracji Skarbowej?. Za to powinna się w ziąć Izba Skarbowa, ale oni maja to w doooopie.Służba Celno-Skarbowa karze mandatami!. Adres urzędu: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu.. Numer oferty: 83004.. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie przyznaje się 1 punkt.Służba Celno-Skarbowa.. Jestem zadowolony z moich zarobków.4 I.. Według Kodeksu Pracy długość urlopu macierzyńskiego: a) zależy od stażu pracy,PYTANIA WYKORZYSTANE W SPRAWDZIANIE WIEDZY W RAMACH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ W 2012 ROKU 1.. Test psychologiczny/osobowości.. Zgodnie z Konstytucj ą RP źródłami powszechnie obowi ązuj ącego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s ą na obszarze działaniaW skład korpusu służby cywilnej wchodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w: a) Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, b) Agencji Rozwoju Przemysłu, c) Rządowym Centrum Legislacji, d) Głównym Urzędzie Miar.. Miejsce wykonywania pracy: Konin.. Pytania są jednokrotnego wyboru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt