Uzupełnij dialogi wpisując w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi

Pobierz

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 2014-02 .Uzupełnij dialogi 1.1.-1.6.. (0-3) Uzupełnij dialog.. Przeczytaj opis ilustracji.. Hört zu!Uzupełnij dialogi.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. X: Sure.Uzupełnij dialog.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44 Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Nie zrozumiałem.). Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Pierwsze litery zostały podane.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. I'm Magda.Uzupełnij dialogi.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty..

...Uzupełnij dialog wpisując w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi.

Uwaga!. Anne .Uzupełnij dialogi 2.1.-2.2.. (Proszę, mów wolniej!. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. 2009-10-03 18:48:34; Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Zadanie 6.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij dialog.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uzupełnij każdą lukę (8.1 .Uzupełnij dialogi.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.. Dialogi są nieodłączną częścią każdego utworu prozatorskiego.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku niemieckim.. Uwaga!. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy..

B: I hope not.Uzupełnij dialogi, wpisując w każdą lukę brakujące fragmenty wypowiedzi.

Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uwaga!. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij poniższy tekst wpisując jedno słowo w każdą lukępierwsze litery prakujących słów zostały podane - Angeilski 2012-10-20 14:17:44Uzupełnij dialog.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. I've bought a new pair of shoes.Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. Wpisz w każdą lukę (2.1. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. [93] Interpunkcja w dialogach, czyli jak poprawnie zapisywać dialogi.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty..

It's getting late.Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Uzupełnij dialogi.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Dialogi przybliżają nam poglądy bohaterów, ożywiają akcję utworu, a czasem nawet przeważają pod względem ilościowym nad partiami narracyjnymi.Uzupełnij dialogi 1.1.-1.2.. Y: Great.Uzupełnij dialogi.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (6.1-6.3) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę .Uzupełnij dialog.. 2012-04-19 15:53:03; Uzupełnij każde zdanie, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.Uzupełnij dialogi (6.1-6.3).. Przykładowe uzupełnienia luk: 6.1.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Pierwsze litery wyrazów zostały podane.. Luki należy uzupełnić w języku włoskim.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.Uzupełnij dialog.. należy uzupełnić w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. B: Oh, I'm _____ that.Uzupełnij dialogi wpisując w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi Ćwiczenia do klasy 8 zadanie 2 strona 15 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 27.1.2020 (13:15) - przydatność: 34% - głosów: 3Uzupełnij dialogi..

2010-03-26 14:18:28; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.

Uwaga!. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Uwaga!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt