Pisownia skrótów i skrótowców - ćwiczenia

Pobierz

Zeszyt ćwiczeń, s. 61-64.. Tematyka.. .Ćwiczenia.. Słownik skrótów i skrótowców podaje, że poprawną formą skrótu od wyrazu województwo jest: woj. (z kropką).. Zyskaj dostęp do setek lekcji przygotowanych przez ekspertów!. Możemy je podzielić następująco: • skrótowce literowe (literowce) - przy ich czytaniu wymawiamy nazwy poszczególnych liter wchodzących w skład symboli: PKP pe-ka-pe (Polskie Koleje Państwowe) PKS pe-ka-es (Polska Komunikacja Samochodowa) NBP en-be-pe (Narodowy Bank .Pisownia skrótu P.S. jest poprawna, ale poprawny - i znacznie częstszy - jest też zapis PS (bez kropek).. Poniżej znajdują się linki do ćwiczeń interaktywnych:Skróty i skrótowce - ćwiczenia.. Przedmioty Język polski Nauka o języku Ortografia i interpunkcja Skrótowce możemy podzielić: skrótowce literowe - tworzymy je z pierwszych liter wyrazów skracanych.. Zgodnie z zasadą ortograficzną stawiamy kropkę po skrótach kończących się na inną literę niż skracany wyraz.. Określ, do której grupy … skrótowców należą.UJWATSGPSAWEAGHKULASPUMCSPWSTOrtografia • Kl 4-6 • pliki użytkownika bonifacyklara przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ćwiczenia ortograficzne ''ó'' ''u'' dla kl. IV VI.doc, ćwiczenia do pisowni dużej i małej litery dla kl.VI(1).docPlik PISOWNIA SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW.doc na koncie użytkownika alicja-67 • folder Zasady pisowni • Data dodania: 6 lis 2015Zasady polskiej pisowni i interpunkcji Wydawnictwa Naukowego PWN..

Pisownia skrótów i skrótowców.

tworzenia skrótów i skrótowców (notatka w zeszycie).. Część z tych skrótowców jest odmienna (jak np.Temat 1 i 2: Tworzenie i zapisywanie skrótów i skrótowców.19.03.21r.. Skróty utworzone z początkowej litery lub początkowych liter wyrazów Przykłady: a.. 15.04.2021 r. (czwartek), kl. 5 b 1. proszę wykonać ćwiczenie 1., 2., 3., 4.Ćwiczenia z zastosowaniem skrótów i skrótowców.. I wszyscy wiedzą, o co chodzi!. Karta pracy ( V _Skróty.pdf) o Stosowanie skrótów w pisowni adresów oraz w wypowiedziach pisemnych (ćw.. 1) Skrót to: a) kilka przypadkowych liter b) skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia c) zawsze pierwsze trzy litery jakiegoś wyrazu 2) Skrótowce to: a) skrócone wielowyrazowe nazwy instytucji, organizacji i urzędów b) kilka przypadkowych liter c) skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia 3) Jak ortograficznie zapisujemy skróty, a jak skrótowce?1) Skrót to: a) kilka przypadkowych liter b) skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia c) zawsze pierwsze trzy litery jakiegoś wyrazu 2) Skrótowce to: a) skrócone wielowyrazowe nazwy instytucji, organizacji i urzędów b) kilka przypadkowych liter c) skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia 3) Jak ortograficznie zapisujemy skróty, a jak skrótowce?Reguły skracania wyrazów oraz pisownia skrótów We współczesnej polszczyźnie wyróżniamy następujące rodzaje skrótów: 1..

Przykłady:Pisownia skrótów i skrótowców.

Aplikacja Polska ortografia jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą poćwiczyć zasady polskiej ortografii.. Podstawowe zasady polskiej ortografii.. ZADANIA DLA UCZNIA: Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 51- 56, Nazwy złożone.. Wyrazy nacechowane ekspresywnie.. Zapisz.. Zapisujemy je wielkimi literami i odczytujemy w skróconej wersji, a nie jako całe wyrazy - np.Pisownia skrótów i skrótowców.. Skracane są słowa powszechnie znane i stosowane, np. jednostki miary i wagi, tytuły i .Pisownia skrótów i skrótowców.. W zeszycie ćwiczeń (od strony 195.). Pisownia łączna lub rozdzielna.Ponadto skróty nie podlegają regułom fleksji, z wyjątkiem skrótów pojedynczych wyrazów zawierających w skrócie ostatnią literę wyrazu - wtedy w innej formie fleksyjnej można dodać końcówkę lub postawić kropkę na końcu, np. doktor - dr, doktora - dr.. Na początku lekcji postaramy się ułożyd rodzinę wyrazów od słowa mur.. Pisownia skrótów i skrótowców.. Lekcja nr 17 "Najwyższa góra świata" .. Ćwiczenia: Przepisz zdania i określ według wzoru: .ćwiczenia; e-learning Miejsce realizacji zajęć ćwiczenia w pomieszczeniu UJK/ ćwiczenia online za pośrednictwem e-learningu .. E. Polański, Pisownia skrótów i skrótowców, [w:] tegoż, Zasady pisowni i interpunkcji, Warszawa 2008, s. 87-91.. B. Ćwiczenia (20 h) Lp.. TEMAT 3: Funkcja zdrobnienia i zgrubienia w tekście.Ćwiczenia z gramatyki i ortografii języka polskiego..

Temat: Odmiana skrótowców.

pisany bez kropek, wyjątkowo też z kropkami, czytany jako cały wyraz (wymawiany też: pe .Co wiesz o pisowni skrótów i skrótowców?. Kształcenie językowe.. (miesiąc), ob.. Skróty to pojedyncze litery lub grupy liter, którymi zastępuje się często używane i powszechnie znane wyrazy albo połączenia wyrazów.. Większość skrótów jest zapisywana za pomocą małych liter.. Stosowanie skrótów to świetne rozwiązanie - możemy w szybki sposób zakomunikować to, co mamy na myśli, używając zaledwie kilku liter.. Warunki zaliczenia przedmiotu.. (pan, pani), r. (rok, rodzaj), mies.. Niech każdy z Was zastanowi się, jaki podad wyraz, w którym wystąpi cząstka wspólna - mur, która będzie rdzeniem wyrazów pokrewnych.Skróty to skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia zapisane małymi literami - np. lek.. Informujemy, że najciekawsze zgłoszenia wraz z odpowiedziami Redakcji możemy opublikować w serwisie, podając informację o autorze pytania (posługujemy się dokładnie takim podpisem, jaki został umieszczony w zgłoszeniu, bez ujawniania adresu e-mail); zastrzegamy sobie prawo do ew. skrótów bądź koniecznych poprawek.województwo = woj. Poprawna pisownia.. (obywatel).. Jeżeli wyraz i skrót kończą się na tą samą literą, wówczas po skrócie nie stawiamy kropki.. Po takich skrótach zawsze należy postawić kropkę.Temat: Skróty i skrótowce - ćwiczenia..

1.Temat: Pisownia skrótów i skrótowców - Ćwiczenia utrwalające.Zadanie 1.

Czytamy te skrótowce jako oddzielne litery np. PCK - Polski Czerwony Krzyż (czytamy P-C-K), ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych.. Nadaje się nie tylko dla uczniów szkół podstawowych czy średnich, ale także dla dorosłych, którzy chcą powtórzyć te wiadomości, których już nie pamiętają.Zasady polskiej pisowni i interpunkcji Wydawnictwa Naukowego PWN.. Gramatyka języka polskiego zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy - II.1.3 rozumie zasady tworzenia wyrazów złożonych II.. Skrótowce to skrócone wielowyrazowe nazwy instytucji, organizacji i urzędów.. W zapisie części skrótów stosuje się kropkę.Proszę zwrócić uwagę na pisownię skrótów.. Trudniejsze zagadnienia polskiej ortografii.. (albo), p. Oznaczanie samogłosek i spółgłosek w pisowni polskiej.21000 skrótowców języka polskiego, zawiera około 4200 skrótów grafi cznych, tj. 20%.. Wszystkie lekcje, fiszki, quizy, filmy i animacje są dostępne po zakupieniu subskrypcji.. (lekarz medycyny).. notatka do zeszytu znajduje się w Librusie.. Kształcenie językowe.Pisownia skrótów, czyli jak skracać słowa, by nie straciły fasonu.. Można się o tym przekonać m.in. z odpowiedniego hasła w Słowniku skrótów i skrótowców Jerzego Podrackiego (Warszawa 1999): "PS, rzad.P.S.. W Słowniku ortografi cznym języka polskiego [Szymczak 1981] - 270 skró-tów grafi cznych, zaś w Kieszonkowym s łowniczku ortogra fi cznym języka polskiego W. Pisarka [1983] - 120 takich skrótów.Wyrażenie pełniący obowiązki (skrót p.o.) używane jest przed wyrazem, który oznacza funkcję albo stanowisko.Przez niektóre wydawnictwa poprawnościowe (M. Bańko, Słownik wyrazów kłopotliwych; J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców) jedynie forma p.o. kierownik uznawana jest za poprawną - czyli forma, w której realizowany jest składniowy związek zgody.. 1 i 2)Skrótowce to rzeczowniki utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej wyrazów.. Wyrazy nacechowane ekspresywnie.. zeszyt ćwiczeń:1-4/ 195-196 .. Rozszyfruj nazwy uczelni zapisane w formie skrótowców.. Interpunkcja polska - wybrane zagadnienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt