Czynniki wpływające na temperaturę wód powierzchniowych oceanu

Pobierz

Dzielimy go na Ocean Spokojny, Atlantycki i Indyjski.. Zależy on od: * szerokości geograficznej (dopływ energii słonecznej i nagrzewanie się wód powierzchniowych) * ciepłe i zimne prądy ( ciepłe ocieplają a ziemne ochłoadzają wodę)Czynniki wpływające na temperaturę wód powierzchniowych oceanu.. Blisko brzegu wiatry powodują oziębienie powierzchni oceanu w przypadku przepływu wody w kierunku powierzchni z głębszych rejonów.. Zmiany klimatu zwiększają presję na jednolite części wód.. Temperatura zamarzania wody morskiej jest niższa niż wody słodkiej.• temperatura powietrza - im wyższa temperatura tym wyższe zasolenie na skutek parowania wody z powierzchni mórzi oceanów.. Ta ciepła warstwa wody o mniejszej gęstości prowadzi do .Prądy morskie na Ziemi są częścią globalnej cyrkulacji wód oceanicznych obejmujących wody Oceanu Atlantyckiego i Oceanu Spokojnego, a w mniejszym stopniu także Oceanu Indyjskiego - nazywanej cyrkulacją termohalinową.. Niekiedy na skutek pionowych ruchów wód tlen jest transportowany w kierunku warstw przydennych.Wody powierzchniowe oceanów przemieszczają się ku obszarom polarnym, gdzie oddają ciepło, które ogrzewa powietrze, a same przy tym ulegają ochłodzeniu.. Zmiany te sprawiają, że należy szybciej podjąć odpowiednie .- prądy ciepłe - zwiększające opady i temperaturę (Prąd Zatokowy, Prądy Równikowe), - prądy chłodne - zmniejszają opady i temperaturę (Prąd Peruwiański, Dryf Wiatrów Zachodnich)..

2.Podaj czynniki wpływające na temperaturę wód powierzchniowych oceanu.

Wysokość odnosi się do odległości powyżej lub poniżej poziomu morza.. Średnia temperatura wód powierzchniowych wynosi 17,4 stopni C.. Reforma 2019Wpływ na temperaturę wód morskich i oceanicznych mają: a)szerokości geograficznej (dopływ energii słonecznej i nagrzewanie się wód powierzchniowych) b)ciepłe i zimne prądy ( ciepłe ocieplają a ziemne ochłoadzają wodę) c)rozkład lądów i oceanów (lądy szybciej sie nagrzewają jak i schładzają więc wody w sąsiedzwtwie tak .Czynniki mające wpływ na rozkład temperatury wód powierzchniowych.. Średnia temperatura wód powierzchniowych wynosi 17,4 stopni C.. Zmienia się ona od -1,9°C w rejonach polarnych (w niższej temperaturze woda morska zamarza później, co wynika z faktu zasolenia wody morskiej) do +28°C w strefie równikowej.Zmienność klimatu a woda — Cieplejsze oceany, występowanie powodzi i susz.. Zależy on od: * szerokości geograficznej (dopływ energii słonecznej i nagrzewanie się wód powierzchniowych) * ciepłe i zimne prądy ( ciepłe ocieplają a ziemne ochłoadzają wodę) * rozkład lądów i oceanów (lądy szybciej sie nagrzewają jak i schładzają więc wody w sąsiedzwtwie tak samo) * wsytępowanie prądów głębionowych (wynoszących na powierzchnię wód chłodnych tzw. upwelling) * wody topniejących .Czynniki wpływające na temperature Oceanu Indyjskiego: * ma długą rozciągłość równoleżnikową więc szybciej się nagrzewa * otoczony jest lądami, a lądy szybciej się nagrzewają * wysoki proces parowania * występuje prąd pływowy ciepły, który ociepla ocean..

Średnia temperatura wód powierzchniowych wynosi 17,4 stopni C.

Wody oceaniczne stanowią 71% powierzchni naszej planety.. Zakres rozszerzony.. Omów przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich na kuli ziemskiej.. • opady atmosferyczne -im wyższeopady tym niższezasolenie • dopływwódrzecznych -im wyższydopływtym niższezasolenie • formowanie sięlodu -im więcejlodu tym wyższezasolenie (podczas tworzenia sięloduCzynniki wpływające na klimat to: wysokość, szerokość geograficzna, wiatr, prądy wodne i bliskość oceanu.. Średnia temperatura wód powierzchniowych wynosi 17,4 stopni C.. Termin wykonania zadania 3 kwietnia 2020r.Ocean definiujemy jako ogromny teren słonej wody.. Temperatura oceanu jest ważnym parametrem w numerycznej prognozie pogody i w modelach klimatu.Na temperaturę wód powierzchniowych oceanu wpływ mają między innymi (oprócz wymienienia krótko scharakteryzowano te czynniki): 1.. To ocieplenie jest znakiem firmowym zjawiska klimatycznego zwanego El Niño, który zmienia opady deszczów wokół całego globu, powodując nawalne deszcze w południowych .Na Oceanie Indyjskim, centralne położenie oceanu zajmują izotermy w temperaturze 25 ° C, 27 ° C i 28 ° C.. Z powodu globalnego ocieplenia w górnej warstwie oceanu gromadzi się coraz więcej ciepłej wody, a to z kolei zakłóca cyrkulację w oceanie, co ma decydujący wpływ na klimat i stan życia morskiego..

W największych ilościach występuje w powierzchniowych warstwach wód.

Pływy - ruchy wody spowodowane działaniem sił grawitacyjnych Księżyca i Słońca, Wyróżniamy:1.. Tlen w wodzie morskiej umożliwia żyjącym w niej organizmom oddychanie.. Te elementy współdziałają w celu określenia klimatu lokalizacji .. Szerokość geograficzna , Na temperaturę wód powierzchniowych oceanu wpływ mają między innymi (oprócz wymienienia krótko scha Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 1.. Zależy on od: * szerokości geograficznej (dopływ energii słonecznej i nagrzewanie się wód powierzchniowych) * ciepłe i zimne prądy ( ciepłe ocieplają a ziemne ochłoadzają wodę) * rozkład lądów i oceanów (lądy szybciej sie nagrzewają jak i schładzają więc wody w sąsiedzwtwie tak samo) *.Temperatura powierzchniowych wód oceanicznych Średniowynosi: +17,4°C, przy czym: na półkuli północnej wynosi 19,2°C, na półkuli południowej wynosi 16,0°C.. Globalny obieg wody obejmuje zarówno prądy morskie przypowierzchniowe jak i ruch wody w głębinach oceanu.W wodzie mórz i oceanów znajdują się także gazy: głównie tlen i dwutlenek węgla.. Wykonaj zadania 2, 3.. Od powodzi i susz po zakwaszenie oceanów i podnoszący się poziom mórz - oczekuje się, że w najbliższych latach nasili się wpływ zmian klimatu na wody.. Im dalej od równika jest miejsce, tym niższa jest temperatura.Przydatność 60% Czynniki mające wpływ na rozkład temperatury wód powierzchniowych..

Średnia głębokość oceanu wynosi 3704m.

Jego dno kształtują rowy i grzbiety oceaniczne oraz pasy wulkaniczne.Na zasolenie ma wpływ bilans strat i zysków wody w danym akwenie, który zmienia się na skutek parowania, topnienia, napływu wody słodkiej (z lądu), ilości opadów atmosferycznych, topnienia lodów morskich oraz mieszania się wód .. W kierunku południowym nie ma różnicy między Pacyfikiem, ponieważ izotermy z grubsza podążają za równaniami, z wyjątkiem niewielkiej pętli w pobliżu Przylądka Dobrej Nadziei z powodu zimnego prądu Agulhas.Czynniki wpływające na temperaturę w danym obszarze to szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, odległość od morza, prądy oceaniczne i przeważające wiatry.. Czynniki wpływające na temperaturę Oceanu Spokojnego:Prądy oceaniczne i globalna cyrkulacja termohalinowa wpływa na średnią temperaturę powierzchni oceanu.. Wpływ na ustrój rzeczny wywiera szereg czynników, m.in.: typ i odmiana klimatu, budowa geologiczna, rzeźbaterenu, szata roślinna, czynniki antropogeniczne, np. związane z poborem wody przez człowieka dla rolnictwa, przemysłu oraz przeznaczonych bezpośrednio dla mieszkańców.Taka różnica temperatury jest spowodowana w głównej mierze oddziaływaniem pasatów, które w okołorównikowym obszarze Pacyfiku wieją ze wschodu, powodując przemieszczanie się ciepłych wód powierzchniowych na zachód (wody powierzchniowe stają się coraz cieplejsze w miarę przesuwania się na zachód, gdyż podlegają dłuższemu wystawieniu na działanie promieniowania słonecznego).Błędne koło zmian klimatycznych w powierzchniowych warstwach oceanów.. Chłodna woda staje się na tyle gęsta, że opada na dno oceanu, tworząc nową wodę głębinową, a równocześnie spychając starszą wodę głębinową ku równikowi.. W przeciągu ostatniego wieku ich poziom wzrósł o 10-15cm.. Np. każdego 3-7 roku wielka powierzchnia Pacyfiku wzdłuż równika ogrzewa się o 2-3°C.. 6 i 7 na str. 93-97 w Maturalnych kartach pracy.. Im wyższa elewacja regionu, tym jest zimniej.Na rysunku przedstawiono w ºC anomalie rocznej temperatury wód powierzchniowych oceanu, obliczone w stosunku do średniej temperatury wód oceanu u wybrzeży Ameryki Południowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt