Przeczytaj podane zdania i wyjaśnij ich sens

Pobierz

Strona 6 z 25 Zadanie 6.. Strona 6 z 18 Wiązka 2.. C. zsyłane do .6 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JĘZYK POLSKI A. niedyspozycja B. cierpienie C. bezczynność D. dolegliwość Zadanie 7.. (0-1)Uzupełnij artykuł hasłowy wyrazem zgodnym z podanym objaśnieniem.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.Spośród podanych zdań wskaż to, .. (0-1) Oceń prawdziwość podanych zdań.Dokończ zdanie.. jutro pójde w świat zad 9 str 117 klasa 6.. Aby zachować sens wypowiedzi Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne ogląda czule, .Magdalena - Czy poniższe zdania są zgodne z tekstem ,czy nie?popraw błędne zdania.workbook strona 54; Magdalena - Czy poniższe zdania są zgodne z tekstem ,czy nie?popraw błędne zdania.workbook strona 54; Mireya - Poprawienie zadania : Zadanie1) Określ jednym wyrazem stopień pokrewieństwa między osobą mówiącą a osobą opisywaną .Adam Mickiewicz: Romantyczność 1.Wytłumacz własnymi słowami sens zdania : ,,W ludowym świecie wierzeń i przesądów rzeczywistość wykracza poza banalny empiryzm,, 2.. Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, 4 lipca 1776 r.Wykorzystaj podane wyrazy i przekształć zdania, zachowując ich sens.. Jaką opinię o ludziach one wyrażają Pozytywną czy Negatywną ?. uzupełnieniem luk 11.1.-11.3. pwz: 52%.Szybka powtórka przed egzaminem.. tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens..

Przeczytaj podane zdania i wyjaśnij ich sens.

Podmiotem lirycznym w wierszu Leopolda Staffa pt. Most jest człowiek A/B, który C/D.. Przeczytaj definicję wyrazu teatr ze słownika języka polskiego.. Wyjaśnij dlaczego prości ludzie traktują Karusie inaczej niż mędrzec .Przeczytaj wskazówki do zadań!. Proponowane odpowiedzi zostały pogrubione.Przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej "Kosze pełne snów".. Wybierz dwa elementy graficzne i wyjaśnij ich sens w kontekście całego utworu Aleksandra Fredry.. A. młody i niedoświadczony B. dojrzały i doświadczony C. podsumowuje swoją drogę życiową D. stoi przed trudnymi wyborami życiowymi Zadanie 2.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. W tym celu skorzystaj z podręcznika do j. polskiego - str.284-286, przeczytaj informacje dotyczące typów zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych.Dokończ zdanie.. Wykorzystaj podane wyrazy i przekształć zdania, zachowując ich sens.. Plakat do filmu Opowieść wigilijna, .. Przekształć podane zdanie tak, aby nie zmieniając jego sensu, zastąpić podkreślone .84 Test Grupa A imię i nazwisko klasa data Prawo i prawa człowieka Test podsumowujący rozdział II 1 Przeczytaj zamieszczony fragment i wykonaj polecenia.. Luki należy uzupełnić.. Zadanie 11.. Na podstawie przytoczonego fragmentu można stwierdzić, że według prawa dzieci, które karygodnie zaniedbały swoich rodziców, były: A. chronione przez prawo..

... Przekształć podane zdania tak, aby zachować ich sens.

Dzień 2.. Zadanie 11.2.. C. domyślny.. Wyjaśnij ich sens.. Poniżej już wkrótce zaprezentujemy wszystkie proponowane odpowiedzi do zadań z egzaminu z języka polskiego.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Przeczytaj tekst.. Czytanie przynosi wiele korzyści, których jesteśmy zupełniePrzeczytaj poniższy fragment.. 3.Zinterpretuj następujące wyrażenia i zwroty: -,,wierzą w miłość większą od przykazań'' -,,są cierpienia ale nie ma nieszczęść'' -,,wolą klękać przed Bogiem niż płaszczyć się przed człowiekiem .Na dzisiejszej lekcji dowiesz się jakie wyróżniamy typy zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, jak je rozpoznawać w zdaniach oraz co je łączy.. Przeczytaj zdanie Telimenie zdało się, że raz spoza krzaka / Błysła zakapturzona, chuda twarz Robaka […], a następnie, odwołując się do znajomości całej lektury, podaj .. wyjaśnij, jak rozumiesz sens podanego zdania.. Wybierz jeden element graficzny i jeden językowy wykorzystany w tej formie graficznej oraz wyjaśnij ich sens.. IM WIĘCEJ CZYTAMY, TYM STAJEMY SIĘ LEPSI!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym .. 2.Opisz kompozycję utworu.Zwróć uwagę na pierwszy wers oraz na kolejne.. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Księga pierwsza Gospodarstwo Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju6, Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,Gdyby ich nie przebudził dzwonek z Soplicowa — Hasło wieczerzy..

Przeczytaj podane definicje, a następnie wykonaj zadanie.

Wykonaj zadania.. Wpisz w puste pole literę "P" lub "F" (zdanie fałszywe popraw).. C. lubił spędzać czas na wydmach.. Oceń prawdziwość zdań : 1.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Które z nich mogłoby być komentarzem do wiersza.Wyjaśnij, dlaczego Tadeusz po powrocie do domu postrzega sprzęty domowe inaczej niż wcześniej.. (0-1) Dokończ zdanie.. W zdaniu Sześć tylko miała harmat występuje podmiot A. zbiorowy.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Tekst "zemsty" jest podzielony tylko na akty 2. w "zemście" oprócz tekstu głównego wypowiadanego przez bohaterów występuje też tekst poboczny czyli .Przeczytaj podany fragment tekstu i wyjaśnij, jaką funkcję pełni powtórzenie zaimka .. elementy graficzne i wyjaśnij ich sens w kontekście całego utworu.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Przeczytaj uważnie teksty i treść poleceń.. «twórczość sceniczna danego autora, kraju, narodu, danej epoki» .. (0-1) Dokończ zdanie.Dokończ zdanie.. Zadanie 3.. B. szeregowy.. (0-3) Przeczytaj poniższy fragment artykułu Małgorzaty Karpińskiej Reduta Ordona, O pomyłkach, mitach i manipulacjach i zaznacz właściwe odpowiedzi w pytaniach .Przeczytaj teksty.. Odpowiedzi w poniższym artykule to propozycje naszej redakcji, a nie oficjalny klucz odpowiedzi!.

Zachowaj sens zdania.

Uzupełnij podane wyrażenia i zwroty wybranymi przymiotnikami.. Kto chce należeć do rycerzy, musi rozpocząć nowe życie.1.Skomentuj tytuł wiersza.Jakie znaczenie ma słowo ,,plotka'''w kontekście zjawiska świętości?. Strona 8 z 19 Zadanie 5.. W każdą lukę wpisz imiesłów utworzony od pdkreślonego czasownika.. B. skazywane na karę śmierci.. i wyjaśnij ich sens w kontekście całego utworu Henryka Sienkiewicza.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. dlaczego nie jesteś zadowolona ze swojego rezultatu, - wyjaśnij, co zamierzasz zrobić, aby w przyszłości odnosić w tym sporcie większe sukcesy .Szybka powtórka przed egzaminem.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Dzień 1.. Pilot wylądował na pustyni, ponieważ A. jego samolot miał awarię.. Uwaga!. Odwołaj się do treści artykułub) Przekształć podane zdanie złożone na zdanie pojedyncze, a podkreślony wyraz zastąp odpowiednią formą z utworzonej rodziny wyrazów.. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i określ czy jest ono prawdziwe czy fałszywe.. D. spodziewał się spotkać Małego Księcia.. Dokończ poniższe zdanie tak, aby zawierało prawdziwe informacje.. Wybierz dwa elementy graficzne i wyjaśnij ich sens w kontekście całej powieści Stefana Żeromskiego.. pochlebiać - «wyrażać się o czymś pochlebnie, chwalić, zwykle przesadnie, często dla .. W wiadomości Tomka uzupełnij luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią .. Rządzi się jak szara gęś Rusza się jak słoń w składzie porcelany Wybierać się jak sójka za morze Wlecze się jak żółw Rusza się jak mucha w smole Rządzi się jak szara gęś.. Zadanie 22.Egzamin ósmoklasisty 2021 - język polski - odpowiedzi.. D. logiczny.. Dokończ zdanie.. w języku polskim.. pokaż odpowiedź.. Wybierz odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 9.. Weź do ręki książkę.. Norma moralna to wszelka wypowiedź dotycząca tego, co powinno być, w szczególności zaś wyrażająca wskazanie określonego sposobu postępowania w określonej sytuacji, czyli wy-Uzupełnij tekst przydawkami całość zapisz w zeszycie porównaj tekst przed zmianą i po niej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt