Centrum szkolenia ochrony ludności i dóbr kultury

Pobierz

Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa.. Przy stale prezydialnym zasiada moderator pierwszej sesji "Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń XXI wieku - wyzwania, kierunki działań" -Dyrektor .W dniach 25-27 września 2013 r. odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu oraz w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe".Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha", Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i .Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha", Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i .Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, Kraków 2009, str. 15 i nast.. Jak dojechać?. Zakwaterowanie: tel..

Termin szkolenia: ...

Wśród działań związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem oprócz ochrony ludności i zwierząt istotna jest także ochrona dóbr kultury, które ze względu na swoją wartość historyczną lub artystyczną mają duże znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego danej społeczności lub narodu.Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha", Centrum Szkolenia Ochrony .Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury SAPSP Kraków, Kraków.. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza: tel.. Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w KrakowieListy zakwalifikowanych na szkolenie specjalistyczne z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych w terminie 15-17.04.2019 r. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu organizowane jest w dniach 15 - 17 kwietnia 2019 roku Szkolenie specjalistyczne…Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej - aktualizacja Rejestracja na to szkolenie nie jest już możliwa..

Rada Programowa do spraw ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Pierwszy kurs odbył się w roku 2006.. Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym SączuCentrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury SAPSP Kraków, Kraków.. Termin szkolenia:Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha", Centrum Szkolenia Ochrony .Definicja: obrona cywilna.. […]Szkolenia inspektorów ppoż.. Wydział Kształcenia Zawodowego: tel.. Komenda Miejska PSP w Krakowie.. system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury oraz udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także współdziałanie z innymi jednostkami w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.. Termin szkolenia:15.00 - 15.20 "Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego - nowe rozwiązania" - Ewa Potrzebnicka, Biblioteka Narodowa w Warszawie 15.20 - 15.40 "Wkład Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w ochronę dziedzictwa - 20 lat Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury" - kpt. mgr inż.4.. Zgody 18, 31-951 Kraków, tel.. ochrona ludności.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha", Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i .Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności I Dóbr Kultury ; Konferencje i warsztaty ; Komunikaty; Kalendarz szkoleń; Kontakt..

Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury Szkoły Aspirantów Państwowej Straży...Ochrona dóbr kultury .

W Wydziale Centrum Szkolenia pracuje 5 strażaków:Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury SAPSP Kraków, Kraków.. Punkt kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie.Ochrony Dóbr Kultury i Pokoju, Prezydent Błękitnej Tarczy, online wygłasza referat Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i po katastrofach, wyzwania Błękitnej Tarczy.. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.. Home / Szkolenia; A+ A A-Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej - aktualizacja Szczegóły dotyczące szkolenia Termin szkolenia: 11-03-2014 0:00 Koniec szkolenia: 13-03-2014 0:00 Ilość miejsc: 25 Zajętych miejsc: 5 Wolnych miejsc .W Szkole działa Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.. Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury: tel.. Do podstawowych zadań Centrum należy merytoryczne i praktyczne przygotowanie i doskonalenie wiedzy osób zajmujących się ochroną dóbr kultury przed szczególnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny, odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem .Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha", Centrum Szkolenia Ochrony .Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń" W dniach 23 - 25 września 2009 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się konferencja zatytułowaSzkoła Aspirantów PSP w Krakowie..

Szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie, powiecie i gminie ...

Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury Szkoły Aspirantów Państwowej Straży.Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności I Dóbr Kultury ; .. Kontakt.. Ochrona dóbr kultury Szczegóły dotyczące szkolenia Termin szkolenia: 13-05-2014 0:00 Koniec szkolenia: 14-05-2014 0:00 Ilość miejsc: .W dniach 25-26 listopada 2021 r. w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22 E, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe.. W roku 2005 rozpoczęto także starania, aby istniejące centrum Szkolenia ochrony ludności i dóbr kultury przekształcić w Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w zakresie ochrony ludności i dóbr kultury oraz nadać mu osobowość prawną.CENTRUM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI i DÓBR KULTURY os. 12 681 97 00, 12 681 98 71 fax 12 681 98 79, 12 681 97 09 Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury jest jednym z wydziałów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt