Sprawozdanie z pracy nauczyciela za i semestr

Pobierz

w ZSK w Piszu.. W drugim semestrze czeka nas praca niech więc każdy z ferii bezpiecznie wraca.. TitleSprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014.. My się pani nie boimy, ale bardzo ją lubimy.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/2014Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej Rok 2012/2013 semestr I Grupa III - 4-latki.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte .. ( podpis nauczyciela) Wyjaśnienie: Po uzupełnieniu sprawozdania przesłać elektronicznie na e-mail: za potwierdzeniem odbioru (narzędzia; żądaj potwierdzenia przeczytania.. Przygotowanie uczniów do konkursów lub zawodów:Sprawozdanie z pracy Zespołu Języków Obcych.. Do różnych form pomocy zostało zakwalifikowanych 72 uczniów (44- LO, 28 GD).. W skład zespołu języków obcych wchodzą nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego:· Kamila Szewczyk - nauczycielka j. nienieckiego w Szkole Podstawowej i GimnazjumSPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY .. Podsumowanie pracy biblioteki w I semestrze.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Działania wg planu pracy..

"Coaching w pracy nauczyciela i wychowawcy".2.

Częstotliwość kontaktów z rodzicami, podejmowana problematyka spotkań.. Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. W tym roku szkolnym udało nam się dodatkowo zrobić zawody z okazji Dnia Nauczyciela- była to świetna zabawa.. Klasa III liczy 10 uczniów.. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z .. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Praca wychowawcza i opiekuńcza.. 6 dzieci doszło do grupy od września 2012 r., pozostałe uczęszczają do niej drugi rok.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Monitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Technikum nr 1 za I semestr pobierz 38.5 KB Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych za I semestr3.. Wychowawczynie: Barbara Golian, Sylwia Wyszomirska Grupa "Muchomorki" liczy 24 dzieci: 13 dziewczynek i 11 chłopców..

nieujęte w planie pracy: Działania .

Wychowawca: Maria Szczęch.. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z ICT prowadzone przez lic. Dominikę Polak.. (16.01.2015 r.) Nauczyciele bibliotekarze podnosili swoje .. oraz klasami w ramach bezpłatnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli, przeprowadzaj ąc zaj ęcia czytelnicze, lekcje* Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za treść składanych oświadczeń.. Czy treści planu Pana/Pani pracy wychowawczej przewidziane na I/II semestr zostały zrealizowane?Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 Nauczyciel stażysta: Joanna Bogucka Opiekun stażu: Czas trwania stażu: 01.09.2015 r.-31.05.2016 r. 01 września 2015 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż, którego celem jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Pierwsze półrocze za nami, wszystkim dziękujemy i poprawę w niedociągnięciach obiecujemy.. W niniejszym sprawozdaniu podsumuję cele i zadania postawione do realizacji w planie rozwoju zawodowego.1 Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego za I semestr roku szkolnego 2011/12 Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Uczniowie mogli przez chwilę zobaczyć, że praca nauczyciela wcale nie jest taka prosta .. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci..

Doskonalenie warsztatu pracy.

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WF Z KLASĄ 2015/2016.. Klasa III B. Nasza klasa jest wspaniała, co dzień szóstka, co dzień pała.. Wyjaśnienie: Po uzupełnieniu sprawozdania przesłać elektronicznie na e-mail: za potwierdzeniem odbioru (narzędzia; żądaj potwierdzenia przeczytania).SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO 2013/2014 II SEMESTR .. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji (cele, dla kogo) krótki opis Efekty Wnioski, uwagi Inne inicjatywy i zrealizowane działania .. Termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialnySprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - II semestr roku szkolnego 2015/2016.. Jakie formy działań wychowawczych i opiekuńczych były podejmowane?. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz Rozporządzenie .- Kontynuowanie pracy z uczniami w zakresie pobudzania kreatywnego myślenia za pomocą edytorów graficznych oraz gier logicznych - Rozwijanie umiejętności edycji i formatowania plików tekstowych oraz graficznych..

za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018.

Realizowaliśmy .. "Między wójtem i plebanem- o interdyscyplinarnościsprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.Jak prawidłowo napisać sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego 9 czerwca 2015 / 3 komentarze Koniec roku szkolnego za pasem dlatego jak co roku przypominam temat pisania sprawozdań, z myślą o tych, którym brakuje konkretnych wytycznych lub doświadczenia w pisaniu tego rodzaju tekstów.Z Oddziałami Integracyjnymi Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego za I semestr Rok 2014/2015 Staż na uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2011 roku.. SPOTKANIA ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO W I semestrze odbyło się 6 spotkań zespołu: 10.02.2014r.-spotkanie miało na celu zaplanowanie pracy w II semestrze; .. Pomysłów pojawiało się naprawdę sporo.. Objęłam kontrolą uczniów nierealizujących systematycznie obowiązku szkolnego, w tym celuPlik Sprawozdanie z pracy za I półrocze w grupie 4.doc na koncie użytkownika honorcia-1001 • folder sprawozdania • Data dodania: 17 cze 2011.. Jest to .Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków "Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa "Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc. 5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc .. (do kogo te działania były kierowane?). a) Udział w formach doskonalenia zawodowego (bez rad szkoleniowych) Nazwa szkolenia Data i miejsce b) Aktywne pełnienie funkcji lidera zespołu przedmiotowego lub zadaniowego (podaćSprawozdanie z pracy nauczyciela za I semestr 2012/2013 I. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialny ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt