Przeczytaj tekst 13 wybierz

Pobierz

Alberto Manguel Czytający autor .. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. A. abroad B. arrived C. foreign D. had E. made F. travelledpopatrz na pocztowke i uzupelnij tekst wyrazami z cw 1 i 2.. Niesłusznie.. Skawiński nie zaniedbał swoich obowiązków mimo przeżyć związanych z lekturą.. (0-1) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń w odniesieniu do przytoczonego fragmentu Latarnika.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Dobroć człowieka można wyczytać z jego wyglądu i usposobienia.. Uwaga!. (0-5) Rozwiązania zadań: 2-8, 11, 13-14, 16-19 zaznacz na karcie odpowiedzi zgodnie z informacjami zamieszczonymi na następnej stronie.Strona 4 z 13 Przeczytaj tekst i wykonaj zadanie 6.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. I usually play badminton there with my Odpowiedź na zadanie z New Hot Spot 5MJA-1P Strona 5 z 13 Zadanie 5.. Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj teksty.. Zeszyt ćwiczeń opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl1.przeczytaj tekst.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane .. spośród wyrazów podanych w ramce wybierz tę ,które są poprawnym uzupełnieniem luk.wpisz odpowiednią litere A-F obok numeru każdej luki.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C..

Przeczytaj teksty A - D.

(0-1)Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.-9.. (0-1) Dokończ zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Przeczytaj teksty.. Zadanie 1.. PRZECZYTAJ TEKST I WYKONAJ ZADANIA Fredro, pisząc swoje komedie, stronił od dydaktyzmu.. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.. W zadaniach 1 - 4 z podanych odpowiedzi wybierz ( A, lub ), zgodną z treścią tekstu.. (0-3) Przeczytaj teksty, które łączy temat matematyki.. Wybierz właściwe słowa.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.Przeczytaj tekst.. Zadanie 6.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. (0-3) Przeczytaj trzy teksty związane z pociągami.. Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003.. Odwaga cywilna - odwaga wypowiadania własnych przekonań niezależnie od panujcej ą opinii lub demonstrowania pewnych postaw, bez względu na możliwość ujemnych dla siebie konsekwencji.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. P FWybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C..

Przeczytaj tekst.

Jego utwory miały przedePrzeczytaj tekst.. trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki .. Nie używaj korektora.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Jedes kostet nur 7,50 Euro.MJA-1P Strona 5 z 13 Zadanie 5. w nawiasach.. Question from @Ziomalka102006 - Gimnazjum - Język angielskiZadanie 10.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. I did everything Mrs Chapman expected me to do and even more.Przeczytaj trzy teksty dotyczące jedzenia.. Jako cnota 1 stanowi ona funda-ment dla budowania w sobie wszystkich innych cnót, których nie można prze-Przeczytaj wskazówki do zadań!. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki.. Wie, że wszystko ma swój czas Mało mówi się o cierpliwości.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk.. Przeczytaj tekst.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Zadanie 13.. (0-2) Odwołując się do całego utworu, wymień dwie bezpośrednie konsekwencje opisanego powyżej wydarzenia, czyli uknucia intrygi przez Rejenta w porozumieniu z Podstoliną.. Przeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

(0-5) Przeczytaj tekst.

Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. (0-1) Uzupełnij zdanie.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.3.. Rozwiązanie zadania 1 z książki New Hot Spot 2.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.Przeczytaj poniższy tekst.Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-3).Zakreśl litere A,B lub C to zadanie 2 Exam spot j.angielski Klasa 5 Evolution Plus Jeszcze Lou's question Zadanie : 2,3,4 i jeszcze 5 jak można na dodadkową ocenę ;)) wynagradzam naj plis do 21:00.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B albo C.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - .Strona 10 z 15 Zadanie 8.. Przeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.3.. (0-3) Przeczytaj trzy teksty związane z pracą.. Zadanie 13.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. P F Zadanie 13.. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich ZAGADNIENIA NA EGZAMIN - JĘZYK ANGIELSKI KL. VIII Strona 8 z 14Przeczytaj tekst..

(0-3) Przeczytaj tekst.

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą , zgodną z teścią testu .. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Małgorzata Matuszak Czym jest… cierpliwość Cierpliwość pozwala nam oczekiwać.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. P F Dobroć człowieka przejawia się w różny sposób i jest różnie nazywana.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Prywatna Szkoła Podstawowa im.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Historia przytoczona w pierwszym akapicie tekstu pełni funkcję A/B, który służy C/D.Przeczytaj tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt