Rozpad bloku wschodniego notatka

Pobierz

Polska w latach 90-ych XX wieku 6.. 21 Vill 1991 24 Litwa Ill 1 Ukrairia Motdawi 27"Vll/ 1991 Gruzja Armenia 30 Vill 1991 Azerbejdžan 1991 Rosja Xll 1991 Kazachstan 16 Xll 1991 Kirgistan 31 Vlll 1991 TadŽykistan 9 IX 199 Uzbekistan rx 1991 Turkmenistan 27 x 1991*Wydarzenia ostatnich miesięcy 1989 w Europie Środkowowschodniej które doprowadziły do rozpadu bloku państw socjalistycznych, określa się mianem "jesieni narodów" *W październiku 1990 nastąpiło zjednoczenie dwóch państw niemieckich-ZSRR w latach W 1964 po Chruszczowie stanowisko I sekretaża KC KPZR objął Leonid Breżniew.. Od 1922 Związek Radziecki (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich .Blok wschodni (blok socjalistyczny, kraje demokracji ludowej - KDL, kraje "komunistyczne", potocznie demoludy) - zespół państw, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej.. Aktualności.6.. 1.Kryzys ZSRR sytuacja gospodarcza i społeczna skutki centralnego planowania korupcja i niegospodarność spadek wydajności 2.Konflikt w Afganistanie wkroczenie wojsk radzieckich do Afganistanu - 25 XII 1979 r. przekazanie władzy Babrakowi Karmalowi★ Rozpad bloku wschodniego notatka: Add an external link to your content for free..

Rozpad bloku wschodniego.

Rządy Chruszczowa.. W latach 70. i 80. pod kontrolą reżimów komunistycznych znajdowały się znaczne obszary kuli ziemskiej .Historia, kl. 8Temat: XX wieku w ZSRS wystąpił poważny kryzys ekonomiczny.. Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie 6.. Notatka 1.. W ich wyniku powstał rząd, na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki.. Zapoznajcie si ę te ż z notatk ą dot.. Przyczyny kryzysu ZSRS w latach 80. c. kryzys gospodarczy.. W marcu 1990 r. Zjazd Deputowanych Ludowych przeforsował kandydaturę Michaiła Gorbaczowa na prezydenta.. a. konflikt w Afganistanie (od 1979 r.)- Rosjanie nie potrafią zniszczyć partyzantki afgańskiej.. Rozpad bloku wschodniego.. W czasie jego rządów w ZSRR na gigantyczną skalę upowszechniała się korupcja.Temat: Rozpad bloku wschodniego.. Kryzys ZSRS.. Podręcznik: (str.220-225) (aby korzystać z podręczników online trzeba założyć darmowe konto) Zadania: Po zapoznaniu się z tekstem podręcznika lub lekcjami online proszę w zeszytach wykonać notatkę w formie kroniki rozpoczynając od roku 1981 (wybór Reagan)Rozpad Związku Radzieckiego 1991. została wyłączona.. Powstały w 1980 r. NSZZ "Solidarność" stał się symbolem przemian w bloku wschodnim..

2.Rozpad bloku wschodniego - YouTube.

Doktryna Reagana - wspieranie finansowe, jak i militarne krajów i organizacji walczących z komunizmem, obalanie komunistycznych reżimów.Temat: Rozpad bloku wschodniego Notatka do zeszytu Podręcznik str. 220 - 225 Uzupełnij poniższe punkty.. Zwycięstwo przyniosły im wybory w czerwcu 1989 r. 3.- zna daty: obalenia komunizmu w europejskich państwach bloku wschodniego (), rozpadu ZSRS (1990), zjednoczenia Niemiec (1990) - identyfikuje postacie: Ronalda Reagana, Michaiła Gorbaczowa, Václava Havla - przedstawia przejawy kryzysu ZSRS w latach 80.. Jednak sytuacja gospodarcza i przemiany polityczne w ZSRR sprawiły ,że pod koniec dekady komuniści stracili władzę w większości krajów Europy Środkowowschodniej.. Chociaż umownie za początek tych wydarzeń przyjmuje się rok 1989, to jednak ich korzenie sięgają czasów wcześniejszych.Jeszcze na początku lat 80. nic nie zapowiadało rychłego końca liczącego sobie już 40 lat bloku komunistycznego.. Rosyjscy przywódcy Breżniew Andropow Stalin Czernienko Gorbaczow -zarobki niemal identyczne, nie zależnie od wyników, -zła organizacja pracy w gospodarce centralnie planowanej, -korupcja, -marnotrastwo surowców i enegrii,Rozpad bloku wschodniego nie byłby możliwy bez przemian wewnętrznych w imperium radzieckim istniejącym od 1922 do 1991r..

Europa po rozpadzie bloku wschodniego 6.

Wyzwania współczesnego świataTemat: Rozpad bloku wschodniego.. Na czele Stanów Zjednoczonych od 1980 r. Ronald Reagan.. KRYZYS ZSRR I ZMIANA SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ.. Polska w NATO i Unii Europejskiej 6.. Rekrutacja do przedszkola.. Wychowanie fizyczne.. Rządy Breżniewa.. ył on spowodowany nieefektywną gospodarką, rosnącymi wydatkami na zbrojenia oraz spadkiem cen surowców eksportowanych przez ZSRS.. Współczesne konflikty na świecie 6.. Rozpadu bloku komunistycznego Nast ępnie napiszcie w zeszytach: 1.. Temat :Rozpad bloku wschodniego str 220 notatka 1 Rządy Chruszczowa i Breżniewa przyczyniły się do pogłębiającego się kryzysu gospodarczego,ekologicznego i społecznego (alkoholizm) 2 W Rosji zamieszkiwało 130 różnych narodowości,niektóre chciały odrębności 3 W oczach Amerykanów i całego świata ZSRS było imperium zła.rozpad bloku wschodniego Wydarzenia ostatnich miesięcy 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, które doprowadziły do załamania się systemu socjalistycznego i rozpadu bloku komunistycznego oraz uzyskanie przez należące do niego kraje niepodległości, nazwano "Jesienią Narodów".Jurij Andropow Konstantin Czernienko.. Przebieg Jesieni Ludów w pa ństwach bloku wschodniego.. Porażka reform ostatniego przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa, osłabienie władz w Moskwie i obalenie komunizmu w krajach bloku wschodniego umożliwiły uzyskanie niepodległości przez republiki tworzące ZSRR..

Niedługo rozpadł się ZSRR i cały blok wschodni.

Zespół Gorbaczowa wprowadził politykę PIERESTROJKI, czyli reformy zmierzające do odbiurokratyzowania działalności państwa w celu przybliżenia władz do społeczeństwa.Proszę wpisać do zeszytu temat lekcji: Rozpad bloku wschodniego oraz ułożyć notatkę do pozostałych punktów tematu (Jesień Ludów oraz rozpad ZSRS - nie przepisywać notatki umieszczonej powyżej , w zeszycie powinna się znaleźć tylko notatka ułożona przez was).. Kalendarz Roku Szkolnego 2020-2021.. Proces przemian politycznych najszybciej przebiegał w Polsce.. Był to proces zmian zachodzących w wielu dzie-dzinach życia społecznego 1.. Sytuacja w ZSRR Zarobki ludzi nie różnią się od siebie i nie zależą od wyników, więc ludzie nie mają motywacji do wydajnej pracy.zsp6dg.szkolnastrona.pl - Rozpad bloku wschodniego.. - wymienia próby reform w ZSRS i określa ich skutki polityczneRozpad bloku wschodniego nie byłby możliwy bez przemian wewnętrznych w imperium radzieckim.. W wyniku rozgrywających się wydarzeń na początku lat 90-tych ZSRR zmierzało w stronę republikańskiego ustroju o silnej władzy .pokojowe manifestacje zastąpienie Gustáva Husáka na stanowisku prezydenta przez Vaclava Havla wybory - 8 VI 1990 r. 6.. Nauka zdalna.. Sytuacja w Europie i na świecie na przełomie lat 70 i 80 tych.. b. Ronald Regan- prezydent USA () prowadzi politykę ekonomicznego nacisku na ZSRS i zwiększa wydatki na wojsko.. Szukaj: Prawo własności lokali Lokacja Stosunki międzynarodowe Timoru Wschodniego Języki Timoru Wschodniego Symbole narodowe Timoru Wschodniego Polityka Timoru Wschodniego Historia Timoru Wschodniego Kultura Timoru Wschodniego Rozpalanie ognia Filmy według .Rozpad bloku komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej nie do-konał się z dnia na dzień.. Opłaty za żywienie w szkole.. Na przełomie lat 70.. Świadomość nadchodzącej zapaści docierała do czołówki politycznej ZSSR, która dalej prowadziła swoją politykę.. Proszę przesłać wykonane zadanie - 07.05.2020.Rozpad bloku wschodniego.. Wg niego ZSRS = imperium zła • Zwalczanie wpływów Sowietów • Wsparcie opozycji w krajach bloku wschodniego.. - ZSRS na przełomie lat 70 i 80 tych pogrążał się w .. Obalanie komunistycznych rządów trwało w różnych krajach od 1989 do 1991 roku.Załamanie się reżimów komunistycznych w państwach bloku wschodniego, przyspieszyło rozkład ZSRR.. - w .. r.Polska.. Przedszkole opłaty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt