Porównywanie liczb ujemnych klasa 6

Pobierz

Od zera do liczby minus 13 trzeba będzie zejść 13 poziomów w dół.. Przy dodawaniu i odejmowaniu liczby dodatnie traktujemy jak ZYSKI, a liczby ujemne jak STRATY.. Rozpoczynamy nowy rozdział jakim są "Liczby dodatnie i liczby ujemne".. Poćwicz porównywanie liczb dodatnich i ujemnych myśląc o ich pozycji na osi liczbowej.. Wiesz już, że im dalej od zera są liczby ujemne tym są one mniejsze.Każda liczba dodatnia jest większa od każdej liczby ujemnej.. Działania na liczbach całkowitych, w tym rachunki pamięciowe.KLASA 6 Witam Was moi drodzy.. Cel: poznam pojęcie liczby ujemnej oraz pojęcie liczb przeciwnych.. Ułamki zwykłe i dziesiętne: Ćwiczenia: Skracanie ułamków zwykłych.. Liczba większa o 2 od zera, Liczba o 3 mniejsza od (-3), Liczba o 4 większa od (-4), Liczba o 7 mniejsza od 6, Liczba o 2 większa od (-7), Liczba o 9 większa od (-3), Liczba o 3 mniejsza od (-4), Liczba o 1 mniejsza od (-1).Klasa 6 Matematyka.. Poćwicz porównywanie liczb dodatnich i ujemnych myśląc o ich pozycji na osi liczbowej.Porównywanie liczb - liczby ujemne - Rysunek z opisami.. Liczba, przed którą stoi znak "-" to liczba ujemna.. Np:Kontakt w sprawie korepetycji: zapraszam :)!6 7.. Zaczęłam grać w to od początku 4 klasy bardzo fajna strona.. Z dwóch liczb ujemnych większa jest ta, która jest bliżej zera na osi liczbowej.. Z dwóch liczb ujemnych większa jest ta, która leży bliżej zera na osi liczbowej..

Porównywanie liczb ujemnych (kl.6) DRAFT.

Wtorek - 24 marca Temat 1 : Liczby ujemne w życiu codziennym.. Możemy też powiedzieć: Z dwóch liczb na osi liczbowej większa jest ta, która leży po prawej stronie.. Jeśli poprawnie rozwiążesz cztery kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.. Pamiętaj!. wg Paniolusia.Zadania i ćwiczenia z matematyki - klasa 6.. Wstęp do programu nauczania .. Liczba, przed którą stoi znak "+" lub nie ma nic jest liczbą dodatnią.. Klasa 6 Matematyka.. Która z liczb jest większa: -5,6 czy -5,3 Preview this quiz on Quizizz.. Cały materiał .. Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych i dodatnich Test.. Przykłady: - 5 < -1 - 8 > - 13 - 2,9 < - 1,5 Liczba 0 jest zawsze większa od każdej liczby ujemnej.. Podręcznik internetowy 1 - .. Pisemne mnożenie i dzielenie liczb naturalnych.. Działania na liczbach całkowitych, w tym rachunki pamięciowe.. Podręcznik internetowy 2 - .A co do gry to nie jest zła, ale nie ma paru tematów z klasy 6.. Ułamki zwykłe - powtórzenie.Klasa 6 B Data Notatka do zeszytu: 16.03 Zaczynamy nowy dział: LICZBY UJEMNE.. Wśród liczb ujemnych, większą będzie ta liczba, która znajduje się bliżej zera na osi liczbowej..

Porównywanie liczb ...Zad.4.

Jeżeli cyfry występujące w rzędach całkowitych są równe, należy porównywać cyfry w rzędach części dziesiątych, setnych, tysięcznych itd., aż do rzędu, w którym w jednym z ułamków pojawi się cyfra większa niż w drugim.mnożenie liczb ujemnych, dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych, liczby ujemne, dodawanie liczb ujemnych, odejmowanie liczb ujemnych, działania na liczbach ujemnych, liczby całkowite ujemne, liczby całkowite ujemne większe od -7, mnożenie ułamków ujemnych, mnozenie liczb ujemnych, liczby naturalne ujemne, liczby ujemne zadania, ułamki ujemne, mnożenie i dzielenie liczb ujemnych, zadania na liczbach ujemnych, liczb całkowitych ujemnych większych od -7, dzielenie ułamków ujemnych .Kl.6 Porównywanie liczb.. imięinazwisko lp.wdzienniku2.1 Klasówka Liczby ujemne w praktycznych przykładach.. Poziom A a) -3 + 6 b) -9 + (-2) c) 7 + (-5) d) -4 + (-1) e) 3 + (-3) f) -6 + (-6) g) -8 + 5 h) 2 + (-10) i) -1 + (-6)Jest jeszcze nieco inna metoda porównywania dwóch liczb ujemnych.. 2.2 Klasówka Porównywanie liczb całkowitych.. Liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, itd.. 1.Dodawanie liczb całkowitych klasa VI - teoria Dokonaj analizy przykładów i zrób zadania 5 samodzielnie.. 2.KARTKÓWKI - KLASA V. Prześlij rozwiązania na poniższy adres, podając imię nazwisko oraz klasę Przykład Oblicz sumę (-5) i (-3)..

Porównywanie liczb dziesiętnych ujemnych.

(można zrobić trójkącik w zeszycie) Porównywanie liczb.. Np. -6 > -9 -10 > -12 Zadanie 1.. Wskaż największy ułamek (różne liczniki i mianowniki) Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach.liczby dodatnie i ujemne oraz pojęcie wartości bezwzględnej.. 2.2 Test Porównywanie liczb całkowitych.. Na tej lekcji dowiesz się co to są liczby ujemne i gdzie w życiu codziennym możesz je spotkać.. Która z liczb jest większa: -5,6 czy -5,3.. Liczba zero jest większa od każdej liczby ujemnej.. Wartość bezwzględna.. Będę umiał: • zaznaczyć i odczytać liczbę ujemną na osi liczbowej, • porządkować liczby wymierne,Liczby dodatnie i ujemne 15 3 Liczby dodatnie i ujemne Dodawanie liczb całkowitych Oblicz.. Polecam każdemu, można sobie spokojnie poćwiczyć i przerobić materiał.. Wstęp.. Liczby ujemne możesz tłumaczyć sobie jako "dług".Zadania i ćwiczenia z matematyki - klasa 5.. Liczby 0, 1, - 1, 2, - 2, 3, - 3, 4, - 4, 5, - 5, itd.. Rozkład liczb na czynniki pierwsze.. to liczby naturalne.. Liczby dziesiętne (zapis słowny i cyframi, porównywanie i oś liczbowa) Cechy podzielności, wielokrotności i dzielniki.. a) 23+( - 3)2 = b) 52 ∙ (-2) = c) (-3) + (- 4)2 = d) -22 - [(-3) ∙ (- 1)] = e) (-2)2 + (-3) ∙ (- 6)= f) 24 ∙ (-4) + (-7) = g) (- 4) - [(-5) ∙ (-8)] = h) - 72 + (-2)2 =Temat: Porównywanie liczb ujemnych..

Porównajmy liczby -0,6 i -0,4.

Oblicz:Z dwóch liczb ujemnych większa jest ta, która leży bliżej 0 na osi liczbowej.. Chodzę do 1 klasy a robię zadania z klasy 6 a nawet 7.. Np.Temat: Działania łączne na liczbach ujemnych i dodatnich Zadanie 1 Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań.. Liczby po prawej stronie są większe, niż liczby po lewej.. Wstaw w okienko znak <, > lub =.. Liczby w zakresie 12 Sortowanie według grup.. RBDpPUkkAHj4j 1Ćwiczenia z porządkowania dodatnich i ujemnych ułamków zwykłych i dziesiętnych, na przykład -12/4, -2,5 oraz 3,25.Porównywanie ułamków dziesiętnych zaczynamy od porównania cyfr występujących w ich najwyższych rzędach.. Skracanie ułamków zwykłych - puzzle.. Działania na liczbach całkowitych, w tym rachunki pamięciowe.. Spoko strona.. W tym celu zaznaczymy je na osi liczbowej.. to liczby całkowite.. Wojtek 2020-03-31.. Kolejność wykonywania działań.. Od zera do minus 12 będzie trzeba zejść 12 poziomów w dół.. Rozszerzanie ułamków zwykłych.. Klasy VII-VIII reforma 2017.. Program III etap (2012r.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt