Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli dotycząca szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

Pobierz

Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej i profilaktycznej w naszej szkole i odpowiedz na nie poprzez wstawienie znaku X, wpisanie uwag lub propozycji.. Odmawianie w sytuacji, gdy ktoś Cię do czegoś namawia, jest dla Ciebie: a) trudne b) łatwe c) czasami trudne.. Szkolnego Programu Wychowawcz.. 2018/2019 była: a) ocena działań szkoły w zakresie analizy jakości wykonywanych .. Szanowni Nauczyciele, bardzo proszę o wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej.. DziękujemyProgram wychowawczo- profilaktyczny ankieta dla rodziców Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo - profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości uznawanych przez Państwa.Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego 1.Założenia ogólne Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 1.Zał.. Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.. 1.Czy według Pani/Pana szkoła uczy: a) postaw patriotycznych tak nie b) postaw obywatelskich tak nieNauczycielom - na stronie internetowej szkoły, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w formie wydruku w bibliotece szkolnej..

2.Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu wychowawczo - profilaktycznego.

Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.. Drukuj.. Podstawowe zasady realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: powszechną znajomość założeń Programu - przez uczniów, ich rodziców i wszystkich pracowników Szkoły, .Pomoc pedagoga szkolnego lub nauczyciela rewalidacji.. Bardzo prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety.. Podstawowe ukierunkowania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego zostały określone w ustawach oświatowych, rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych, takich .. IX -VI nauczyciele 5.. Ewaluacja przeprowadzona w roku szkolnym 2017/2018 Ewaluacja Programu polegała na systematycznym gromadzeniu przez Zespół ds. ewaluacjiszkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców) tak, by każda z grup nieustannie pracowała i podnosiła swoje umiejętności.. Bardzo prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety.. Ankiety dotyczące ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.. Drogi Uczniu.. Prosimy o wypełnienie ankiety, zależy nam na szczerych odpowiedziach.. Czy znasz szkolny program wychowawczy?. Następny Następny wpis: Grafomotoryka.. Opublikowano: .1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA im..

Ankieta dla ucznia i rodzica dotycząca dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego.

Dzięki nim będziemy mogli lepiej oddziaływać na dzieci, które Państwo nam powierzają, a także spełnić oczekiwania dotyczące ich wychowania.. Twoje szczere wypowiedzi będą wskazówką do takiego doskonalenia Szkolnego Programu Wychowawczego- Profilaktycznego, by .Przydatne informacje dla nauczycieli.. - 30 uczniów wieku 11-13 lat, co stanowi 72% ogółu.. Zależy nam na uzyskaniu Twojej opinii na temat sytuacji wychowawczo - profilaktycznej w naszej szkole.Badaniu poddani zostali:-10 nauczycieli, o stanowi 100 % ogółu pracujących w szkole na pełny etat,-14 rodziców uczniów klas IV-VI, co stanowi 35 % ogółu.. Szczegóły.. ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 1.. Szczegóły Opublikowano: wtorek, 08, styczeń 2019 18:35 Odsłony: 1693 Ankieta dotycząca ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.. Dzięki nim będziemy mogli lepiej i skuteczniej podejmować działania wychowawcze i profilaktyczne na rzecz dzieci.Ankieta dla rodziców Szanowni Państwo, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ankiety dotyczącej realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i podkreślenie jednej wybranej odpowiedzi.. Ankiety miały charakter pytań zarówno otwartych jak i zamkniętych.Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca .. Ks. Kazimierza Jancarza przeprowadzono badania diagnostyczne wśród wszystkich nauczycieli oraz wybranej grupy uczniów i rodziców..

Poprzedni Poprzedni wpis: Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ankieta dla uczniów.. o-Profilaktycznego.. Dzięki nim będziemy mogli lepiej i skuteczniej oddziaływać na dzieci, a także w większym stopniu spełniać Pani(a) oczekiwania dotyczące ich wychowania.Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu profilaktyki Szkoły Ankietę przeprowadzono wśród rodziców uczniów klas II-VI (po jednej klasie w poziomie: klasa druga - 21 osób, klasa 3 - 15 osób, klasa 4 - 18 osób, klasa 5 - 25 osób, klasa 6 - 21 osób).Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2019/2020; .. Start Oddział Przedszkolny Aktualności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w DobrodzieniuEwaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im.. Mój stosunek do obowiązków szkolnych - ankieta dla uczniów .wyników ankiet adresowanych do społeczności szkolnej (ankieta dotycząca bezpieczeństwa, wartości, ankieta dotycząca problemu zażywania środków uzależniających, klimatu panującego w szkole, przebiegu zdalnego nauczania), ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020,Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.. Zależy nam na szczerych odpowiedziach.. d) dość trudne e) zależy od tego, kto mnie namawia.Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Zwracamy się do Ciebie z prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety..

Ankieta ewaluacyjna do programu wychowawczego - dla nauczycieli.

Wstęp.. Ze względów epidemicznych prosimy wypełniać ankiety na swoich telefonach .Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Waszych opinii na temat realizowanego w szkole programu profilaktyki.. Zależy nam na szczerych odpowiedziach.. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej poczucia .Author: Barbara Created Date: 9/3/2016 6:15:29 PMAnkieta dla nauczycieli dotycząca ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.. Rodzicom - na stronie internetowej szkoły.. 43 Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca.. Uczniom - na stronie internetowej szkoły, w formie wydruku w bibliotece szkolnej.. Dzięki nim będziemy mogli lepiej i skuteczniej oddziaływać na dzieci, a także w większym stopniu spełniać Pani(a) oczekiwania dotyczące ich wychowania.SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ROK SZKOLNY 2017/2018 .. których podejmuje się szkoła.. Bardzo prosimy Panią(a) o wypełnienie ankiety.. Twoje odpowiedzi pozwolą nam przemyśleć naszą pracę wychowawczą i poprawić ją tak, aby pobyt w szkole był dla Ciebie bardziej przyjemny.Ankieta dla nauczycieli dotycząca kontroli nauczycieli w zakresie właściwego i umiejętnego stosowania różnorodnych form i sposobów oddziaływania na wychowanków w celu wyrównywania szans edukacyjnych .. Zostały przygotowane ankiety dla uczniów (z wyłączeniem klas I) , rodziców (z wyłączeniem rodziców klas I) i nauczycieli naszej szkoły.. Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej w naszej szkole i odpowiedz na nie.. V ZAŁĄCZNIKI.. Zależy nam na szczerych odpowiedziach.. W maju i czerwcu 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 85 im.. Ankieta dla ucznia i rodzica dotycząca dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego.. 0.57 0.76 0.27 0.30 0.20 Arkusz1.. Świętej Jadwigi Królowej w Dulowej ROK SZKOLNY 2018/2019 OBSZAR: Analiza jakości wykonywanych zadań z programu wychowawczo profilaktycznego, kształtowanie postaw patriotycznych I Cel Celem działań Zespołu Ewaluacji Wewnętrznej w roku szk.. Ankieta szkolnego Programu Profilaktyki dla rodziców -Szkoła Podstawowa - Unisław 2012/2013 Author: Sławek Last modified by: Zespół Szkół w Unisławiu Created Date:Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca Programu wychowawczo- profilaktycznego.. Proszę kliknąć w .Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń od substancji psychoaktywnych, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz w oparciu o wyniki .Zał.. Marii Skłodowskiej - Curie w Skawinie na lata 2016-2019.. Dla efektywnego planowania działań wychowawczych i profilaktycznych, które odpowiadają na aktualne potrzeby i problemy uczniów i rodziców, w szkołach i placówkach oświatowych należy przeprowadzać diagnozę .BADANIA DIAGNOSTYCZNE DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO.. Utworzono: 07 wrzesień 2020..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt