Uzupełnij każdą lukę 1-5 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.Zadanie 6.. (4 pkt) Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność otrograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. 1 Przeczytaj pytania i wskaż jedną lub dwie poprawne odpowiedzi.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij luki 1-4 ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Przeczytaj tekst.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Matura rozszerzona - gramatyka - ćwiczenie 2..

Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.

Odpowiedź:1.There2.like3.shirt4.tie5.look Uzupełnij każdą lukę (1-5) jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją wymagana jest poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.4 OPEN TASK Uzupełnij każdą lukę (1-5) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). (0-5) Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. (2,5 pkt) Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). ___ / 5 Grammar Short Test 10B 1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pelna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Matura z języka angielskiego 2010 Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 1 Zadanie 1.. In the 1.1.Angielski rozszerzony gramatyka 2 matura maj 2019 ćwiczenie 8 - Rozumienie wypowiedzi - Struktury gramatyczno-leksykalne - "nowa" matura.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.ZADANIE W ZAŁĄCZNIKUPROSZĘ NA TERAZ DAJE NAJ Answer oli4491 October 2020 | 0 RepliesPrzeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie ze zdjęciem This photograph ____ In the it classrom..

W zeszycie uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.

(1) _____ exciting!Uzupelnij każda lukę (1.1.-1.4.). Question from @Maciekkoks12 - Szkoła podstawowa - Język angielskiKonkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021 Strona 4 z 10 ZADANIE 2 Przeczytaj poniższy tekst.Uzupełnij każdą lukę (1-9) jednym wyrazem tak, aby tekst był poprawny, spójny i logiczny.. Polecenie zadania:Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem, tak aby powsta Odpowiedź na zadanie z Egzamin maturalny Język hiszpański.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Poziom rozszerzony 20163 Uzupełnij opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.Uzupełnij każdą lukę (1-5) jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.Przeczytaj tekst..

W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.

Uwaga!. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. A a curtain B a duvet C a pillowPrzeczytaj tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Uzupełnij dialogi.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.Uzupełnij każdą lukę (1-7) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt