Sprawozdanie z praktyki studenckiej

Pobierz

Przypomnij …Sprawozdanie z przebiegu praktyk.. Sprawozdanie proszę wypełnić w formie elektronicznej) Nazwisko Imię …Plik Sprawozdanie szkola.docx na koncie użytkownika monisia012 • folder Praktyki pedagogiczne • Data dodania: 8 paź 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne …Title: SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ Author: Anna Arent Last modified by: Anna Arent Created Date: 5/28/2009 1:49:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI …Sprawozdanie z praktyki studenckiej (Uwaga!. sprawozdanie z praktyk w wersji elektronicznej wypełnia samodzielnie student) Imię i nazwisko: Nr indeksu: Kierunek: …Zalacznik 4 Sprawozdanie z realizacji praktyki [ .docx 9.74 KB] 03-03-2021. kierunek studiów Zaliczenie praktyki (ocena):.. Państwowa Wyższa …Sprawozdanie z praktyki studenckiej.. • Podczas …Efekty kształcenia (EK) praktyki studenckiej EK.1-Student posiada wiedzę na temat struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia,w …weryfikuje efekty uczenia się uzyskane przez studenta podczas praktyki zawodowej poprzez ocenę stopnia osiągnięcia wymienionych niżej efektów uczenia się, wstawiając …Sprawozdanie z odbytej praktyki studenckiej Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sprawozdanie z odbytej praktyki studenckiej …Sprawozdanie z praktyki studenckiej (Uwaga!.

Jak napisać sprawozdanie z praktyk - wzór.

Gliwice, dnia (wpisz datę) 1.. Umiejętności.. Umie oszacować …SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK STUDENCKICH Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania kierunek: Design i zarządzanie projektami .. Macierz oceny efektów uczenia …Strona 1 z 4 ver 01.2020 SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ Nazwisko Imię Nr indeksu Data Rodzaj studiów: Kierunek studiów: DokumentacjaKrok po kroku dowiesz się jak napisać sprawozdanie z praktyk.. Dokumentację stanowi sprawozdanie z praktyk, wypełnione czytelnie i złożone …Sprawozdanie z praktyki studenckiej.. • Mam świadomość odpowiedzialności za swoje zachowanie i powierzone mi zadania.. sprawozdanie z praktyk w wersji elektronicznej wypełnia samodzielnie student) Imię i nazwisko: Nr indeksu: Kierunek: …Zał ącznik do zarz ądzenia nr 6/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 14 lutego 2018 r. Sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowejprogramem praktyk studenckich, w szczególno ści w zakresie: .. (podpis studenta) Zaliczenie praktyki przez mened żera kierunku z UczelniZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 54/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 września 2019 r. SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ .SPRAWOZDANIE..

... Praca wykonana w ramach praktyki , Sprawozdanie z odbycia praktyki.

W sprawozdaniu (na dwie, trzy strony lub więcej) piszemy generalnie czego student się nauczył i czym się wykazał (ale to na podstawie sprawozdania …praktyki, • sprawozdanie z praktyki (2-3 stronicowe) potwierdzone przez opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy i zawieraj ące liczb ę godzin odbytej … Zalacznik 5a Wniosek uznania pracy zarobkowej jako praktyki [ .docx 9.86 KB] …SPRAWOZDANIE.. Będzie on podstawą do napisania odpowiedniego sprawozdania.. poleca 84 % .. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.. Gliwice, dnia (wpisz datę).. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.. Znalazłeś już odpowiedni zakład pracy, przekazałeś niezbędne dokumenty i zostałeś przyjęty w charakterze …Sprawozdanie z praktyki studenckiej Do zaliczenia praktyki wymagane jest złożenie, oprócz zaświadczenia o odbytej praktyce, wystawionego przez instytucję, gdzie była …SPRAWOZDANIE ZE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W dniach od 30 lipca do 27 sierpnia 2012 r. odbyłam czterotygodniową studencką praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w …• Zapoznałam się z obowiązkami na poszczególnych stanowiskach pracy..

z studenckiej praktyki zawodowej 1,2,3,4* w roku akademickim... numer albumu.

Przygotuj najpierw swój dzienniczek praktyk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt