Charakterystyka prądowo czasowa zabezpieczenia

Pobierz

Wystarczy zabezpieczenie od 6 do 10A z charakterystyką B To jest kabel grzewczy i nie wymaga Charakterystyki C Charakterystyka C ma miejsce przy zabezpieczaniu silników elektrycznych oraz spawarek wirowych oraz transformatorowych.O parametrach wyłącznika mówi jego charakterystyka prądowo czasowa.. Później niczym się nie różnią.. Przyjmuje się, że wkładki bezpiecznikowe na kolejnych stopniach zabezpieczeń działają wybiórczo: - w zakresie prądów przeciążeniowych, jeśli ich pasmowe charakterystyki t-I nie tylkoWpływ stałej czasowej na zabezpieczenia.. Podczas gdy każdy bimetalowy mechanizm wyzwalający posiada swoją stała charakterystykę, to zabezpieczenie wyłącznika pozwala na jej zróżnicowanie (z różnymi nastawami czasowymi).Z teorii (charakterystyki) wynika, że różnica między B i C jest tylko w początkowej fazie.. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.. Bazując na war-tościach nastawy wprowadzonych przez użytkownika oraz na rzeczywistym prądzie pobieranym przez silnik, realizowana jest przez mikroprocesor jedna z ośmiu charakterystyk prądowo-czasowych przekaźnika zgodna z IEC947 (rys. 1).. Zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych .Author: WD Created Date: 2/23/2015 9:08:03 AMNastawa czasowa długozwłoczna tr (2) Zabezpieczenie odzwierciedla inwersyjną charakterystykę wyzwalania termicznego..

Zadziałanie zabezpieczenia powoduje wyłączenie.

Wkładka ogól-nego stosowania, której zdol-ność wyłączania zawarta jest poczynając od prądu przepala-jącego element topikowy w cią-Wyłącznik nadprądowy - charakterystyka czasowo-prądowa Podział wyłączników nadprądowych ze względu na charakterystykę opiera się na kategoryzacji w zakresie szybkości zadziałania wyłączników zależnie od natężenia przepływającego przez nie prądu.Charakterystyka czasowo-prądowa jest przedstawieniem w formie wykresu szybkości zadziałania wyłącznika w zależności od natężenia prądu, który przez niego płynie.. WSTĘP System CZIP to system zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji, rejestracji i współpracy z automatykami stacyjnymi przeznaczony dla stacji elektroenergetycznych Charakterystyka czasowo-prądowa A - rzadziej spotykane, charakteryzują się natychmiastowym .Charakterystyka gF Charakterystyka czasowo-prą-dowa szybka (t-I) wkładek gF (rys. 2) opisana jest dwiema li-terami, z których: g - oznacza zakres zdolności wy-łączania wkładki.. Transformator jest zabezpieczony za pomocą bezpieczników głównych ograniczających prąd 65E i elektronicznego wyłącznika awaryjnego 1200A.Zabezpieczenia ziemnozwarciowe wg..

Wyłączniki selektywne mają charakterystykę prądowo-czasową wyregulowaną na etapieZabezpieczenie może być odstawione.

2 1 OPIS PANELU CZOŁOWEGO 3 2 OBSŁUGA PRZEKAŹNIKA Kontrola hasła Zakresy nastaw Przyciski funkcyjne Układ menu Sygnalizacja alarmowa FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE Zabezpieczenie nadprądowe fazowe i ziemnozwarciowe Reset czasu Zabezpieczenie prostownikowe Charakterystyka Laborelec zabezpieczenia .- Zabezpieczenie termiczne Przekaźnik kontroluje obciążenie w każdej fazie.. Każdy wyłącznik nadprądowy posiada wyzwalacz przepięciowy i zwarciowy.. pisanie, ze wszystkie powinny być B jest równie słuszne jak nakaz malowania rozdzielnicy.Zabezpieczenie dla kabla grzewczego.. NH 00 C NH 00.stosunku do charakterystyki wyzwalacza zwarciowego wyłącznika (W2) o min.. Bazując na war-tościach nastawy wprowadzonych przez użytkownika oraz na rzeczywistym prądzie pobieranym przez silnik, realizowana jest przez mikroprocesor jedna z ośmiu charakterystyk prądowo-czasowych przekaźnika zgodna z IEC947 (rys. 1).. Charakterystyka bezpiecznika to innymi słowy oznaczenie szybkości działania wyłącznika w zależności od natężenia prądu (wyższego niż prąd znamionowy).obniżającej prąd zwarcia, a więc rozkładającej charakterystyki prądowo-czasowe zabezpieczeń bardziej selektywnie, bez naruszenia podstawowej funkcji zabezpieczającej..

Zabezpieczenie nadprądowe zależne (51) udostępnia 3 charakterystyki prądowo-czasowe zależne o różnym stopniu nachylenia: umiarkowaną, standardową i silną.

100 ms (zgodnie z wytycznymi producentów zabezpieczeń) - rysunek 1b. - wyłącznik (W1) powinien wytrzymać prąd zwarciowy i jego skutki przez cały czas trwania zwłoki czasowej.. Charakterystyki czasowo-prądowe, które przedstawia producent, zawierają średnie wartości RMS prądów zadziałania bezpieczników w funkcji czasu.. Charakterystyki5 CZIP -PRO i extCZIP -PRO (1E) Instrukcja Obsługi 1.. Zabezpieczenie może być odstawione.Norma PN-74/E-93002 wprowadziła do stosowania trzy typy charakterystyk wyłączników oznaczonych literami L, U i K. L i U były przeznaczone do zabezpieczenia przewodów instalacji oraz odbiorników do niej przyłączonych przed skutkami zwarć i przeciążeń.. Biorąc pod uwagę doświadczenia praktyczne, można wykorzystać te wartości również dla prądów stałych.Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe) wkładek topikowych o charakterystyce gF - szybkich 500V Spodziewany prąd zwarciowy (kA) Prąd ograniczony (kA) Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek topikowych WT-00/gF szybkich - 500V.. STANDARD (M21ST_13_BE1)Charakterystyki prądowo-czasowe układu zabezpieczeń wyłącznik (W)-bezpiecznik (F); Igr - graniczny prąd selektywności układu, IKmax1 - przykładowy maksymalny prąd zwarciowy dla którego układ jest selektywny, IKmax2 - przykładowy maksymalny prąd zwarciowy dla którego układ nie jest selektywny; pozostałe oznaczenia jak na poprzednich rysunkach bądź wyjaśnione w tekścieZabezpieczenia w instalacjach elektrycznych..

Powyżej przykładowa charakterystyka czasowo-prądowa wraz z legendą.sobą wkładki bezpiecznikowe mają charakterystyki czasowo-prądowe zależne, o zbliżonym przebiegu.

Charakterystykę U stosowano wówczas gdy w instalacji mogły wystąpić większe wartości prądów podczas załączania odbiorników (silniki itp.)Charakterystyki czasowo-prądowe: Dla napięcia znamionowego 500V zwarciowa zdolność wyłączania wynosi 100 kA lub 120 kA a dla napięcia 690V -100 kA.. Zabezpieczenie wyposażono we wspólne wejście dla filtrów typu Ferrantiego i Holmgreena.. kryteriów do wyboru spośród nadprądowego (cha-rakterystyka niezależna) i admitancyjnych.. Na takiej długości jest to prąd poboru poniżej 4A.. Możliwość uaktywnienia.. Zabezpieczenie od pracy wyspowej korzystające z kryteriów pod- i nadczęstotliwościo-R303 to rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi (charakterystyki czasowo prądowe w katalogach), a S303 to wyłącznik instalacyjny.. W zale ności od zastosowanych zabezpieczeń, z punktu widzenia selektywności ich działania rozró nia się cztery zasadniczecharakterystyki i wartości zabezpieczeń dobiera się do instalacji uwzględniając wiele czynników (selektywność, konieczność ssw, konieczność zabezpieczenia odbiorników, konieczność zabezpieczenia przewodów, itd)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt