Wypisz cechy planet układu słonecznego

Pobierz

Powierzchnia Merkurego niezwykle przypomina powierzchnię ziemskiego Księżyca.Trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego - jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, w którym występuje życie.. Jowisz ma krótszy okres obrotu wokół własnej osi niż inne planety olbrzymy.. Promień Ziemi w porównaniu z promieniami innych planet grupy ziemskiej jest dłuższy.. Rok trwa 88 dni.. 1 p. a) największa planeta .. b) najmniejsza planeta .. c) planeta karłowata, do niedawna uznawana za planetę .The elementy układu słonecznego są to głównie ciała niebieskie, które obracają się po orbitach wokół gwiazdy; słońce.. B. Okres obiegu wokół Słońca planet olbrzymów jest dłuższy niż planet grupy ziemskiej.. Okres obrotu wokół własnej osi planet grupy ziemskiej jest dłuższy niż planet olbrzymów.. Ciała te, to osiem planet, 166 znanych księżyców, pięć planet karłowatych i miliardy małych ciał Układu Słoneczneg.W Wpisz w miejscu kropek nazwy ciał niebieskich Układu Słonecznego, których cechy podano niżej.. Składają się z minerałów o wysokich temperaturach topnienia: żelaza i niklu, które budują ich jądra oraz krzemianów tworzących płaszcz i skorupę.. Należą do nich planety z księżycami, międzyplanetarne obłoki gazu i pyłu oraz olbrzymia liczba planetoid, komet i meteoroidów.. Kulisty kształt to dowód na to, że dane ciało było kiedyś w stanie płynnym.Istnieje wiele sposobów klasyfikowania planet, ale skupimy się na tym..

2 Skaliste planety Układu Słonecznego.

Do nowej kategorii planet karłowatych zaliczono takie ciała, które mają kulisty kształt (jak planety), a ich orbity są eliptyczne, tak jak u planetoid.. System solarny, gdzie znajduje się Ziemia planeta jest Słońce, planety (lądowe i gazowe), planety karłowate, satelitów oraz kilka mniejszych obiektów astronomicznych, takich jak komety.. 2) Korzystając z dostępnych źródeł informacji , podaj 3 podobieństwa i 3 różnice między Ziemia a Marsem.. Patrząc na nieboskłon za dnia może się wydawać, że to nie Ziemia krąży wokół Słońca, lecz że Słońce krąży wokoło Ziemi.. Wskaźnik.. Co 10 lat liderzy w dziedzinie astrofizyki i astronomii zbierają się, aby ustalić cele na następną dekadę.Animacja ukladu slonecznego wykonana dla wydawnictwa edukacyjnego.Ze względów na prawa autorskie, zabrania się wykorzystywania, przerabiania (w części lub ca.Wymień planety Układu Słonecznego, dzieląc je na wewnętrzne i zewnętrzne, oraz podaj wspólne cechy każdej z wyróżnionych grup/Planety wewnętrzne,kolejno od Słońca:Cechy charakterystyczne:Planety zewnętrzne,kolejno od Słońca:Cechy charakterystyczne:.. Planety Układu Słonecznego zostały podzielone na trzy grupy ze względu na swoją budowę: planety skaliste, gazowe olbrzymy i lodowe olbrzymy..

1 Charakterystyka planet skalistych.

Chociaż normalne jest, że w elementach Układu .Najważniejsze cechy Układu Słonecznego Układ Słoneczny posiada pewne osobliwości, które umożliwiają istnienie planet.. 3) Określ na przykładzie Słońca i Ziemi różnice między .Planety układu słonecznego.. W tym artykule przedstawimy wszystkie cechy i klasyfikację planet skalistych.. We wykropkowane miejsca wpisz odpowiednie teminy wybierając je z wyróżnionych poniżej ( możesz je użycić więcej niż jeden raz ) : Słońce, Planety, Meteory, Planetoidy, Komety, Księżce.Cechy planet Układu Słonecznego.. W przeciwieństwie do innych planet skalistych, które są w całości zbudowane ze skał i mają atmosferę gazową, tutaj dominuje większa ilość gazów.Gazowe olbrzymy Układu Słonecznego znajdują się poza obrębem pasa planetoid, są więc planetami zewnętrznymi.. Ich gęstość jest więc duża, najmniejsza na Marsie - średnio 3,93 g/cm 3, największa na Ziemi - 5,20 g/cm .Główne cechy.. Zadaj to pytanie.. 99,86%.Wiemy, że układ słoneczny Składa się z różnych rodzajów planet, których cechy i skład są różne.. Poniżej podano informacje o ciałąch niebieskich .. Charakterystyczną cechą planet Układu Słonecznego jest fakt, że obracają się one nie tylko wokół Słońca, ale także wzdłuż jego osi.. Mają one niską temperaturę i krążą wokół Słońca.Przykłady cech wspólnych planet Układu Słonecznego: poruszają się po orbicie eliptycznej wokół Słońca;3..

Wypisz po 4 cechy charakteryzujące te planety.

Ciała, które dają formę i życie Układowi Słonecznemu Słońce, które stanowi 99% całkowitej masy systemu i ma średnicę 1 500 000 km, i planety, podzielone na dwa typy zwane wewnętrznymi i zewnętrznymi.. Zalicza się do tego szereg warunków, które umożliwiły życie na planecie Ziemia lub istnienie mas wodnych na innych ciałach niebieskich.Jednym z zastosowań soczewkowania grawitacyjnego jest wyszukiwanie i ważenie samotnych planet — planet, które wędrują w przestrzeni międzygwiezdnej po wyrzuceniu z macierzystego układu słonecznego.. W porównaniu z planetami należącymi do planet zewnętrznych, cztery planety najbliżej Słońca - położone blisko siebie Merkury, Wenus, Ziemia i Mars- są małe i bardzo gęste.. Rok trwa 365 dni.Układ słoneczny - charakterystyka planet.. Matematyka.. Wymień planety Układu Słonecznego od planety położonej najbliżej Słońca.. Należy zauważyć, że planety zewnętrzne są otoczone pierścieniem.Centrum układu słonecznego- Słońce (gwiazda) Planety w okół niej krążące -Merkury -Wenus -Ziemia -Mars PLANETOIDY Planety zbudowane głównie z gazów: -Jowisz -Saturn -Uran -Neptun satelity planet to księżyce.Układ słoneczny.. 2.4 Mars.Układ Słoneczny.. Odległość od Słońca wynosi 58 milionów km.. Temperatura powierzchni waha się od −183 °C do 427 °C..

Jest planetą skalistą o średnicy 4879 km.

Uważa się, że Układ Słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat temu.. Temperatura powierzchni waha się od -70 °C do 80 °C.. Także poza naszym układem znajdują się planety tego typu.. Planety podobne do naszej.. Opisz jakie są cechy każdej grupy i podaj nazwy planet, które do nich należą.. Układ Słoneczny to układ planetarny, składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich.. Ziemia wraz ze Słońcem oraz pozostałymi planetami i innymi ciałami niebieskimi wchodzi w skład Układu Słonecznego.Merkury, Wenus, Ziemia i Mars - 4 wewnętrzne planety Układu Słonecznego - są planetami skalistymi.. Ponadto wszystkie planety w większym lub mniejszym stopniu są ciepłymi ciałami niebieskimi.. W skład Układu Słonecznego wchodzi Słońce oraz rozmaite ciała niebieskie, utrzymywane siłą grawitacji Słońca.. Są planety gazowe które są znane jako gazowe olbrzymy i jest niczym innym jak dużą planetą, która składa się głównie z gazów takich jak wodór i hel, ale ma stosunkowo małe skaliste jądro.. Cechą charakterystyczną jest jego błękitny kolor (przypomina barwę oceanu), występowanie najsilniejszych wiatrów osiągające prędkość 2 000 km/h oraz najniższa temperatura ze wszystkich planet Układu Słonecznego.Cztery wewnętrzne planety Układu Słonecznego są planetami skalistymi, mają dużą gęstość, są zbudowane ze skał, mają najwyżej kilka księżyców lub nie mają ich w ogóle i nie mają pierścieni.A.. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. Autor: klaudia125113 Dodano: 3.2.2011 (12:03) 1)Wymień nazwy planet Układu Słonecznego , zaczynając od planety położonej najbliżej Słońca.. Obwód […]Planety Układu Słonecznego dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne.. Posiadają bardzo zrożnicowaną atmosferę.. Średnia : 4.4.. Elementy Układu Słonecznego to: Słońce - typowa gwiazda Drogi Mlecznej, 8 planet, ponad 160 księżyców, niezliczone planetoidy i komety, pył międzyplanetarny.W skład Układu Słonecznego wchodzi.. Odległość od Słońca wynosi 150 milionów km..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt