Przeczytaj e mail i zakreśl właściwe wyrazy hi marta

Pobierz

p a r k b b c h w k s o o h m Wpisz wyrazy z ćwiczenia we właściwe kolumny tabeli.. Zadanie 2 str. 60.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Maggie, I've bought somePrzeczytaj teksty.. Zakreśl literę A, B albo C. Maggie needs to go to A. the baker .Zakreśl właściwe słowo, aby uzupełnić zdania.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. b pessimisticPosłuchaj nagrania i wskaż właściwy obrazek w zadaniu 2. zad 1/60 - nagranie.. At the park At Uzupełnij zdania o rodzinie Dixonów, używając at lub at the i wyrazów z ćwiczenia.. U czeń nazywa kolejne obrazki w .Przeczytaj teksty.. Napisz krótkie odpowiedzi (maksymalnie 3 wyrazy) na pytania 1-4 na podstawie informacji zawartych w tekście.Zakreśl właściwe wyrazy am,is, are ,kto pierwszy dostanie naja 2012-09-29 18:09:12 Zakreśl odpowiednie wyrazy , pomożecie?. 1 2 A B C 7 Przeczytaj e-mail ponownie.. Zadanie 8.. There isn't 3 a / any railway station, but there's a big bus 4 park .5 Przeczytaj e-mail i wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c. At home, we have a lot of rules .2 Zakreśl nazwy ośmiu produktów żywnościowych.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny .Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Zakreśl poprawne opcje.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Przeczytaj e-mail i zakreśl właściwy obrazek.

Następnie na zdjęciu b przyklej właściwą naklejkę, którą znajdziesz z tyłu zeszytu ćwiczeń.Przeczytaj teksty.. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Spróbuj przeczytać wyrazy i zakreślić właściwą odpowiedź.. 5 She draws / writes a blog.Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Przeczytaj teksty.. Uwaga!. Ollie's chores Dana's chores Mum's chores 3 Uzupełnij e-mail odpowiednimi wyrazami.Mój adres e-mail: .. Zadanie 3 str. 60.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Zakreśl literę A,B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Writing 7 Napisz odpowiedź na list Jenny.. Następnie otacza pętlą właściwe wyrazy.. Maggie needs to go to A. the baker .6 Przeczytaj e-mail Jenny o jej rodzinnym mieście.. Użyj informacji podanych w˘tabeli.. 1 ride a a ball b a bike 2 watch a TV b a .Zadanie 2/53 - napisz wyrazy po śladzie.. Wzadaniach 8.1.-8.4. zpodanych odpowiedzi wybierz właściwą,zgodną z treścią tekstów.. Popatrz na obrazki i zapisz w zeszycie pytania według wzoru.. Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla osób niesłyszących MAJ ROK 2008 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1..

W poniższych zdaniach podkreśl właściwe wyrazy/wyrażenia.

W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. (dzieci mogą wykonać to zadanie samodzielnie wykorzystując słowniczek obrazkowy, który znajduje się w podręczniku na stronie 52).34 UNIT 4 Chores lesson 1 Zac's dream 1 Podpisz ilustracje odpowiednimi wyrazami.. Odrabiamy.pl to nie tylko portal learningowy, ale i praktyczna aplikacja, dzięki której usprawnisz rozwiązywanie zadań domowych.W naszej bazie znajdziesz większość przedmiotów szkolnych i przypisane do nich setki aktualnych podręczników, z których .Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami 2021-02-03 14:40:40 Pls szybko, na dzisiaj potrzebuje 2021-02-02 13:06:26 Język angielski ,proszę o pomoc z mailem zadanie 4 2021-02-01 20:05:16Reading and grammar 5 Przeczytaj e-mail Jenny o jej rodzinnym mieście.. Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania podanymi wyrazami.Przeczytaj teksty.. Zakreśl właściwe słowo, aby uzupełnić zdania.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g..

Zakreśl właściwe wyrazy.

Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.Potrzebujesz pomocy z pracą domową?A może chcesz dać wsparcie swojemu dziecku podczas wspólnej pracy nad szkolnym materiałem?. 2011-12-08 16:53:15ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU!. 4 Popatrz na wyrazy i otocz pętlą właściwy obrazek w każdym rzędzie.. Przeczytaj zdania i dopasuj je do obrazków.. Zakreśl właściwe wyrazy.. Zadanie 4 str. 60..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt