Wpisz podane przymiotniki złożone w odpowiednią rubrykę

Pobierz

2 pkt Substancja Właściwości stan skupienia ciało plastyczne ciało sprężyste ciało kruche Szkło Gumka do włosów Olej Cegła Blacha Powietrze Woda Plastelina 2.Zad1/46 JĘZYK POLSKI NAUKA O JĘZYKU Pogrupuj podane słowa w rodziny wyrazów : internet, internistka, internacki, internetowy, internatowy, internistyczny, internauta, internat, internistka.. Określ stan skupienia substancji wymienionych w tabeli.. Rzeczowniki Przymiotniki Określ rodzaj rzeczownika.. Następnie wpisz znak "x" w odpowiednią rubrykę, jeśli dana substancja jest plastyczna, sprężysta lub krucha.. Napisz, jak w sposób uproszczony wymawia się te słowa.Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.. Ustnie określ ich rodzaj.. Wpisz do tabeli brakujące formy przymiotników w takim samym przypadku, w takiej liczbie i w takim samym rodzaju jak podane formy rzeczowników (regiones, circuitus).Test językowy - XLV OLiJP (2014/15) Wysłane przez operator w czw., 09/07/2015 - 13:48. losy bohaterów, które wzruszają - gra aktorska, która porywa - dekoracje, które zachwycają - dziura, którą ktoś zaszył - przeżycia, których się nie zapomina - 4.. CV wzór pracownik biurowy, manager restauracji, pracownik fizyczny, budowlaniec, bankowiec, prawnik, kosmetyczka, fryzjer, fryzjerka, administrator sieci.Z podanych fragmentów definicji pochodzących ze słownika języka polskiego wypisz przymiotniki, które określają rzeczownik będący hasłem..

Wpisz podane przymiotniki złożone w odpowiednią rubrykę wnioski.

Zamień jednostki.do podanych rzeczowników utwórz przymiotniki 2010-02-07 13:19:27; Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki.. user7521 October 2020 | 0 Replies .. I tyle.7.Do podanych przymiotników dopisz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu: dobry,biały,gorzki,wysoki,gruby,mądry,oszczędny,silny.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które z podanych zdań są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE).. podkreśl i pisz oboczności rdzenia.. Zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).. Wyobraźcie sobie trasę Waszej wymarzonej podróży, niekoniecznie do miejsc realnych i stwórzcie, wzorem Tolkienowskiej, mapkę Waszego wakacyjnego Śródziemia.Nadajcie nazwę Waszej krainie albo tytuł mapie- puśćcie .Zapoznaj się ze zdaniami podanymi w tabeli.. Uzupełnij tabelkę.. Wyraz pochodny Parafraza słowotwórcza Wyraz podstawowy Podstawaw zakresie 100, Dzielenie przez 6, 7, 8 i 9, Zadania tekstowe: Mnożenie i dzielenie, Zadania tekstowe: Wiek, Dzielenie z resztą w zakresie 100, Zadania tekstowe: Dzielenie z resztą, Mnożenie z zerami na końcu, Dzielenie z zerami na końcu, Mnożenie po kawałku, Mnożenie po kawałku - POZIOM 2, Dzielenie po kawałku, Dzielenie po kawałku .Uzupełnij schemat procesu oddychania, wpisując w odpowiednie miejsca podane wyrazy..

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Zdania .. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Dopisz odpowiednie imiesłowy przymiotnikowe.. Napisz krótką notatkę.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Question from @Jastg - Szkoła podstawowa - PolskiW podanych zdaniach oznacz miętowym kolorem wszystkie przymiotniki w liczbie mnogiej.. wyrażeniach.. mietowy Bogowie olimpijscy często decydowali o losach ludzi.. 4.Słowotwórstwo - karta pracy 1.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. W podanych zdaniach podkreśl wyrazy, w których zachodzi uproszczenie grupy spół-głoskowej.. TRUE FALSEWpisz w luki po trzy wyrazy bliskoznaczne do przymiotników użytych w poniższych.. 2015-04-15 19:03:22aby dokonać zakupu wpisz w odpowiednią rubrykę ilość tokenów, które chcesz zakupić oraz wybierz walutę, którą chcesz opłacić zakup wciśnij przycisk KUP MMPRO jeśli uda Ci się złożyć zlecenie zakupu w dole strony pojawi się informacja: TWOJE ZLECENIE ZAKUPU ZOSTAŁO PRZEKAZANE DO REALIZACJI.1.. prawda / fałsz.. szybkie antylopy Odpowiedź na zadanie z Jutro pójdę w świat 6Opisz w jaki sposób Stasiowi udało się uwolnić Kinga.zastosuj przynajmniej 2 zdania pojedyńcze i 3 zdania złożone.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. W tym celu musi jedynie wypełnić formularz z objawami i żądaną liczbą dni zwolnienia lekarskiego wpisać w odpowiednią rubrykę..

Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.

Oceń prawdziwość każdego zdania.. 010025 czerwca 2020 r.- Wakacyjna podróż przez Śródziemie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, natomiast -jeśli to konieczne - dodać inne wyrazy, taka by otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. «rodzaj widowiska, w którym za pomocą odpowiedniej techniki projekcyjnej rzutuje się na ekran pewną serię obrazów dających widzowi złudzenie ruchu .Niektóre e-przychodnie wyspecjalizowały się zresztą w tym zakresie do tego stopnia, że każdy zainteresowany sam ustala na jak długo "chce być chory".. 8.Odgadnij przymiotniki, a następnie napisz je łącznie lub z łącznikiem (kreseczką): kolor niebieski o jasnym odcieniu to kolor.Imiesłowy przymiotnikowe Imiesłowy przysłówkowe Przymiotniki czynne bierne współczesne uprzednie 3.. Konstrukcje gramatyczne i leksykalne.. Dziś ostatnia lekcja w tym roku szkolnym- mam dla Was propozycję nie tylko na ten dzień, ale na całe wakacje.. Uwaga!Pisownia przymiotników złożonych .. Żony herosów bywały zazdrosne o swych mężów.. Wie ktoś jak zrobić 2 zadanie ?. Podkreśl prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub fałsz, jeśli jest fałszywe.. 2010-06-04 17:13:12 Uzupełnij tekst , wpisując w odpowiednej formie gramatycznej wyrazy podane poniżej .. Do każdej z trzech rubryk wpisz po 2 przykłady znanych ci utworów literackich oraz ich autorów.Żeby wyliczyć, kiedy dostaniesz następnego okresu, wpisz w odpowiednią rubrykę datę swojej ostatniej miesiączki - jest to termin pierwszego dnia ostatniego krwawienia..

Wpisz w wyznaczone miejsce odpowiednią literę spośród podanych.

W kolejną rubrykę wpisz długość swoich cyklów menstruacyjnych.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Zamień jednostki.. Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Wpisz brakujące litery:Przeczytaj poniższy tekst.. Uczty olimpijskie budziły zazdrość śmiertelników.. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat huraganu w Stanach Zjednoczonych.. Bohaterowie poznanego fragmentu powieści nie poznają.. rzeczywistości, w której się znaleźli.Wpisz właściwy kwalifikator w odpowiednią rubrykę tabeli.. 2010-10-01 14:19:50Uporządkuj wyrazy wpisując je w odpowiednią rubrykę tabelki: huśtawkowa, wahadłowy, historyczny, hejnał, hymn, hasło.. Zazwyczaj jest to ok. 28 dni.Uzupełnij zdania 13.1-13.3.. Wpisz go w odpowiednią rubrykę tabelki: huśtawka, wahadło, hejnał, hymn, hasło, historia.. 2014-05-28 20:39:07; 1.Do podanych rzeczowników dopisz po dwa przymiotniki i określ ich roddzaj i Podkreśl grupę wyrazów, w której wszystkie rzeczowniki i przymiyniki są rodzaju nijakiego.. Ktoś pomoże ?. Przeczytaj podane .Zadanie: Podziel kartkę w zeszycie na 3 kolumny (liryka, epika, dramat) i wpisz poniższe informacje w odpowiednie rubryki tabeli: 3.. Zad2/46 Utwórz rodzinę wyrazu księga.. Dokonaj analizy słowotwórczej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt