Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2 nizina chinska

Pobierz

Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. a) Zaznacz czerwonym kolorem południk 0 stopni oraz równik.. Bory sosnowe rosną na mało żyznych glebach bielicowych.. Ćwiczenie 1.. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych1.. Nowa Zelandia.. Góry Ka uka z .Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2. wyraźna hierarchiczność w firmach 1.Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej.. 4.Na podstawie zamieszczonego poniżej planu śródmieścia Warszawy wykonaj polecenia.Grupa B | stro na 3 z 3 1 2 1 3 1 4 1 5 Na podstawi e di agr amów kl i matyc z nyc h spor z ądz onyc h dl a stac ji z najdując yc h si ę na Antar ktydz i e wykonaj pol e c e ni a. a) Wymień dwie różnice klimatu dla stacji A i B. b) Uzupełnij zdanie.Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2. informacja 1.. Rozwiązanie zadania 2 z książki Przyrodo, witaj!. B. Półwysep Indochiński.. Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej.. E. Nizina Zachodniosyberyjska.. Skreśl w poniższych zdaniach błędne informacje.. 0-4 p. a) Zaznacz i podpisz odpowiednią literą punkty .. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych na mapie .Korzystając z poniższej mapy konturowej, wykonaj następujące polecenia.. 0-4 p. a) Zaznacz i podpisz odpowiednią literą punkty wysunięte najdalej na wschód i na zachód..

Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-3.

A. Nizina Chińska.. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych na mapie numerami (1 .1 Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Wpisz do tabeli nazwy .22 Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. 23 Wyjaśnij, dlaczego w Chinach wprowadzono program kontroli .Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. poniżej wykonaj polecenia 1-2.. E. Nizina Zachodniosyberyjska.. Góry Kaukaz.. W 2015 roku wskaźnik lesistości w naszym kraju wyniósł 30%.. W Polsce nie występują lasy łęgowe.. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych na mapie .Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Wpisz do tabeli właściwe .Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. c) Uzupełnij według podanego .I MAPA - UMIEJETNOŚCI CZYTANIA, INTERPRETACJI I POSŁUGIWANIA SIĘ MAPĄ.. Wielkie Góry Wododziałowe.. Na podstawie mapy konturowej z zadania 1.1 Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. P F 5 Na mapie zaznaczono sześć pasm górskich..

2.Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.

Rozwiązanie zadania 2 z książki Planeta Nowa 6 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plKorzystając z poniższej mapy konturowej, wykonaj następujące polecenia.. Wpisz do tabeli właściwe nazwy miast zaznaczonych na mapie numerami (1 .1.. Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej 4.. Pół wyse p Indoc hi ński .. B. Półwysep Indochiński.. Góry Kaukaz.. Zamaluj na mapie konturowej Kanady występujące na jej terenie strefy klimatyczne oraz ich odmiany.. C - 52°51'N, 14°07'E .. W tym zadaniu należy narysować tą samą mapę, tylko z mniejszą ilością szczegółów i krótszą legendą.. Wielkie Góry Wododziałowe.. b) Narysuj wzdłuż południka 0 stopni i równika strzałki wskazujące, w którą stronę wzrasta wartość długości geograficznej, a w którą - szerokości geograficznej.Na podstawie podręcznika, atlasu geograficznego i klimatogramów wykonaj polecenia.. 5 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plNa podstawie podręcznika i atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. 1) Zaznacz i podpisz na mapie odpowiednią literą punkty wysunięte najdalej na północ i na południe naszego kraju.. Uczeń: 1) wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawieniu różnych informacji geograficznych na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie.. 3 Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania..

C.1 Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.

Wielkie Góry Wododziałowe.. 1. Podaj kryteria wyznaczania granicy Arktyki oraz zaznacz na zamieszczonej mapie konturowej te granice.. B. Przylądek Jork.. Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej.. Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej.. A. Nizina Chińska.. Azja Test sprawdzający - rozdział I Grupa A Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. E. Nizina Zachodniosyberyjska.. Góry Kaukaz.. Korzystając z mapy konturowej zamieszczonej poniżej, wykonaj polecenia.. B. Półwysep Indochiński.. A. Nizina Chińska.. E. Nizina Zachodniosyberyjska.. 0-4 p. a) Zaznacz i podpisz odpowiednią literą punkty wysunięte najdalej na północ i na południe.. Rozpoznaj trzy z nich oraz zapisz cyfry, którymi oznaczono jeNa podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2. informacja 1.. Góry Kaukaz.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Wielkie Góry Wododziałowe.. A. Nizina Chińska.. B. Przylądek Jork.. Wielka Zatoka Australijska.. A. Nizina Chińska.. a) Zaznacz czerwonym kolorem południk 0 stopni oraz równik.. W wyniku kolizji płyty oceanicznej z płytą kontynentalną powstają góry fałdowe / zrębowe..

0-1 p.Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.

B. Półwysep Indochiński.. B. Przylądek Jork.. Wielkie Góry Wododziałowe.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. B. Trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczna są przyczyną / skutkiem ruchu płyt litosfery.. Uzupełnij legendę.. 1 Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej.. B. Przylądek Jork.. A - 54°50'N, 18°18'E B - 50°52'N, 24°09'E C - 52°51'N, 14°07'E D - 49°00'N, 22°51'E b) Oblicz rozciągłość równoleżnikową Polski.Korzystając z mapy konturowej zamieszczonej poniżej, wykonaj polecenia.. B. Półwysep Indochiński.. 2.Wpisz do tabeli nazwy .1.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. B. Przylądek Jork.. wysunięte najdalej na wschód i na zachód.. Podpisz na mapie ważniejsze wyspy należące do Arktyki.. Określ cechy klimatu Arktyki.. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Przekształcanie skal na podstawie podanych przykładów.3.Na podstawie informacji zawartych w podręczniku dokonaj uproszczonej generalizacji treści mapy zamieszczonej poniżej.. Wyjaśnij znaczenie terminu pak lodowy.. b) Narysuj wzdłuż południka 0 stopni i równika strzałki wskazujące, w którą stronę wzrasta wartość długości geograficznej, a w którą - szerokości geograficznej.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej.. B. Kotlina Konga.Obszary okołobiegunowe Test sprawdzający - rozdziały IV i V Grupa A Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Wielkie Góry Wododziałowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt