Hierarchiczna budowa organizmu tkanki zwierzęce

Pobierz

Składniki komórek można podzielić na żywe, do których należą błona komórkowa i cytoplazma wraz z zawieszonymi w niej strukturami, oraz martwe, którymi są ściana komórkowa ściana komórkowa ściana komórkowa i wakuola wakuola wakuola (wodniczka).1/56 nabłonek wielowarstwowy - ochrona ciała przed urazami i wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych nabłonek gruczołowy - wydzielania np. enzymów, potu, łoju i śluzu nabłonek jednowarstwowy - wchłanianie różnych substancji, wymiana gazowa nabłonek rzęskowy - oczyszczanie dróg oddechowych z cząstek pyłu i drobnoustrojów 2/56 1 - tkanka kostna , tworzy szkielet 2 - tkanka nabłonkowa, oczyszcza drogi oddechowe 3 - tkanka tłuszczowa, magazynuje substancje odżywcze 3/56 .Rola tkanki mięśniowej: - umożliwia ruch organizmu, - umożliwia transport różnych substancji w organizmie, (przesuwanie się pokarmu w. jelitach, krążenie krwi w naczyniach krwionośnych) - warunkuje przebieg podstawowych czynności życiowych takich jak: oddychanie, odżywianie, wydalanie, reakcja na bodźce.Hierarchiczna budowa organizmów Komórki budujące organizm wielokomórkowy nie są w nim rozrzucone przypadkowo, lecz tworzą bar-dziej skomplikowane struktury, takie jak: tkanki, narządy i układy narządów.. Hierarchiczna budowa organizmu oznacza, że składa się on z elementów uporządkowanych według stopnia komplikacji budowy..

Hierarchiczna budowa organizmu.

Ciało człowieka jest zbudowane z takich samych tkanek, co ciała innych zwierząt.. Zapoznaj się ze scenariuszem lekcji "Charakterystyka tkanek zwierzęcych - tkanka mięśniowa, tkanka łączna stała i krew".Budowa organizmu zwierzęcego.. Zabezpieczone: Tkanki zwierzęce.. Naszkicuję schemat budowy omawianych tkanek, zlokalizuję miejsca występowania poszczególnych tkanek (na przykładzie organizmu człowieka) oraz scharakteryzuję tkankę mięśniową, łączną, stałą i krew.. Komórka -> tkanka -> narząd -> układ -> organizm.. Tkanki: nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa: rodzaje tkanek i miejsca ich występowania w organizmie, rodzaje, budowa, miejsca występowania i funkcje nabłonków,układy narządów organizm populacja biocenoza 2.Plecha to ciało grzyba lub glonu niezróżnicowane na tkanki i organy.. uKłAd ruchu 3.. Zapoznaliśmy się już z budową tych tkanek.. 0% average accuracy.Komórki roślin, zwierząt, grzybów i bakterii różnią się wielkością, kształtem, wewnętrzną strukturą, ale wykazują wspólny plan budowy.. Organizm człowieka 5.. Komórka -> tkanka -> narząd -> układ -> organizm.Plik hierarchiczna budowa organizmu tkanki zwierzęce test.pdf na koncie użytkownika tujthevux • Data dodania: 20 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Hierarchiczna budowa organizmu człowieka..

);Hierarchiczna budowa organizmu człowieka ....8 II.

lub na podstawie opisu) tkanki zwierzęce (tkanka nabłonkowa, mięśniowa, łączna, nerwowa).. Komórka -> tkanka -> narząd -> układ -> organizm.. Komórka -> tkanka -> narząd -> układ -> organizm.. Tkanki zwierzęce, hierarchiczna budowa organizmu człowieka; budowa organizmu i funkcje narządów, układów - związek budowy z pełnioną funkcją; przykłady chorób; ochrona zdrowia - profilaktyka.Temat: HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU.. Strona główna » Biologia 7 » O tym serwisie.. elzbietalawicka_zpokuczbork_77517.. Hierarchiczna budowa organizmów (poziomy organizacji życia): atom cząsteczka organellum komórka tkanka narząd układ narzą-dów organizm 2.. Tkanka - zespół komórek o wspólnym pochodzeniu i podobnej budowie, pełniących określone funkcje.. Tkanki zwierzęce - mięśniowa i nerwowa • wymienia rodzaje tkanki mięśniowej i podaje ich funkcje • określa rolę tkanki nerwowej • przedstawia budowę neuronu • dokonuje obserwacji mikroskopowej tkanki mięśniowej lub nerwowej • wykazuje związek budowy tkanki mięśniowej z funkcjąHierarchiczna organizacja budowy organizmów; skład chemiczny komórek; budowa komórki; istota fotosyntezy, oddychanie tlenowe i fermentacja, czynności życiowe organizmów.. W organizmie zwierzęcym wyróżnia się układ powłokowy, narządów ruchu, pokarmowy, oddechowy, wydalniczy, krążenia, nerwowo-hormonalny i narządów zmysłów, rozrodczy.Komórka - Podstawowa jednostka, z której są zbudowane organizmy , Tkanka - Grupa komórek o podobnej budowie, wykonujące określone zadanie , Narząd - Tkanki wyspecjalizowane w pełnieniu określonych funkcji u zwierząt, np. serce, Organ - Tkanki wyspecjalizowane w pełnieniu określonych funkcji u roślin, np. liść, Układ - U zwierząt narządy, które uczestniczą w wykonywaniu określonych czynności życiowych , System - U roślin organy, które uczestniczą w wykonywaniu .W skrócie..

1.5).Plik hierarchiczna budowa organizmów.

Hierarchiczna budowa organizmu człowieka (tkanki, narządy, układy narządów).. Ten uporządkowany sposób budowy organizmów wielokomórkowych określany jest jako budowa hierarchiczna (il.. KOMÓRKA TKANKA NARZĄD UKŁAD NARZĄDÓW ORGANIZM.Hierarchiczna budowa organizmu.. Uczeń: 1) przedstawia funkcje skóry, 2) rozpoznaje elementy budowy skóry (na modelu, rysunku, według .V.. Układy narządów człowieka: skóra, kostny, mięśniowy, pokarmowy, krwionośny, limfa-1.. tkanki zwierzęce.pdf na koncie użytkownika diffy530912 • Data dodania: 22 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.TKANKI ZWIERZĘCE.. 3.Podział tkanek zwierzęcych: A. TKANKA NABŁONKOWA (nabłonek):komórki różnokształtne (płaskie, sześcienne, walcowate), ściśle do siebie przylegająceHierarchiczna budowa organizmu człowieka .. klasyfikuje tkanki zwierzęce • przedstawia budowę i rolę tkanek: nabłonkowej, mięśniowej i nerwowej pod mikroskopem, na • rozpoznaje na schematach tkanki: Uczeń: •rozpoznaje tkanki: nabłonkową, mięśniową, nerwową podczasHierarchiczna budowa organizmu człowieka.. Skóra powłoka organizmuHierarchiczna budowa organizmu - bardzo ważne!. Tkanka to zespół komórek pełniących ściśle określoną funkcję.. Układy tworzą jedną powiązaną funkcjonalnie całość, czyli organizm.Start studying Hierarchiczna Budowa organizmów..

Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.

Tkanki zwierzęce Uczeń: − określa najważniejsze funkcje poszczególnych tkanek zwierzęcych − podaje rozmieszczenie przykładowych tkanek zwierzęcych w organizmie − opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów narządów Dział 2. cecha charakterystyczna - zwarty układ komórek.. Komórka to podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna organizmu.. tKaNKa NaBłoNKoWaHierarchiczna budowa organizmu człowieka Uczeń: przedstawia hierarchiczną budowę organizmu nie funkcjdefiniuje pojęcia: komórka, tkanka, narząd, układ narządów, organizm wymienia nazwy układów między narządami .. klasyfikuje tkanki zwierzęce nabłonprzedstawia budowę i rolę tkanek: nerwowąnabłonkowej, .. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka: poziomy organizacji budowy ciała, układy narządów i ich funkcje, współpraca między układami narządów, definicja homeostazy.. Tkanki zwierzęce - 4.09.2021.Wszystkie zwierzęta, oprócz gąbek, cechuje budowa tkankowa.. Tkanka to zespół komórek o podobnej budowie i wspólnym pochodzeniu, wyspecjalizowany w pełnieniu określonych czynności.Hierarchiczna budowa człowieka - Porządkowanie.. Tkanka nabłonkowa.. Przypomnimy teraz zdobyte przez ciebie wia-domości.. Hierarchiczna budowa organizmu.. TKANKI ZWIERZĘCE 1. tkanki budujące ciało człowieka oraz podaje ich funkcję i lokalizację w organizmie człowieka.3.. Zdający 1) rozpoznaje (na ilustracji, rysunku, według opisu itd.). Tkanki zwierzęce - 4.09.2021.. Tkanki tworzą narządy, natomiast narządy składają się na układy czynnościowe, jak układ pokarmowy czy nerwowy.. Oprócz tego, że jest magazynem związków energetycznych w postaci tłuszczu, tkanka ta chroni ciało i narządy wewnętrzne przed urazami oraz stanowi .Rozróżnię pod mikroskopem wskazane tkanki zwierzęce oraz określę struktury, które budują wskazane tkanki zwierzęce.. • płaskie, sześcienne, walcowate.Temat: Hierarchiczna budowa organizmu.. Układ krążenia 1) rozpoznaje elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, według opisu itd.. różnica - liczba warstw i kształt komórek, dlatego wyróżnia się: • jednowarstwowe, wielowarstwowe.. Uczeń 2) dokonuje obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) tkanki zwierzęce (łączna,) III.. Tkanka tłuszczowa jest zbudowana z kulistych komórek, wypełnionych tłuszczem, który spycha na brzeg komórki cytoplazmę i jądro komórkowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt