Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego ankiety

Pobierz

Ze względów epidemicznych prosimy wypełniać ankiety na swoich telefonach komórkowych.. Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo - profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych.. Ankieta jest anonimowa.Ankiety miały charakter pytań zarówno otwartych jak i zamkniętych.. Podsumowując : Realizacja działań zaplanowanych w Programie Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły na lataAnkieta dla rodziców Szanowni Państwo, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ankiety dotyczącej realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i podkreślenie jednej wybranej odpowiedzi.. Osoby odpowiedzialne 5.. Wasze opinie i propozycje zostaną uwzględnione w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.. Ankiety dotyczące ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.. Aby uzyskać informacje ankietowano nauczycieli, uczniów i rodziców, a także wykorzystano dane zawarte w .Analiza ankiet to poznanie opinii na temat działań profilaktyczno-wychowawczych realizowanych w SP z OI nr 2 w Szczytnie oraz zwrócenie uwagi na uznawane wartości, gdzie głównym obszarem do pracy jest wzmocnienie samooceny dziecka, wzmocnienie systemu wychowawczego oraz przestrzeganieEwaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego .. 29 Załącznik 1.. Przedmiot ewaluacji..

Założenia programu wychowawczo-profilaktycznego 3.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Hucie Nowej zwraca się do rodziców z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże w modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo - profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości uznawanych przez Państwa.. św. Stanisława Kostki w Rybniku Przedmiot ewaluacji: Skuteczność Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Monitorowanie i ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego służy doskonaleniu orazProsimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.. Uczniowie klas 1-3 SSP zostali przebadaniProgram wychowawczy i profilaktyki - EWALUACJA - ankieta dla nauczyciela SP.. Informacje dotyczące realizacji ewaluacji..

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w roku szkolnym 2018/19.

W badaniach ewaluacyjnych zostały użyte metody sondażu diagnostycznego: ankieta dla uczniów klas 4-8, ankieta dla nauczycieli, ankieta dla rodziców.1 Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym na lata Uzyskane dane wykorzystane zostaną do wprowadzenia zmian w dotychczasowym programie, w celu zwiększenia skuteczności pracy profilaktycznej w szkole.. Badanie zostało przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.. Ponadto uwzględniono: Rozpoznane potrzeby (diagnoza) w zakresie wychowania i profilaktyki ankieta diagnostyczna z VI 2021 r. Wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z poprzedniego roku szkolnego 2020/2021..

Pod uwagę wzięto równieżEwaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego Czerwiec 2018r.

Ankiety dla uczniów, nauczycieli, rozmowy z rodzicami, 4.. Józefa Wybickiego Rumia, ul. Kościelna 6 Rumia 2020Obok ankiety dotyczącej Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z września 2017r.. Informacje, które Państwo zamieścicie pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły.. Celem badania było otrzymanie odpowiedzi , jaka jest treść i rozmiar problemów wychowawczych w szkole, jakie tematy powinny mieć wiodący charakter w nowym programie wychowawczo- profilaktycznym oraz jaka jest korelacja poglądów uczniów, rodziców i nauczycieli na temat pracy szkoły.PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 2019-2020 Opracowanie: Marta Brzozowska Celina Lubińska - Gliwa Anna Burchacka Szkoła Podstawowa nr 1 im.. deklaruje świadomość odpowiedzialności karnej za umieszczanie w sieci treści obraźliwych, a 79% uważa, że ma wystarczającą wiedzę na temat zagrożeń w sieci.. Poniżej wskazane wyniki z poszczególnych ankiet oraz wnioski.. Opis zastosowanej metodologii Badanie przeprowadzono za pomocą anonimowych ankiet online skierowanych do uczniów klas 4-8 SSP, rodziców oraz pracowników szkoły.. Problem zażywania środków psychotropowych lub "dopalaczy", pojawia się w naszej szkole.Ewaluację Programu wychowawczo - profilaktycznego przeprowadzono na podstawie: - sprawozdań wychowawców z realizacji klasowych programów wychowawczych, - ankiet, wywiadów przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, - bezpośrednich rozmów z uczniami i rodzicami, nauczycielami,IV..

Zachęcamy rodziców do wypełnienia ankiety.

Analiza ankiety ewaluacyjnej do programu wychowawczo - profilaktycznego dotycząca oddziału przedszkolnego.. CELE EWALUACJI: Modyfikacja i poprawa skuteczności oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych w bieżącym roku szkolnym 2019/2020, Dostarczenie zainteresowanym podmiotom (tj.2.. W badaniu wzięli udział wszyscy nauczyciele uczący w tym oddziale (3 osoby).. ANKIETA DLA RODZICÓW Ankieta zawiera 8 pytań: zamkniętych W ankiecie wzięło udział 128 osób.. Sprawozdania ze stopnia realizacji zadań wynikających z programu opracowywane przez:Rozpoznane potrzeby (diagnoza) w zakresie wychowania i profilaktyki (ankieta diagnostyczna z VI 2020 r., obserwacja, ewaluacja, rozmowa, wywiady) Wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z poprzedniego roku szkolnego Wnioski i rozpoznane oczekiwania Rady Rodziców Obowiązujące priorytety MENAnkieta dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.. 18 września 2019/.. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz .Ewaluacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego/ ankieta dla rodziców - Survio.Wyniki ankiety z ewaluacji wewnętrznej pokazują, że 85% ucz.. Wnioski i rozpoznane oczekiwania Rodziców.Drodzy Rodzice i Uczniowie klas V-VIII proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej działań wychowawczych i profilaktycznych realizowanych na terenie szkoły.. Ankieta dla uczniów .. 30pracę wychowawczo-profilaktyczną szkoły.. Wychowawców prosimy o przeprowadzenie ankiet wśród uczniów .3.. Zadania do realizacji 4.. PytaniaProgramu wychowawczo-profilaktycznego Na rok szkolny 2020/2021 Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w ZSU w Rabce .. Zostały przygotowane ankiety dla uczniów (z wyłączeniem klas I) , rodziców (z wyłączeniem rodziców klas I) i nauczycieli naszej szkoły.. Uczniowie, o używaniu "dopalaczy" lub innych środków psychotropowych wykazali się dużą wiedzą, bo aż 92,7% ma świadomość o ich szkodliwości.. Według informacji pozyskanych w obu ankietach od rodziców w szkole należy głównie wspieraćNa podstawie ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego ustalono następujące wnioski.. Twoje odpowiedzi pozwolą nam przemyśleć naszą pracę wychowawczą i poprawić ją tak, aby pobyt w szkole był dla Ciebie bardziej przyjemny.Program wychowawczo- profilaktyczny ankieta dla rodziców.. Ankieta jest anonimowa.. 1.Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczego Zwracamy się do Ciebie z prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety.. Aktualizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/2021..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt