Na podstawie odpowiednich fragmentów utworu odpowiedz na pytania

Pobierz

Analizowane fragmenty dwóch utworów: epopei narodowej Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz" i modernistycznej powieści "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego , przedstawiają odmienne postrzeganie pojęcia "dom" przez bohaterów młodego TadeuszaJak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu?. Matura 2023.Odpowiedz na pytanie na podstawie analizy podanych fragmentów utworu.. Cierpienia wynikające z braku .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Odpowiedz na pytanie na podstawie analizy podanych fragmentów.. Konsekwencją przemowy Klucznika był najazd na dworek Sopliców.. Nie do ogarnięcia dla uczniów z Aspergerem, którzy nie rozumieją pojęć metaforycznych.. PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!Na podstawie poniższych fragmentów "Quo vadis" oraz całości utworu przedstaw ewolucję postawy Chilona Chilonidsa (zwróć uwagę na przyczyny jego przemiany).. Uzupełnij w podręczniku wykresy zdań z zadania 4.. Po maturze tutaj znajdziecie sugerowane odpowiedzi i arkusze.Tutaj możesz dodać opracowanie pytania matury ustnej z polskiego z puli jawnej obowiązujące od 2023 roku.. Rozwiąż w zeszycie kartę pracy.. W odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie odwołaj się równielicencji ustawowej możemy na podstawie art. 29 umieszczonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Zgodnie z art. 29 dozwolone jest przytaczanie fragmentów lub drobnych utworów w naszych prywatnych dziełach pod warunkiem, że nasz utwór nie czerpie z tego swojej wartości i sam w sobie jest odrębnym .Odpowiedz na pytanie na podstawie analizy podanych fragmentów utworu..

Swoje odpowiedzi porównaj z propozycjami odpowiedzi.

Człowiek przez całe swoje życie zmienia się pod wpływem otoczenia, emocji, ważnych wydarzeń w jego życiu, miłości, wiary.Na podstawie odpowiednich fragmentów wyjaśnij, jaki związek z wydarzeniami mają podane nazwy: a) miejsca: piwnica, stroma góra, Akrokorynt, Styks, Olimp b) postaci: Pluton, żona Syzyfa, Dzeus, Ares, Tanatos.. 8.Na podstawie fragmentu opowiadania "U nas w Auschwitzu oraz wiersza OcalonyT.Różewicza, odpowiedz na pytanie, jak II wojna światowa zmieniła stosunek człowieka do dotychczas wyznanwanych wartości.. Tymczasem co dziesiąte pytanie w zestawie bazuje na metaforze - zauważa Martynowicz.. Na podstawie fragmentów utworu ("Legenda o świętym Aleksym") uzupełnij zawartą w tabeli .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Na podstawie odpowiednich fragmentów utworu sporządź w dowolnej formie notatkę o rodzinie głównego bohatera.. poleca 84 % .. Matura 2012 z języka polskiego na poziomie podstawowym już 4 maja, a rozszerzonym 7 maja.. Zanim jednak przeczytacie tekst, zapoznajcie się z pytaniami, na które trzeba znaleźć odpowiedzi.. Wykonaj ustnie zad.. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami.. Na podstawie fragmentów wiersza "Zbytki polskie" Wacława Potockiego napisz, jak jest, jak powinno być, dlaczego nie j - Pytania i odpowiedzi - Język polski(1 pkt) Na podstawie fragmentów biografii i danych z tablicy genealogicznej zamieszczonej na następnej stronie wypełnij tabelę, wpisując właściwych przedstawicieli dynastii Rurykowiczów..

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dla romantyków wartością było przeżywanie miłość, bez względu na to, czy była odwzajemniona.. Człowiek w relacji z Bogiem.. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów.. Odpowiedz na pytanie zawarte w zadaniu 1. s.217.. Wpisz tytuł swojego opracowania.. Głównym tematem dramatu jest miłość.. Jest to miłość romatyczna- czyli nieszczęśliwa, niespełniona, a przez to wyidelizowana i oderwana od rzeczywistości.. 9.Na podstawie fragmentów Quo vadis oraz całości utworu przedstaw ewolucję postawy Chilona Chilonidesa (zwróć uwagę na przyczyny jego przemiany).. Wybierz grupę pytań dotyczącą utworu lub autora, następnie wybierz pytanie którego dotyczy opracowanie.. Zapisz w zeszycie zdania z ćwiczenia 2., które rozwinąłeś/ rozwinęłaś.. Książki Q&A Premium.. Przeczytaj scenariusz lekcji.. To ma pomóc innym.3.. Przeczytaj wiersz.. Na podstawie fragmentów utworu ("Legenda o świętym Aleksym") uzupełnij zawartą w tabeli biografię średniowiecznego św - Pytania i odpowiedzi - Język polski..

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst".

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.Odszukaj w dostępnych źródłach utwór Jana Kochanowskiego "Pieśń o spustoszeniu Podola".. Zadanie 2 .. Odwołaj się do dwóch wydarzeń z życia bohatera.. Arkusze egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej CKE podstawie fragmentów Quo vadis oraz całości utworu przedstaw ewolucję postawy Chilona Chilonidesa (zwróć uwagę na przyczyny jego przemiany).. W odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie Człowiek przez całe swoje życie zmienia się pod wpływem otoczenia, emocji, ważnych wydarzeń w jego życiu, miłości, wiary.Na podstawie fragmentów IV części Dziadów scharakteryzuj miłość romantyczną.. (pytanie 1) W jakim celu twórcy przedstawiają postaci historyczne w dziełach.Zobacz 6 odpowiedzi na zadanie: Na podstawie odpowiedniego fragmentu tekstu podręcznika oraz ćwiczenia 2.Przeprowadz wywiad z posłem na Sejm Wielki, jednym z twórców Konstytucji 3 maja.Oto przykładowe pytania,które ,możesz mu zadać:a)Dlaczego Rzeczypospolitej potrzebne są refo Język polski - liceum.. • Gerwazy w podanym fragmencie "Pana Tadeusza" nakłania szlachtę do zajazdu na Sopliców.1) Będziecie pracować z tekstem, który znajduje się w podręczniku na str. 128 - 130.. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst..

W odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie.

Przygotuj listę cech Syzyfa określających jego charakter i usposobienie.. 1.Jak wybory człowieka wpływają na jego życie, na podstawie "Pana Tadeusza", czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką, na podstawie "Ludzi bezdomnych .Relacja ojca z synem na podstawie fragmentów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury.. Logowanie.. Uwzględnij w niej tylko najważniejsze informacje o każdej osobie.MATURA 2012 odpowiedzi: Język polski - wyniki, rozwiązania, arkusze, pytania.. Odpowiedz na pytania na podstawie fragmentu Ziela na kraterze.Komentarz do zadań z języka polskiego 4 uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz wymaganiami egzaminacyjnymi wskazanymi w standardach egzaminacyjnych.. Rejestracja.. Na podstawie fragmentu artykułu naukowego określ kontekst historyczny powstania Pieśni o spustoszeniu .np.. wykorzystał pytania retoryczne, powołał się na autorytet Księdza Robaka oraz Napoleona, odwołał się w argumentacji do wyższego celu, czyli walki o niepodległość Polski.. - Temat jest zwyczajnie niejasny.. Przeczytaj drugie przypomnienie ze strony 217.. Druga wojna światowa pozostała w pamięci wielu ludzi jako wizualizacja Dnia Ostatecznego, Dnia Sądu.Rozważ problem na podstawie fragmentu "Lalki" B.Prusa , całości utworu i wybranych tekstów kultury (min.250znaków) - Że on wyjedzie - mówił Ochocki jakby do siebie - tego można było spodziewać się, ale nie podoba mi się ta nagłość.Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.. Obraz miłości w literaturze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt