Podkreśl wyrazy które mają dwie podstawy słowotwórcze

Pobierz

W zależności od siły zespolenia ich elementów i typu odmiany wyróżniamy: • zrosty: wodzirej <= wodzi + rej; widzimisię <= widzi + mi + się; dusigrosz <= dusi .Formant - to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy, formanty możemy podzielić na następujące typy: • przedrostki - występują przed podstawą słowotwórczą: w- pisać wy- chodzić pod- pisać pod- chodzić na- pisać do- chodzić za- pisać s- chodzić roz- pisać nad- chodzić (w wyrazie może być więcej przedrostków) prze- naj- świętszy po- prze- rabianyWyrazy pochodne o wspólnym znaczeniu słowotwórczym, tworzą kategorie znaczeniowe.. Zapisz, od jakich słów zostały utworzone.. Derywacja - tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazu podstawowego.. Wyrazy złożone, których podstawy słowotwórcze nie łączą się dodatkowymi cząstkami nazywamy zrostami .Odmienny jest tylko drugi człon wyrazu: wiercipięta łamigłówka liczykrupa moczymorda Czarnolas samorząd długopis cudzoziemiec cudotwórca zlewozmywak meblościanka złotodajny ostrosłup grzybobranie gwiazdozbiór M. chlebodawca wyrwidąb D. chlebodawcy wyrwidęba C. chlebodawcy.. poleca 65 % 234 głosów.złożone struktury słowotwórcze (wyrazy złożone) Gramatyka.. szybkostrzelny- kredytobiorca- brzuchomówca- złotousty- 2.Nazwij niżej podane wyrazy i nazwy złożone (złożenia, zrosty, zestawienia).. Wyrazy pochodne, które powstały od co najmniej dwóch wyrazów podstawowych i zawierają dwie podstawy słowotwórcze, nazywamy wyrazami złożonymi..

Dopisz do przyrostków odpowiednie podstawy słowotwórcze.

Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach domek, kotek, maczek) lub zgrubienia (np. -isko w wyrazach bucisko, domisko ).np.. Parafraza słowotwórcza - definicja wyrazu pochodnego, która podkreśla jego związek z wyrazem podstawowym (uczeń = ten, kto się uczy).. Na przykład słowo listonosz pochodzi z połączenia dwóch rdzeni: listy + nosić = list o nosz.. Zobacz: Słowotwórstwo.. Wyrazy złożone to słowa, które powstały z połączenia dwóch lub nawet kilku wyrazów, mają więc co najmniej dwie podstawy słowotwórcze.. Poniżej podano nazwy kategorii i przyrostki je tworzące.. Nazwij rodzaj formantu.. Podział wyrazów złożonych: zestawienia - dwa odrębne wyrazy, które tworzą jedną całość znaczeniową, np.: czarna jagoda, wieczne pióro, panna młoda, Morze Bałtyckie, Nowy Sącz, Boże Ciało, Stare Miasto, Zielona Góra, Ocean Spokojny, pierogi ruskie.. Są wśród nich takie, które łączy wrostek (formant łączy dwie podstawy), i takie, które są niejako zrośnięte ze sobą.. Zadanie: Rozpisz wg wzoru w ćw.. Dwie podstawy słowotwórcze ma wyraz: Jedna podstawa słowotwórcza myśliwy, fotelik, oczko, sąsiadka, szkolnictwo, fotografia, komputer; Dwie podstawy słowotwórczePodane wyrazy podziel na dwie grupy - na wyrazy, które mają jedną podstawę słowotwórczą i dwie podstawy słowotwórcze..

Pojęcia, które musicie znać i rozumieć.

- nazwy miejsc.arnia, .alnia, .isko - nazwy urządzeń i narzędziUżywamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. Cudzoziemiec, samochód, fotelik, grzybobranie, korkociąg, rozlewisko, domownik, jadalnia, domokrążca, bajkopisarz, nieśmiałość, nauczycielka.Wyrazy złożone (tzw. derywaty złożone) są to wyrazy pochodne, które powstały od dwóch wyrazów podstawowych i w związku z tym zawierają dwie podstawy słowotwórcze.. Odcinamy końcówkę fleksyjną w wyrazie wiercić, pozostaje nam wierc i do wyrazu pięta (drugiej podstawy słowotwórczej) dodajemy wrostek -i-.Formanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej.. Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach domek, kotek, maczek) lub zgrubienia (np. -isko w wyrazach bucisko, domisko).. Nazwa wyrazu złożonego: Podstawy słowotwórcze: Formant: Rodzaj formantu:Zdrobnienie to wyraz pochodny, który za sprawą odpowiednio dobranego formantu łagodzi znaczenie opisywanego zjawiska, rzeczy lub istoty, a tym samym opisując je w sposób pozytywny lub nieco pogardliwy (np. bucik, książeczka, dziewczynka)..

Wrostki (lub interfiksy) - są to takie formanty, które mają za zadanie łączyć dwie podstawy słowotwórcze.

Zdrobnienia często mają zabarwienie emocjonalne.Podstawa słowotwórcza - ta część wyrazu podstawowego, która weszła do wyrazu pochodnego.. Podstawowe informacje.Wśród formantów wyróżniamy: - sufiksy (przyrostki), czyli cząstki dołączane za podstawą słowotwórczą, np. dziennikarz, nauczyciel, domisko, murarski, mędrzec, - prefiksy (przedrostki), czyli cząstki dołączane przed podstawą słowotwórczą, np. przechodzić, wyrzucać, rozpylacz, nieśmiały, - interfiksy (wrostki), czyli cząstki, które łączą dwie podstawy słowotwórcze w złożeniach, np. parowóz, prostokąt, łamigłówka, snopowiązałka, lodołamacz, liczykrupa .Wyrazy pochodne, które powstały z dwóch wyrazów podstawowych nazywamy wyrazami złożonymi (łamigłówka).. To dwie podstawy słowotwórcze połączone wrostkiem -o-,-i-,-y-np.: desk -o- rolka, łam -i- główka, włócz -y- kij.. Dokonaj jego analizy słowotwórczej - wskaż wyrazy podstawowe, podstawy (tematy) słowotwórcze, formant.. Notatkę zrób w zeszycie.. Są to: -y-, np. zestawienia - składają się z dwóch wyrazów, np. zrosty - formacje, które powstały w wyniku złączenia w jedną całość dwóch lub trzech wyrazów, np.a) wyrazy nie pochodzące od innych wyrazów - niepodzielne słowotwórczo; są to wyrazy podstawowe, np. las, dom, kot, budynek (zawiera tylko znaczenie budynek, cząstka -ek nie ma tu odrębnego znaczenia); b) wyrazy pochodzące od innych wyrazów - podzielne słowotwórcze; są to wyrazy pochodne, np. dom-ek, rącz-ka, kot-ek..

Wyrazy złożone to takie, które pochodzą od dwóch wyrazów podstawowych i mają dwie podstawy słowotwórcze.

Dzielimy je w zależności od miejsca, w którym się pojawią: formant przedrostkowy - przed rdzeniem (przedrostek / prefiks) np. jechać -- nad jechać formant przyrostkowy - po rdzeniu (przyrostek / sufiks) np. cukier - cukier niacząstka wyrazu za pomocą której, tworzymy nowy wyraz, dodając go na początku, na końcu lub w środku, łącząc dwie podstawy słowotwórcze, np. przedrostek wy-, przyrostek -ka, wrostek -o- Wyraz niepodzielny słowotwórczo (wyraz rdzenny)Złożenia to wyrazy złożone, w których dwie podstawy słowotwórcze połączone są formantem zwanym wrostkiem: -o-, -i-, -y-.. Na przykład wiercipięta (wiercić + pięta).. Na przykład wiercipięta (wiercić + pięta).. wrostek i przyrostek (szczególnie, gdy wyraz pochodzi od dwóch wyrazów podstawowych, jak to ma miejsce w słowie "nosorożec", który został utworzony od dwóch podstaw słowotwórczych: "nos" + "roż").. • WYRAZ PODSTAWOWY (podstawa słowotwórcza) - wyraz, od którego został utworzony inny wyraz - pochodny, np. pisać dla wyrazu pochodnego napisać ; kot .1) takie, które mają takie samo znacznie jak wyraz podstawowy, np. - nazwy abstrakcyjne cech, np. czułość - "ktoś jest czuły", - nazwy czynności i stanów, np. czytanie - "to, że się czyta", 2) takie, które mają zmodyfikowane znaczenie, np.Formanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej.. Odcinamy końcówkę fleksyjną w wyrazie wiercić, pozostaje nam wierc i do wyrazu pięta (drugiej podstawy słowotwórczej) dodajemy wrostek -i- .Być może zainteresuje Cię również tekst: Złożenia, zrosty i zestawienia - wyrazy złożone.. WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. dobranoc- Wielkanoc- maszyna do pisania- .Wyrazy złożone.. To jeszcze nie wszystkie rodzaje formantów!. Dzięki formantom wyrazy te zyskały inne znaczenie w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej.1.Podkreśl wyrazy, które mają dwie postawy słowotwórcze.. Wyraz podstawowy - wyraz, od którego został utworzony inny wyraz (pochodny), np. dom - domek; dama - damskiZłożenia to wyrazy złożone, w których dwie podstawy słowotwórcze połączone są formantem zwanym wrostkiem: -o-, -i-, -y-.. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.Wyrazy - podział słowotwórczy WYRAZ PODSTAWOWY to wyraz, od którego tworzone są inne wyrazy.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka SŁOWOTWÓRSTWO to nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami podstawowymi oraz wyjaśnia .Formanty (zrostki /afiksy) to cząstki, które dodajemy do podstawy słowotwórczej, żeby stworzyć nowy wyraz.. W takich wyrazach podstawy słowotwórcze połączone są najczęściej cząstką -o- lub -i-, są to złożenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt