Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Pobierz

Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Sprawozdanie odnosi się do zrealizowanych konkretnych działań nauczyciela, które zaplanował w planie rozwoju zawodowego.. Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. Czerwiec 2016.. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Cały okres stażu X 2020 V 2023 - notatki, -dokumentacja szkolna,Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. a) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Małgorzata Karolewska nauczyciel wspomagający Czas trwania stażu - 2 lata 9 miesięcy data rozpoczęcia stażu: 1.09.2019 r. data zakończenia stażu: 31.05.2022 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego_2021r.. 3.Okres stażu.. Z oddaniem planu i wniosku najlepiej .1..

10.Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .

Analiza przepisów prawa określających zasady organizacji pracy szkoły.. 2019r., poz. 2215) wnioskuję o rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego.. Zgodnie z radą mojej Dyrekcji unikałam szczegółowego planu - lepiej w planie zapisać mniej a zrealizować dużo więcej niż na odwrót.. Przedstawiam Państwu materiały na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu .miały na rozwój ucznia, nauczyciela i jakość pracy szkoły.. Więcej z tego numeru Czerwiec 2016. stron .. Staż rozpoczyna się 1 września 2020r., a zakończy 31 maja 2023r.. Nazwa pliku: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Autor: Aleksandra Powałka Opis: Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, który ubiega się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - muzyka.

Wykorzystanie komputera do opracowania prezentacji multimedialnej przedstawiającej sprawozdanie z odbytego stażu.. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.. Na bieżąco.. do 31 maja 2016r.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy2013Imię i nazwisko: mgr Piotr NawratZespół Szkolno-Przedszkolny im.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2021-10-10) Witam jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i obecnie prowadzę klasę pierwszą.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Dodatkowo jako załącznik zamieściliśmy w naszym opracowaniu także przykładowy plan rozwoju zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Dodano: 2 września 2021.. OstródaprzykŁadowy plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego — edukacja przedszkolna Data dodania: 2011-10-23 16:54:49 Autor: MONIKA WOSZCZYK Poniżej przedstawiam swój Plan Rozwoju Zawodowego, który będę realizować w przedszkolunauczyciela mianowanego..

Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie.

mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego psychologa szkolnego w szkole podstawowej, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Październik/Listopad 2019 r. Zaświadczenie, publikacja w Internecie.. Podniesienie jakości pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie.. Poniżej przykładowe zapisy z planu rozwoju .nauczyciela.. Zobacz również Scenariusze zajęć 1 Komentarze.. Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno - wychowawczych.. nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie.. Pozostało jeszcze 98 % treści.. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. Wykształcenie: wyższe magisterskie.. Pozostało jeszcze 98 % treści.E-book "Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.. Anna Sieńkowiec.. Wykorzystanie Internetu i jego zasobów.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2021r.. mgr inż. Anny Krzywkowskiej nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Zajmowane stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych..

Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§8 ust.. 2 pkt 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.. przykładowy wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy na stopień nauczyciela mianowanego.. Poznanie zasad organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego jest bardzo ogólny.. Dyrektor: mgr Maria Jaskuła.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r.. Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów, rozpoczynającego pracę w szkole podstawowej.. Przykładowy wniosek 2021.. Październik 2017r.. Pobierz Ten plik można za pomocą pobrań.. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2002 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubie.. Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. Do wniosku dołączam plan rozwoju zawodowego, który będzie realizowany w okresie stażu.. Opublikowanie w portalu internetowym "Bliżej Przedszkola" zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego nauczycieli.Karta nauczyciela (Dz. U.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art. § 6 ust.. ( …ale jeśli włączał się w zadania inne to również je przedstawia i wskazuje, że wynikały one z wprowadzonych zmian do planu rozwoju zawodowego)PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. - opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, przy użyciu komputera i Internetu.. Scenariusze zajęć 1.. Scenariusze zajęć.. Być możne będzie on dla Ciebie inspiracją, będzie pomocny przy opracowaniu własnego planu rozwoju zawodowego.do 20.IX.2019 r. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora.. Rozporzadzenie_awans_2018.internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".. Rozmiar: 372.35 Kb Typ: pdf Typ materiału: 0Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii informatycznej i komunikacyjnej.. Planowanie stażu.".


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt