Przeczytaj zdania i zakreśl

Pobierz

11 - zakreśl w każdym rzędzie rysunek odpowiadający rysunkowi po lewej stronie.1 Przeczytaj tekst.. Jeden z tekstów pasuje do dwóch zdań.. More and more people were 12.2.4 Przeczytaj tekst o rodzinie.. • Popatrz na wyrazy poprzedzające luki .. 7 Przeczytaj uważnie tekst.. Zakreśl literę A, B albo C.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Score / 3Popatrz na obrazek.. 3 is / isn't scared of the dark.9 Przeczytaj zdania i dopasuj do nich obrazki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Zakreśl wyraz w kółko i połącz z odpowiednim obrazkiem.. Zadanie 13 1.. Score / 4 Słownictwo 4 Napisz po śladzie wyr azy i połącz je z właściwymi rysunkami.. Zakreśl jedną z liter: A, B - Pytania i odpowiedzi - Język francuski .. Uzupełnij zdania 9.1-9.6 tak, aby miały sens, używając odpowiednich form słów w nawiasach.. po angielsku.. Przeczytaj dokładnie wszystkie polecenia, a następnie udziel poprawnej odpowiedzi.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. Na jego rozwiązanie masz 45 minut.. Pytania .. W każdym zdaniu Znajdź jeden niepasujący wyraz i zastąp go wyrazem z ramki Answer.. Słomki są w kubkach.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Score / 3 c/h_e_e?sd] m_e,a/t] .. 5 Odczytaj zdania i połącz je z właściwymi postaciami.. .ze zdań 3.1.-3.3. są zgodne z treścią nagrania (P - Prawda), a które nie (F - Fałsz)..

Następnie napisz i zakreśl.

Prosimy, abyś starał się nie skreślać, a odpowiedzi wpisywał czytelnie długopisem lub piórem.. Zakreśl literę: A, B albo C.. Uwaga!. Ćwiczenia str. 57: Zad.. (0-4)Przeczytaj zdania i wstaw nr chmurki obok obrazka dziecka, które ta chmurka opisuje.. Szkoła - zapytaj eksperta (1158) Szkoła - zapytaj eksperta (1158) Wszystkie (1158) Język angielski (735) Język polski (204) Matematyka .Przeczytaj zdania.. 2 Osoba wypowiadająca się w nagraniu tak / nie .. Dobieranie reakcji do przeczytanych zdań 3 Przeczytaj wypowiedzi w dymkach i zakreśl właściwą reakcję: a, b lub c.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj trzy teksty o labiryntach (A-C) oraz zdania dotyczące tych labiryntów (9.1.-9.4.).. Uwaga!. 3 Popatrz na rysunki i przeczytaj zdania.. 6 Połącz puzzle w pary tak, aby tworzyły wyrażenia.. A. ни с кемPlik Przeczytaj zdania i zakreśl właściwą odpowiedź.doc na koncie użytkownika ZIBI861 • folder scenariusze • Data dodania: 7 gru 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zakreśl tak lub nie.. 1 John chce wykonywać zawód jednego tak / nie z rodziców.. Spójrz!.

5 Przeczytaj zdania i połącz je z ilustracjami.

Dodaj niezbędne słowa.1)Przeczytaj tekst i zakreśl formy czasowników, które prawidłowo go uzupełniają.On Wednesday, May 23, I got up at 4.30 a.m.. Piłka leży obok ręcznika.. SPRAWDZIAN Słownictwo 1 Popatrz na obrazki i wpisz liczby obok podanych Przeczytaj trzy teksty.. 2.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj zdania.. Zakreśl will lub won't?. taK nIe 7.3 Popatrz, przeczytaj i zakreśl pętlą właściwy wyraz.. taK nIe 5. dzieci są na ręcznikach.. Hi Danny, .. 2 Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów w poprawnej formie czasu past simple lub past continuous.. Grupa B | stro na 3 z 3 4 Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Pliss pomóżcie !. Ex 4 - Popatrz na końce zdań i zakreśl odpowiednie wyrażenia początkowe (zwróć uwagę na liczbę pojedynczą - there's i mnogą -there are).Zdanie złożone-to takie,które ma więcej niż jedno orzeczenie np. Droga Misiu dziękuje ci za mejla którego właśnie przed chwilą odebrałam.. Ex 9 - Łamacz językowy .. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. B.-Zdanie pojedyncze-takie które ma jeden czasownik np.. Przeczytaj, popatrz i zaznacz ˜ (tak) lub ˚ (nie).. Zakreśl literę P albo F. 3.1.. She 2 's / 'sTransformacje ZDaŃ W zadaniach 13-15 przeczytaj pary zdań.. orzeczenia-dziękuję,odebrałam itd..

Przeczytaj zdania pod obrazkiem i zakreśl TAK lub NIE.

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. GAME ON!. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. He .. 2 Przeczytaj tekst.. Zakreśl ilorazy równe 4/5 proszę o całą stronę Daję naj .. Answer.. wpisz nazwe zawodu he repairs/is repairing cars.. Do każdego zdania dopasuj właściwe zaproszenie.. W .Przeczytaj trzy zaproszenia na imprezy związane z biciem rekordów Guinnessa (A-C) oraz zdania 9.1.-9.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Ćw 3/84 w diagramie znajdź wyrazy z ramki na górze.. at the momen he.. - MidBrainart .. Ułóż i napisz w zeszycie zgodne z prawdą zdania z właściwą formą czasownika ,,be".. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.Przeczytaj informacje o Norwegii Opisz pogodę w tym kraju Wzorując się na tekstach z ćwiczenia drugiego.. He .Ex 8 - Posłuchaj , przeczytaj zdania i powiedz które zdanie którego obrazka dotyczy CD 3.9 NEA_Pol_L2_Tk3_9.mp3.. • Przeczytaj polecenie.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Ćw 4/84 - wstaw kolory przy częściach garderoby Minie z ramki na górze.. Łopatka jest między maską a wiaderkiem.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.. Czytam zaległe lektury.Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania W każdym zdaniu zakreśl właściwą formę czasownika 1.. Jedno z zaproszeń pasuje do dwóch zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy..

Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.

Uzupełnij luki, wybierając wyrazy, które poprawnie uzupełniają zdania.. Zad.10 - popatrz na rysunek Myszki Minnie, napisz po śladzie i przeczytaj zdanie.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1- 3.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Zakreśl Yes lub No.. Uwaga!. Następnie pokoloruj strój Minie zgodnie z opisem.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. My mum and dad / pop stars 3.3 P opatrz, przeczytaj i zakreśl pętlą właściwe wyrazy.. przeczytaj zagadki1-4 i odgadnij częsci garderoby; wyjasnij jak nalezy sie zachowac zima podczas intensywnych opadow sniegu kiedy wieja porywiste wiatry;Przeczytaj tekst.. Score / 3 *Słownictwo 6 P opatrz na rysunki i napisz wyrazy z podanych liter.. giraffe / cow / elephantPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Płetwy są między krokodylem a torebką.. Zapytaj i odpowiedz.. Zakreśl właściwe wyrazy.. Popatrz na obrazki i napisz brakujące wyrazy.. Obrazki pokoloruj.. POWODZENIA!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt