Jak napisać konspekt lekcji języka angielskiego

Pobierz

Uczeń słucha i czyta tekst, w celu zrozumienia ogólnego sensu, poznaje nowe słownictwo.Jeśli celem lekcji było to, że uczniowie mieli nauczyć się, jak prowadzić dialogi w sklepie, by kupić konkretne produkty, to kryteria sukcesu wskazywały, iż powinni - na przykład - nazwać poszczególne produkty spożywcze, odróżnić rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych, znać wyrażenia związane z zapytaniem o dostępność produktu, jego cenę, możliwość zapłaty kartą/gotówką itp.Język angielski.. TEMAT: New York - kultura amerykańska.. Wybrane idiomy związane z ciałem (głowa, noga i włosy).. Cele ogólne lekcji: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia Gromadzenie słownictwa wokół tematu "fashion" Przetwarzanie usłyszanych informacji w języku angielskim Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.Konspekt.. Przepisz do zeszytu nazwy produktów spożywczych i przetłumacz je na język polski.. Trwa zamieszanie i "szał" związany z początkiem nowego roku szkolnego.. 1, str.58) uczniowie czytają przykładowe sprawozdanie, uzupełniając je tymi spójnikami.Przebieg lekcji zapisujemy hasłowo.. tablica interaktywna z oprogramowaniem Active Teach, plakaty: At the doctor .1 MODUŁ V - MATERIAŁ POMOCNICZY PORADNIK TWORZENIA KONSPEKTÓW LEKCJI W PROGRAMIE AKTYWNA EDUKACJA Danuta Sterna Postanowiliśmy stworzyć modelowe konspekty lekcji z uzasadnionym zastosowaniem TIK..

Określenie rodzaju i typu lekcji.

Najprościej jest Ci zapoznać się z celami hospitacyjnymi.. Nie możemy rozpisać szczegółowo wszystkich elementów, ponieważ taki konspekt nas "uwięzi".. KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEMAT: School objects - przybory szkolne.. CZAS: 45 min.. 2 - praca w grupach - uczniowie układają dwa zdania z konstrukcją there is, there are i słownictwem tematycznym z lekcji.. Środki dydaktyczne.. Kierujemy się zasadami zalecanymi w ocenianiu kształtującym (OK).. 1.2 Koncepcja pedagogiczna leżąca u podstaw programu nauczania języka angielskiego w przedszkolu Wiek przedszkolny to ten okres w życiu dziecka, w którym zdobywa ono umiejętności funkcjonowania w szerszej grupie, wychodzi w świat, poza znany mu krąg rodzinny.KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Daniłowicz Klasa: III a BS Tygodniowy wymiar godzin: 1 Poziom: A1 Czas: 45 min.. Klasa: Va SP Data: 31.01.2018 r. Czas: 45 min Prowadzący: Renata Kudławiec Cel główny lekcji: Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego W. Brytanii, zachęcanieSCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.. Odpytanie uczniów z następującego zakresu wiadomości: nazwy kolorów, liczebniki w zakresie 10, w języku angielskim nazwy części ciała..

Zanotowanie tematu lekcji.

Scenariusz charakteryzuje szczegółowość planu działań ale także pewna elastyczność, która daje nauczycielowi możliwość dokonywania zmian w toku dalszej pracy.Dalsze uszczegółowienie możliwe jest po zastosowaniu podpunktów.. Wówczas wszystko zakończy się niepowodzeniem.. Poradnik jest przeznaczony dla osób, które znają podstawy oceniania kształtującego i stosują je w pracyAutor konspektu: Iwona Majkowska - Kochan Placówka: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach Wprowadzenie: Podstawą do przeprowadzenia lekcji była gazetka ścienna przygotowana z okazji Europejskiego Dnia Języków, usytuowana na korytarzu szkoły.Jej treść stanowiły napisy wycięte z koszulek przyniesionych prze uczniów.Adam Mickiewicz bibliografia Bolesław Prus Ferdydurke jak napisać list motywacyjny konspekt konspekt zajęć lalka Matura ustna z języka polskiego Witold Gombrowicz poleca 84 % PedagogikaScenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu Ciekawi świata - język angielski (klasa 1) Materiał przygotowany w ramach projektu: "Innowacyjna Szkoła - Szkołą Przyszłości", nr WND-POKL.03.03.04-00-070/13Cześć!. Praca domowa.. Typ lekcji: Lekcja kulturowa Temat: Historia i tradycje Święta Dziękczynienia.Thanksgiving.uczniowie metodą poszukującą formułują regułę gramatyczną na podstawie zdań, ćw..

Temat lekcji.

KONSPEKT LEKJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1.. A jeśli to ma iść do dyrekcji, to nie pisze się "konspekt" tylko "scenariusz zajęć".Język angielski Zagadnienia realizowane z podstawy programowej ,,Jobs"-lekcja pierwsza: 2)reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela 3b)rozumie wypowiedzi ze słuchu,rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać 5)zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów 8)współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki Zagadnienia z podstawy programowej realizowane systematycznie: Uczeń: - reaguje werbalnie i niewerbalnie na .KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRUPA: elementarna II (8-9 lat) DATA: 12.03.2013r MIEJSCE: sala lekcyjna 25 MDK-F CZAS TRWANIA: 60 min.. 5.Scenariusz lekcji zawiera informacje na temat organizacji zajęć i szczegółowy opis ich realizacji.. Pozostali uczniowie starają się odgadnąć nazwy członków rodziny, z którymi kojarza im się dane rekwizyty.Nauczyciel przygotowuje uczniów do napisania sprawozdania z przeprowadzonej ankiety klasowej: uczniowie odkrywają zasadę użycia spójników 'but' i 'however' na podstawie przykładowych zdań (ćw.. 2) Nauczyciel rozdjae uczniom rekwizyty: chustka, fartuszek, okulary, gazeta, skakanka, piłka..

Przykładowy przebieg lekcji: PRZEBIEG LEKCJI:Konspekt lekcji powinien zawierać: 1.

Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji:W arkuszu takim pisze się najważniejsze informacje (zwykle to obudowa lekcji - temat, cele, krótki tok zajęć).. Lekcja 1.przykłady ćwiczeń, zabaw, gier, scenariusze lekcji i scenariusz sztuki.. KLASA: 6 CELE LEKCJI: Cel ogólny: Uczeń słucha piosenki, w celu uzupełnienia informacji, poznaje nowe słownictwo.. Formy pracy (zbiorowa, grupowa, indywidualna).. 1- uczniowie pracując indywidualnie w oparciu o wypracowane reguły wstawiają there is lub there are, ćw.. Zapraszamy do zapoznania się z przykładowym konspektem zajęć z języka angielskiego, opracowanym przez jednego z współpracujących z nami nauczycieli języka angielskiego.. KLASA: 4c CELE: wprowadzenie nowego słownictwa związanego z nazwami przyborów szkolnych wprowadzenie pytania "What's this?. Na tym etapie należy posługiwać się zdaniami pojedynczymi, równoważnikami zdań lub hasłami, które rozwinięte zostaną w pracy właściwej.. Oczywiście jest to zajęcie dodatkowe, oprócz prowadzenia grupy.. Repetytorium Gimnazjalne, podręcznik do języka angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony.. NAUCZYCIEL: Magdalena Łakoma OPIEKUN STAŻU: Dariusz Majchrzak Temat zajęć: MY FAMILY.. Cele projektu: .. opisać ilustracje bądź przedstawić prezentację multimedialną - Współpracować w grupie w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego pracy - Korzystać z różnych źródeł informacji.. I (klasy: IIIa/IIIb) 5.. "Przebieg lekcji: 1) Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, pracy domowej.. Temat.. Klasa: liceum - grupa zaawansowana 2.. Cele (czyli po co ma być ta lekcja) a) ogólne (np. przekazywanie wiadomości na określony temat), b) szczegółowe (co chcemy aby uczeń wyniósł z zajęć np. uczeń wie, potrafi, rozumie).. PROWADZĄCA: Magdalena Burzyk.. Konspekt ma być zwięzły i konkretny.. Będziemy zbyt kurczowo trzymali się swoich wytycznych, zamiast słuchać uczniów i współtworzyć z nimi lekcje.. Przykładowa czytanka: Co warto zobaczyć w Londynie?Przywitanie i czynności organizacyjne w języku angielskim (sprawdzenie listy obecności: Who's missing?. Często jego forma narzucana jest odgórnie, jednak musimy skonstruować go tak, by to nam ułatwił przeprowadzenie lekcji krok po kroku.10.. Im krótsze sformułowania, tym przejrzystszy, czytelniejszy jest konspekt.Ta lekcja była wstępem do szkolenia o OK - nauczyciele zobaczyli co nieco w praktyce, żywe reakcje uczniów, obserwowali lekcję z konspektem w ręce, a potem było szkolenie - prezentacja, którą przygotowałam korzystając oczywiście z info ze strony OK i książek, teoria, ale też ćwiczenia - tworzyliśmy wspólnie cele w języku ucznia, nacobezu i pytania kluczowe do podanych .Scenariusz lekcji języka angielskiego (Cykl 4 lekcji metodą projektu w klasach 4-6) Temat projektu: Halloween .. Lista rzeczy do ogarnięcia wydaje się nie mieć końca.. U lekarza - ćwiczenia leksykalne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt