Imiesłowowe równoważniki zdania wykresy

Pobierz

Orzeczenie wyrażone jest osobową formą czasownika, np. Biegałeś, spałam.. Wyjąt.Składnia zdania złożonego - karta pracy dla klasy II gimnazjum.. (przysłówkowy uprzedni) * * *Aby dokonać zamiany imiesłowowego równoważnika zdania na zdanie podrzędne okolicznikowe, należy zastosować słowa "gdy" lub "kiedy": Leżąc na kanapie, wysyłał wiadomości.Imiesłowowe równoważniki zdań podrzędnych możemy podzielić na kilka typów.. Rozpoznaj typy zdania okolicznikowego.Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego sposobu Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego czasu Imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego przyczyny Zdania współrzędnie złożone Zdania podrzędnie złożoneW języku polskim funkcję równoważnika w zdaniu złożonym pełnią imiesłowy przysłówkowe wraz z wyrazami je określającymi.. Jako przykład naruszenia tej reguły podano zdanie: "Będąc uczniem, spadł z wysokiej sosny", które istotnie dobre nie jest.imiesłowowy równoważnik zdania od zdania nadrzędnego oddziela się zawsze przecinkiem (przykłady podane powyżej- przecinek na czerwono).. Takie równoważniki zdań zawsze oddzielamy przecinkami od reszty zdania.. a) "Uczepiwszy falbaną o czyjeś kolana, Pośliznęła się nieco i w tym roztargnieniu Na Pana Tadeusza wsparła się ramieniu.. Materiał zawiera 16 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 13 ćwiczeń, w tym 9 interaktywnych.Imiesłowowy równoważnik zdania..

Zapisz sobie typy zdań i wykresy w zeszycie.

Imiesłowowy równoważnik zdania to wypowiedzenie nie posiadające .Odszukaj równoważniki zdań, przekształć je w zdania i zapisz - Ola Sobkowiak - za wdzięk, bezpretensjonalność, miłe usposobienie i zaangażowanie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Przeprosiwszy grzecznie, na miejscu swym siadła Pomiędzy nim a stryjem, ale nic nie jadła.. opracowała Maria Mytko.. Przeanalizuj przykładowy wykres zdania wielokrotnie złożonego i zapisz go w zeszycie: .. Odp.. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. Imiesłowowy równoważnik zdania oddzielamy przecinkami tak samo jak zdania podrzędne, a na wykresie konstrukcję przedstawiamy falistą linią!Rozwinięty imiesłów przysłówkowy trzeba było już dawniej obustronie ujmować w przecinki, od niedawna ortografowie to samo zalecają w wypadku imiesłowów nie rozwiniętych.. Mówiąc o imiesłowowym równoważniku zdania, mamy na myśli tylko imiesłowy przysłówkowe uprzednie (usłyszawszy, wykrzyczawszy) lub współczesne (pisząc, krzycząc).. Ćwiczenie 1 Każdą parę zdań przekształć w jedno zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania podrzędnego.. Imiesłów przysłówkowy uprzedni (końcówka -łszy, -wszy) wskazuje czynność wcześniejszą niż czynność zdania głównego.. np: Zapomniawszy o bożym świecie, beztrosko wałęsaliśmy sie po sklepach.Imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie złożone podrzędne okolicznikowe czasu, przyczyny i sposobu lub jedno ze zdań współrzędnych..

Taką konstrukcję nazywamy imiesłowowym równoważnikiem zdania.

Poszedł jakimiś okólnymi ścieżkami, zrywając po drodze kwiaty.Uzupełnij zdania.. Turyści rozmawiali głośno.. Napisawszy do brata list, pobiegłem z nim na pocztę.. d) Nie zapłakawszy nawet, odszedł w siną dal.. Zastępuje zdanie podrzędne z osobową formą czasownika.. Jest to konstrukcja językowa, której używamy bardzo często, jednak wiele osób robi to błędnie, a to potrafi mocno zaburzyć odbiór komunikatu, który chcemy komuś przekazać.. b) Spakowawszy rzeczy, wyruszył w podróż.. • imiesłów przysłówkowy (współczesny lub uprzedni): pisząc uzupełniwszy.. Wykonaj ćwiczenie 8 (zapisz w zeszycie podpunkt a) 7.. Klikaj piłeczki!. Ujrzawszy kolegę, podszedł do niego.. Wyjątek jest tylko wtedy, gdy imiesłów przysłówkowy występuje bez żadnych zależnych od niego wyrazów, np.: Szedł śpiewając.2.. Odpowiedź na zadanie z Gramatyka i stylistyka 7Otóż oprócz zdań w wypowiedzeniach złożonych mogą się również pojawiać równoważniki zdania.. TEMAT.. Wzór: Turyści stali przed wejściem do schroniska.. Wypowiedzenie, w którym zamiast osobowej formy czasownika pojawia się imiesłów.. W podanych niżej zdaniach podkreśl imiesłowowe równoważniki zdania i określ ich typy.. Wykresy zdań złożonych PODRZĘDNIE.. • wyrazy określające: (pisząc) list do kolegi (uzupełniwszy) braki w zeszycie..

Na wykresie imiesłowowy równoważnik zdania zaznaczyamy linią falistą.

Typy zdań złożonych podrzędnie i ich wykresy też zapisz sobie w zeszycie.. Odpoczywam, kiedy pracuję w ogrodzie.Równoważniki zdania to wypowiedzenia, które w przeciwieństwie to zdań NIE ZAWIERAJĄ orzeczeń, czyli czynności wykonywanych przez podmiot.. Wykresy zdań złożonych współrzędnie.. Takie równoważniki zdań zawsze oddzielamy przecinkami od reszty zdania.. Kto chce być w .Materiał składa się z sekcji: "Typy wypowiedzeń złożonych", "Typy zdań złożonych podrzędnie", "Zdania podrzędne okolicznikowe", "Imiesłowowy równoważnik zdania", "Wykresy zdań złożonych podrzędnie".. Jest to konstrukcja, która składa się z imiesłowu przysłówkowego + określeń.. W testach z imiesłowowymi równoważnikami zdań możemy spotkać się w sposób następujący: albo musimy rozpoznać je w zdaniu złożonym i zrobić odpowiedni wykres, Przykładowe rozwiązanie:A. Spaliłam czajnik, gotując wodę na herbatę.. Tu jest podobnie, ale łatwiej Ta część wypowiedzenia Z IMIESŁOWEM [czyli imiesłowowy równoważnik zdania] zawsze jest NIŻEJ [jest podrzędna], w żaden sposób o nią nie pytamy, a zaznaczamy linią falistą.Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Jedno ze zdań zastąpione może być imiesłowowym równoważnikiem zdania, zawierającym imiesłów współczesny: Siadł na ziemi, odrzucając na bok strzelbę..

Klikaj na smaczki i ćwicz!i imiesłowowym równoważnikiem zdania.

Klikaj ciastka!. Ich bardzo ciekawym przykładem jest imiesłowowy równoważnik zdania.. W testach z imiesłowowymi równoważnikami zdań możemy spotkać się w sposób następujący: albo musimy rozpoznać je w zdaniu złożonym i zrobić odpowiedni wykres,Nieco grafiki, czyli wykresy: pamiętasz schodki - czyli wykresy zdań złożonych podrzędnie?. (= Siadł na ziemi i odrzucił na bok strzelbę.). patrząc zrobiwszy.. Wymień imiesłowowe równoważniki zdań na zdanie podrzędne.Jest ona wnioskiem wyprowadzonym z następującej przesłanki: "imiesłów przysłówkowy współczesny (z morfemem -ąc) wskazuje zawsze czynność równoczesną w czynnością (przeszłą lub teraźniejszą) zdania głównego".. Aby wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania było poprawne, w zdaniu nadrzędnym i w imiesłowowym równoważniku zdania musi być ten sam podmiot: Gotując obiad, słuchałam radia.imiesłowowy równoważnik zdania.. 1 Przykład pochodzi ze strony epodreczniki.plImiesłowowe równoważniki zdań to grupa wypowiedzeń zasługująca na osobne omówienie.. - Ola Sobkowiak - Uzasadnienie: bo jest…Imiesłowowe równoważniki zdań współrzędnych łącznych.. "• przedstawia zdania na wykresach, • poprawia wypowiedzenia z błędnym użyciem imiesłowowych równoważników zdania, • wymienia warunki, jakie musi spełniać poprawnie skonstruowane wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania, • przekształca podane wypowiedzenia tak, aby powstały imiesłowowe równoważniki zdania.Wypowiedzenie, w którym zamiast osobowej formy czasownika pojawia się imiesłów.. Turyści, stojąc przed wejściem do schroniska, rozmawiali głośno.. Zwykle pojawia się on w tekstach zamiast zdania podrzędnego okolicznikowego (czasu lub sposobu).. Spójrzmy na wykres.. a) Opowiadając o tym, kłamał jak najęty.. imiesłowy przysłówkowe uprzednie (usłyszawszy, wykrzyczawszy) lub współczesne (pisząc, krzycząc).. Imiesłów przysłówkowy współczesny .równoważnik zdania oraz Jak rozpoznać imiesłowowe równoważniki zdania.. I. Znajdź orzeczenia, narysuj wykresy, nazwij zdania podrzędne.. Tak więc "Szli, śpiewając piosenki" i albo "Szli śpiewając" (według starej pisowni), albo "Szli, śpiewając" (według nowej).. Orzeczeniami nie są: bezokoliczniki np. myć, grać; formy czasowników zakończonych na -no i - to np. myto, spano, granoImiesłowowe równoważniki zdania to imiesłowy przysłówkowe.. Składnia zdania złożonego - karta pracy dla klasy drugiej gimnazjum.. c) Kiedy odszedł, nikt się nie zdziwił.. stojąc wysławszy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt