Plan rozwoju logopedy na nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

Kliknij i pobierz aplikację .. Data zakończenia staŝu: 31 maj 2013r.. Opublikowano: 14 czerwca 2018 roku PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Dodaj do koszyka.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.4.. Pokrewne produkty.. Informacje personalne: Imię i nazwisko nauczyciela - mgr Magdalena Kowalczyk Szkoła - Szkoła Podstawowa w Przyłęku Stanowisko - pedagog specjalny Data rozpoczęcia stażu - 03 września 2012r.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r. CELE: 1.Przykładowy plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej .służące podnoszeniu, jakości pracy placówki.. Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela - .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Żywiec.. Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego podjęłam w 2002 roku i początkowo w wyniku obowiązujących przepisów przejściowych wynosił on 9 miesięcy.plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły IX-X.2005 3..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ...

II.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Ewa Poprawa Jakobiszyn nauczyciel mianowany Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im.kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu Czas trwania staŝu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia staźu: 1 wrzesień 2010r.. Dodaj do koszyka.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS.. ŁódźPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Celem podejmowanego stażu jest przygotowanie do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego .. Ø Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych- nauczyciela - logopedy (ukończenie studiów podyplomowych "Logopedia i emisja głosu": .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO..

mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracyLiterka.pl Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego z religii Data dodania: 2012-06-25 20:02:55 Zamieszczam plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego z religii z roku 2011.. Jak można planować coś, co już jest zrobione?. Mam dla Was nowiutkie planery na rok szkolny 2017/2018 od wydawnictwa Oxford University Press.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KACPRZAK MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA I 9 MIESIĘCY DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 01.06.2017 R. Jestem nauczycielem mianowanym, wykonującym pracę nauczyciela logopedy zarówno w szkole, jak i w .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. Dyrekcja go zatwierdziła - czyli był dobry.. Zrealizowałaś.. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.awans na nauczyciela dyplomowanego - zobacz wszystkie artykuły powiązane z awans na nauczyciela dyplomowanego..

... ilość Przykładowy plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Płatności obsługują .Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego 1.. Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.. Będąc nauczycielem mianowanym mam szansę awansu i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego.Realizując plan rozwoju zawodowego wzbogaciłam się o nową wiedzę merytoryczną, pedagogiczną, a także o nowe doświadczenia.. Opracowany na podstawie: Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Realizacja zadań i czynności związanych z pracą logopedy, zgodnie z planem pracy logopedy na rok szkolny 2019/2020 odpowiednio do potrzeb szkoły.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r., poz.191), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. I dlaczego?. Plan pisze się wg par.. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szczytnie.. Prowadzenie dokumentacji związanej z terapią logopedyczną - Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji: plany pracy; 2.. Zdarza się, że odbywający staż nauczyciel przypomina sobie o jakimś działaniu tuż przed zakończeniem stażu i wtedy jego realizacja jest zazwyczaj niemożliwa.ilość Przykładowy plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.. Żaklina Bartosińska-Strzelecka.. Na początku każdego roku, okresu, trzeba przeglądać plan rozwoju i wpisywać do kalendarza zaplanowane na dany czas działania..

Realizacja zajęć logopedycznych z uczniami.

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .Re: LOGOPEDA- NA DYPLOMOWANEGO Plan pisałaś prawie 3 lata temu.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego .Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego znajdziecie tutaj -> Plan rozwoju dyplomowanie.. Przedszkola.edu.pl - scenariusze zajęć, porady, artykuły.Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego dokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę nauczyciela wychowania przedszkolnego.. Pokrewne produkty.. 8.1 (punkty 1-3), a to się prawie wcale nie zmieniło.Opublikowano: 17 maja 2015 roku.. mgr Sylwia Karolina Grodzka - Samselska nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Karta Nauczyciela (Dz. U.. 2018 poz.967 ze zm.)prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020 materiał pomocniczy do planu rozwoju - Dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO KATARZYNY BIAŁAS NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.. Bardziej szczegółowoOsobisty rozwój.. Ćwiczenia logorytmiczne dla najmłodszych (3-latki) 13.12 39 z .. rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.Plan jest rodzajem umowy między dyrektorem szkoły a nauczycielem, w której uwzględnia się zarówno indywidualny rozwój nauczyciela jak i dobro placówki, w której nauczyciel odbywa staż.. To co chcesz zmieniać?. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2015r.. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Awans zawodowy, Warsztat pracy.. 4 Wstępna ocena własnych umiejętności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt