Jak powstaje dziura ozonowa skutki

Pobierz

Zapoznasz się ze skutkami jej występowania.. Promieniowanie to jest bardzo szkodliwe dla wszelkich organizmów żywych.dziura ozonowa - skutki powstawania?. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.Tornado powstaje, gdy spotykają się masy ciepłego i zimnego powietrza.. Nie możemy zawrócić.. Niektóre rodzaje promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, ponieważ mogą uszkadzać komórki (oparzenia) oraz materiał genetyczny komórek.. Ozon, pochłaniając promienie ultrafioletowe, chroni żywe organizmy przed poważnymi oparzeniami skóry oraz uszkodzeniem komórek.Skutkiem powiększania się dziury ozonowej jest m.in. globalne ocieplenie.. Powiększanie się dziury w warstwie ozonowej powoduje docieranie większej ilości niekorzystnie działających promieni ultrafioletowych.. Przeanalizujesz proces powstawania dziury ozonowej.. A jak będziemy szli, musimy zobowiązać się, że zawsze będziemy maszerować naprzód.. Oprócz przyczyniania się do zmian klimatycznych, promieniowanie ultrafioletowe, docierające na powierzchnię Ziemi ze Słońca , stanowi zagrożenie dla wszystkich organizmów żywych.Dziura ozonowa powstaje w wyniku emisji atmosfery freonów które niszczą warstwę ozonową ochraniającą Ziemię przed szkodliwymi promieniami ultrafioletowymi .Freony powstają w wyniku produkcji :lodówek,zamrażarek ,kserokopiarek.Skutkami dziury ozonowej są choroby skóry ,zwłaszcza rak skóry.Powstawanie dziury ozonowej Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami..

Spadek zawartości ozonu - dziura ozonowa nad.

Polega ono na zwiększeniu średniej temperatury atmosfery ziemskiej.. Skutki - dziura ozonowa: Większa częstotliwość zachorowań na choroby nowotworowe, Wzrost zachorowania na kataraktę,Jak powstaje dziura ozonowa?. Dzięki temu chmura zasysa spod siebie ciepłe powietrze, co pozwala jej rosnąć w .Warstwa ozonowa, ozonosfera, powłoka ozonowa - położona na wysokości pomiędzy 20-50 km nad powierzchnią Ziemi warstwa atmosferyczna o najwyższej koncentracji ozonu.. Przekształcają się one w trójatomowy tlen pod wpływem promieniowania UV.. Warstwa ozonowa jest częścią stratosfery - warstwy atmosfery ziemskiej sięgającej przeciętnie do wysokości 40-50 km n.p.m.. Skutki powiększania się dziury ozonowej.. To z kolei jest powodem suszy w wielu miejscach i poważnych problemów gospodarczych.. Najpierw promieniowanie nadfioletowe rozbija dwuatomowy tlen na pojedyncze cząsteczki.Skutki dziury ozonowej Dziura ozonowa może mieć bardzo poważne skutki dla ludzi, zwierząt i roślin.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O2).Dziura ozonowa (rozrzedzenie ozonowe) to zjawisko ubytku (spadku stężenia) ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi, związany z przekształceniem cząsteczki ozonu do dwuatomowej cząsteczki tlenu pod wpływem reakcji fotochemicznych zachodzących w stratosferze..

Dziura ozonowa - powstawanie.

Promieniowania UV są bardzo szkodliwe dla organizmów żywych i również są wykorzystywane w dezynfekcji (to akurat trochę ciekawe, że "broń" i "tarcza" mają wspólną cechę).Skutki dziury ozonowej Powiększanie się dziury ozonowej powoduje większe promieniowanie promieni UV-B, które z kolei zwiększają ryzyko raka skóry, zaćmy i osłabionego układu odpornościowego.Skutki tworzenia się dziury ozonowej: Zmniejszenie się ilości ozonu w atmosferze może mieć poważne konsekwencje dla życia na Ziemi.. U ludzi i zwierząt mogą wywoływać zmiany nowotworowe.. Jedną z głównych przyczyn powstawania dziury ozonowej jest uwalnianie do atmosfery gazów z grupy freonów.. Cieplejsze powietrze leci w górę tworząc prąd wstępujący, jeśli prąd ten będzie wystarczająco silny, to obróci on poziomy ruch powietrza w kierunku pionowym, przez co powietrze w chmurze zaczyna wirować i powstaje mezocyklon.. Skutki dziury ozonowej.. Doch - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. W wyniku działania promieni ultrafioletowych, cząsteczki tlenu rozłączają się na dwa osobne atomy tlenu, po czym te dwa osobne atomy łączą się z jeszcze nierozbitymi dwuatomowymi cząsteczkami tworząc ozon , czyli trójtlen.Dziura ozonowa i jej skutki..

Opisz przyczyny i skutki powstawania dziury ozonowej.

Jednocześnie promienie słoneczne oddziałują na przedostające się do atmosfery freony i rozkładają je na chlor, węgiel i fluor.. 12.Powstawanie dziury ozonowej Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Największe znaczenie mają w tym procesie związki chlorofluorowęglowe ( freony ), z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania ultrafioletowego) atakuje cząsteczki ozonu, prowadząc do wyzwolenia tlenu (O 2 ) oraz tlenku chloru (ClO).DZIURA OZONOWA - przyczyny, skutki, zagrożenia.. Jeżeli nie wprowadzimy zmian, dziura ozonowa może przyczynić się do powstania ogromnych powodzi związanych z topnieniem lodowców, uciążliwej suszy i wynikającej z tego klęski głodu.. Następna strona Przeczytaj.Kilka najważniejszych i najgroźniejszych skutków powstawania dziury ozonowej: Pierwszym i podstawowym skutkiem oddziaływania dziury ozonowej na Ziemię jest globalne ocieplenie, czyli znaczna zmiana warunków klimatycznych w różnych częściach Ziemi, zjawisko zwane efektem cieplarnianym prowadzi do topnienia górskich lodowców oraz do ogólnych zaburzeń klimatu, na przykład przechodzenia z mroźnych zim do upalnego lata bez przejściowych pór roku; Promieniowanie ultrafioletowe .Przyczyny powstawania dziury ozonowej Ozon stratosferyczny powstaje na skutek działania promieni UV na cząsteczki tlenu..

- Dziura ozonowa to efekt rozpadu ozonu stratosferycznego.

Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O2).Dziura ozonowa a środowisko Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.. Chlor wchodzi w reakcje z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O2).. Ozon reaguje z atomami chloru i rozpada się na zwykły tlen dwuatomowy.Skutki powstawania dziury ozonowej Najbardziej odczuwalnym skutkiem dziury ozonowej jest ilość docierającego promieniowania UV-B do powierzchni Ziemi .. Ich nadmierna ilość zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory skóry, zaćmę, oparzenia skóry czy osłabienie .oto parę najważniejszych i najgroźniejszych skutków powstawania dziury ozonowej: -pierwszym i podstawowym skutkiem oddziaływania dziury ozonowej na ziemię jest globalne ocieplenie czyli znaczna zmiana warunków klimatycznych w różnych częściach ziemi, zjawisko zwane efektem cieplarnianym prowadzi do topnienia górskich lodowców oraz do ogólnych …Jednym z kolejnych skutków globalnego ocieplenia może być rosnąca dziura ozonowa nad Antarktydą.. Zdaniem naukowców z NASA, przyczynić się do jej wzrostu mogła również mroźna zima na półkuli południowej.W efekcie czego na poniższym nagraniu możecie zobaczyć jedną z największych dziur zarejestrowanych od 1979 roku.Dziura ozonowa jest to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (część stratosfery o podwyższonej ilości ozonu).. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Dziura ozonowaZmniejszenie koncentracji ozonu w ozonosferze jest nazywane dziura ozonowa.. Liczy około 20 km grubości.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Źródło: By Gerd Altmann, Pixabay License, https: .. Dowiesz się, czym jest dziura ozonowa.. Jest on odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do naszego globu ze Słońca.. To także zagrożenie powodziami wynikającymi z topnienia lodowców.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Sam ozon jest zaś warunkiem istnienia stratosfery.Powstawanie dziury ozonowej Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt