Przekształcenia wykresów funkcji karta pracy

Pobierz

k.25; Ciągi liczbowe.. Doprowadzamy funkcję do postaci (poprzez podzielenie licznika przez mianownik - patrz dzielenie wielomianów) i przesuwamy wykres funkcji o wektor.. y=sinx przesunąć o wektor o współrzędnych [0,1].5.. • Symetria osiowa.. Aby wspomóc prace nauczyciela i przygotować uczniów do samodzielnej pracy, zaczynamy zamieszczać karty .Po wystąpieniu każdej grupy pozostałe zespoły do swojego wzoru z punktu 1 a) z zadania z karty pracy, dopisują odpowiednie wartości lub znaki, aby zobaczyć na własnym przykładzie omawiane przekształcenie wykresu funkcji.. Modułowe przekształcenia wykresów funkcji.pełniają karty pracy pt.: "Przekształcenia organów roślinnych i ich funkcje".. Lekcja live z matematyki o 15:00 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 1 liceum ogólnokształcącego (SP).Aby naszkicować wykres funkcji y=1+sinx wystarczy wykres funkcji.. y=sinx przesunąć o wektor o współrzędnych [1,1].. się wzory, według których funkcje te mają zostać przekształcone i. odwrotnie, karta 2 zawiera trzy inne wzory funkcji, a karta 1 trzy wzory.. Praca z kartami pracy poprzedzona jest pogadanką na temat modyfikacji organów roślinnych.. k.21Nauka przekształceń wykresów funkcji, jest często nauką długą, trudną, mozolną.. By uprościć wygląd, wyłączaj odpowiednie wykresy w polach wyboru u dołu karty pracy.. Weźmy jako przykład funkcję , która wygląda następująco: Rys.1 ..

Przekształcenia wykresu funkcji.

Jeśli a=0 wykres .. Przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi i początku układu współrzędnych.. budowa_atomu_a_położenie_pierwiastka_w_układzie_okresowym.pdf.. Jeśli a<0 wykres .. Jeśli a>0 wykres jest nachylony do osi x pod kątem .. Teraz omówimy każdy z tych przypadków.. Przekształcenia wykresów funkcji trygonometrycz.. 8.38; 8.37; 8.36; 8.35; 8.34; 4.. Czas 20 min.Wykres dowolnej funkcji możemy przesuwać w poziomie oraz w pionie.. Zastosowanie funkcji do rozwiązywania zadań umieszczonych w kontekście praktycznymKarta pracy nr 4 L.P.. Wartości o jakie przesuwamy wykres w każdym z tych dwóch kierunków, najłatwiej jest zapisywać w postaci wektora przesunięcia: Jeżeli chcemy przesunąć wykres w lewo, albo w dół, to na współrzędnych wektora podamy liczby ujemne, np.:Karta 16.6; Funkcja liniowa w zadaniach.. Wpisz w polu tekstowym wzór funkcji i obserwuj działanie przekształceń i na nią.. Uzupełnij tekst: Wykresy funkcji o jednakowym współczynniku a są .. Jeżeli to miejscem zerowym funkcji y=ax+b jest liczba x=-b/amaksymalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca; zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie; największą wartość funkcji w przedziale ; miejsca zerowe funkcji ; najmniejszą wartość funkcji .. Karta 16.7; Funkcja rosnąca..

Przesuwanie wykresu funkcji o wektor.

Zadanie 1. k.24; Ciągi liczbowe.. k.27; Ciągi liczbowe.. Ustalmy .. Każde z takich przesunięć powoduje nam zmianę wzoru funkcji.. Pobierz plik.. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest poprawna y=sinx przesunąć o wektor o współrzędnych [1,0].. Karta B. z Mikołajem, Funkcja liniowa.-opisze przekształcenie wykresu funkcji na podstawie jej wzoru lub wykresu; -omówi własności funkcji: y=f(x)+q, y=f(x-p), y=f(x-p)+q, y=-f(x), y=f(-x) y=-f(-x) w oparciu o dane własności funkcji y=f(x);Zwizualizowanie problemu działania elementarnych przekształceń na różne funkcje.. Biologia 3 ; Fizyka .. Przekształcanie wykresów funkcji kwadratowej .. (1 pkt) Wykres funkcji powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji o 5 jednostek.Karty do indywidualnej pracy ucznia.. Nauczyciel przypomina informacje dotyczące modyfi-kacji organów.. Kategorie wyszukiwania Szkoła podstawowa.. W teście znajduje się 10 zadań, a każde z nich jest warte 1 punkt.. Karta pracy Zadanie 1: Odczytaj z wykresu funkcji jej miejsce zerowe.. Zgodnie z Twierdzeniem 2.3. najpierw przesuwamy wykres funkcji V o wektor [1;2].funkcję i trzy wzory opisujące przekształcenia wykresów funkcji (przy.. Karta B. z Mikołajem, Funkcja liniowa.. Niby prosta, ale w swej prostocie niejednokrotnie zagmatwana..

określające przekształcenia tych funkcji).

Miejsce zerowe funkcji: _ _ _ _ _ _ _ _ _ MiejscePrzekształcenia wykresów funkcji.. Całość powinna Ci zająć około 15 minut.W tym przypadku podobnie jak w poprzednich naszą funkcję musimy "odbić", tym razem względem obu osi na raz.. Karta 16.9; Funkcja rosnąca, malejąca i stała.. Osoba 1 sporządza przy pomocyPrzekształcenia wykresów funkcji - Liceum/Technikum (poziom podstawowy) Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Przekształcenia wykresów funkcji.. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX • Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OY → • Przesunięcie równoległe o wektor .. Organy roślinne ulegają przekształceniom, dzięki cze-mu mogą pełnić dodatkowe funkcje:Pobierz plik.. Aby sporządzić wykres funkcji homograficznej korzystamy z przesunięcia wykresu funkcji o pewien wektor.. Przekształcenia wykresów funkcji .Tematem lekcji są przekształcenia wykresów funkcji.. Rozpocznij.. Temat lekcji 1.. Wzór funkcji Współrzędne wierzchołka Wykres funkcjiprzesunięto Równanie osi symetrii y 0,75 x 3 2 2 y x 12 4 y 3 x 22 1 y 2 x 0,252 3,75Matematyka jest prosta: Karty pracy.Funkcja w postaci y = a/x, czyli y = a 1.. W zadaniach przygotowujących do pomyślnego zdania egzaminu gimnazjalnego z matematyki, które zamieszczamy na naszych stronach nie sposób przekazać całości potrzebnego materiału do opanowania..

wykres funkcji, ...Karta pracy ucznia nr 2.

k.22; Ciągi liczbowe.. Wektory w układzie współrzędnych.. Przesunięcie funkcji kwadratowej o .· Funkcja liniowa i jej własności · Funkcja kwadratowa i jej własności · Przekształcenia wykresów · Równania kwadratowe · Nierówności kwadratowe cz.1 · Nierówności kwadratowe cz.2 Karty pracy · Przekształcenia wykresówKARTA PRACY 1.Naszkicuj wykresy paraboli danej równaniem.. Dla jednych tru.Przesuwanie wykresów funkcji wzdłuż osi układu współrzędnych Inne przekształcenia wykresów funkcji.. Gdy chcemy przesunąć ten wykres to możemy to zrobić w prawo, w lewo, w górę lub w dół.. Tematyka zajęć: • Podstawowe informacje o wektorze w układzie współrzędnych • Przesunięcie równoległe.. Przykład.. k.23; Ciągi liczbowe.. k.26; Ciągi liczbowe.. Wykres funkcji y = tgx oraz y = ctgx; 8.33; 8.32; 8.31; 8.30; 8.29; 8.28; 8.27; 8.26; 8.25; 3. czym, karta 1 zawiera trzy wzory funkcji, natomiast na karcie 2 znajdują.. Wykres funkcji y = sinx oraz y = cosx; Ciągi liczbowe.. Rysowanie wykresu funkcjifunkcja wykładnicza, wykres funkcji f przesuniemy w lewo o tyle jednostek, wykres funkcji f zostanie przesunięty w prawo; gdy a będzie ujemne, przesuniecie wykresu funkcji wzdłuż osi OX - przesuwając wykres funkcji f o a jednostek wzdłuż osi OX, ile wynosi |a|., otrzymujemy wykres pewnej funkcji g opisany równaniem y = g(x).. Symetria osiowa względem .Przesuń wykres funkcji V(x)=|x| o odpowiedni wektor uzyskując wykres funkcji: f(x) = | x − 1 | + 2, a następnie narysuj wykresy funkcji: a.. Zadanie 5.. Wykres funkcji przenosimy symetrycznie względem początku układu współrzędnych O(0,0) Podczas tego przekształcenia współrzędne funkcji zmieniają swoje znaki na przeciwne np.: punkt (-5,2) zmienia swoje współrzędne na (5,-2).E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt