Zdania wielokrotnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem

Pobierz

Zastępuje zdanie podrzędne z osobową formą czasownika.ułuż zdanie wielokrotnie złożone składające się : a)z 4 zdań składniowych b)z 5 zdań składniowych c)z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. (Zdanie wielokrotnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania) I gdyby stary ów Jan Czarnoleski Z mogiły powstał: toby ją zrozumiał, Myśląc, że jakiś poemat niebieski, Który mu w grobie nad lipami szumiał, Słyszy ubrany w dawny rym królewski, Mową, którą sam przed wiekami umiał.Konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi nigdy nie występują samodzielnie, wchodzą w skład wypowiedzenia złożonego, które nazywamy wtedy wypowiedzeniem złożonym z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Bogini Eryda postanowiła skłócić boskich gości (1) i kiedy Hera, Atena i Afrodyta rozmawiały ze sobą (2), potoczyła im pod nogi.. jabłko (3).imiesłowowy równoważnik zdania; Zagraj z nami!. Słownik języka polskiego PWN.. Charakterystyczną konstrukcją jest także imiesłowowy równoważnik zdania, czyli konstrukcja z imiesłowem przysłówkowym, pełniąca funkcję zdania podrzędnego okolicznikowego czasu lub sposobu - Pisząc te słowa, myślałem o nadchodzącym egzaminie.Wypowiedzenie wielokrotnie złożone składa się z co najmniej trzech wypowiedzeń składowych.. W funkcji zdania składowego może wystąpić tylko imiesłów przysłówkowy.. Odczytujemy je jako złożony komunikat, w którym treści pojedynczych zdań mogą się uzupełniać, łączyć ze sobą, a nawet sobie przeciwstawiać.z imiesłowowym równoważnikiem zdania, w obydwu zdaniach składowych musi być ten sam podmiot..

Temat: Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego Anka rozważa i Anka gotuje.. Wyznaczamy wskaźniki zespolenia (powiązania między zdaniami) i określamy zdanie główne.. shailel; 29.11.2010 Siema to bedzie chyba c ale nie jestem pewny!. Możesz zablokować cookies zmieniając .Dokonaj analizy zdania wielokrotnie złożonego, zawierającego Przeczytawszy gazetę, wyszedł z domu.W wypowiedzeniach złożonych najczęściej jako równoważniki zdań występują konstrukcje z imiesłowami nieodmiennymi.. Siedział przy stole, czytając gazetę.. Dziś będziemy mówić o tak zwanym imiesłowowym równoważniku zdania - wierzcie mi, że to tylko tak groźnie i nieprzystępnie brzmi, a w .Zdanie wielokrotnie złożone składa się z większej ilości zdań pojedynczych.. Dzięki Ani zrozumiesz, co kryje się pod tą skomplikowaną nazwą.. Zdania dzielimy na pojedyncze (z jednym orzeczeniem), złożone (z dwoma orzeczeniami) i wielokrotnie złożone (zawierają więcej niż dwa orzeczenia).W wypowiedzeniach złożonych najczęściej jako równoważniki zdań występują konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi (współczesnym i uprzednim) : Siedział przy stole, czytając gazetę.. Po.Dwa zdania lub równoważniki zdań, które łączą się ze sobą za pomocą spójników, zaimków lub przecinków, tworzą wypowiedzenie złożone..

imiesłowowy równoważnik zdania.

b) Dokończ zdanie.. imiesłowowy równoważnik zdania.. "Wczoraj, wracając ze szkoły, spotkałam koleżankę z innej szkoły i jej młodszego brata, idących w tą samą strone co ja.". Imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie złożone podrzędne okolicznikowe czasu, przyczyny i sposobu lub jedno ze zdań .1 Klasa VII - 22.05.20r.. (imię, nazwisko, klasa) SPRAWDZIAN ZE ZNAJOMOŚCI IMIESŁOWÓW.. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.Wypowiedzenia dzielą się na równoważniki zdań (niezawierające orzeczenia) i zdania (zawierające orzeczenie).. 2) Zaznacz granicę zdań składowych.. a) Uczniowie, opuściwszy po lekcjach szkołę, udali się na lodowisko.. 1) Znajdź orzeczenia lub imiesłowy przysłówkowe.. W związku z tym poprawiamy konstrukcję zdania na zdanie złożone podrzędnie: Gdy miałam dziesięć lat, nauczycielka postawiła mi pierwszą ocenę niedostateczną.a) Z ostatniego akapitu tekstu wypisz wypowiedzenie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. W każdym zdaniu wielokrotnie złożonym pojawia się jedno samodzielne zdanie, do którego odnosi się treść pozostałych.Zdania wielokrotnie złożone - składają się z co najmniej trzech zdań składowych, które mogą być w stosunku do siebie złożone współrzędnie, lub podrzędnie, lub i współrzędnie, i podrzędnie, np. (1) Lubię filmy, (2) ale wolę czytać powieści Jane Austin, (3) dlatego teraz wybieram się do biblioteki..

1 2 3Równoważnik zdania z imiesłowem.

Przekształć każde z podanych wypowiedzeń pojedynczych: - w wypowiedzenie podrzędnie złożone okolicznikowe, - w wypowiedzenie podrzędnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania, - w wypowiedzenie współrzędnie złożone.. Przeczytaj.. Wszyscy położyli się na ławkach, rękamiJak wykonać wykres tego zdania.. Moi drodzy, na poprzednich lekcjach poznaliście już imiesłowy przymiotnikowe ( bierne i czynne ) oraz przysłówkowe ( współczesne i uprzednie ).. a) Po zakończeniu dyskoteki uczniowie udali się do domów.. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. Mogą one łączyć się w stosunku współrzędnym lub nadrzędno-podrzędnym.. zamiast :idących w tą samą stronę co ja" "którzy szli w tą samą stronę co ja"Imiesłowowy równoważnik zdania W zdaniu złożonym jedno ze zdań składowych może być imiesłowowym równoważnikiem zdania..

Mogą być złożone współrzędnie i podrzędnie.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. b) Przeczytawszy instrukcję obsługi, sprawnie podłączyli urządzenie.Na pierwszy rzut oka termin "imiesłowowy równoważnik zdania" może przyprawiać o ból głowy.. Imiesłowowy równoważnik zdania występuje w zdaniach okolicznikowych.. imiesłowowy równoważnik zdania «równoważnik zdania zawierający imiesłów nieodmienny» Słowniki PWN - zobacz ofertę >> Porady językowe.Jak analizować zdanie wielokrotnie złożone?. rating ( 55 % score) - 7 votes O rodzajach imiesłowów był już wcześniej osobny wpis, dziś będzie o tym, jak imiesłowy zachowują się w zdaniu.Jest to wypowiedzenie wielokrotnie złożone, które składa się z czterech zdań składowych.. Jest OK - i tu, i tu Anka jest podmiotem.Czwarta część cyklu poświęconego zdaniom złożonym (zdania współrzędne, zdania podrzędne, imiesłowowy równoważnik zdania, zdania wielokrotnie złożone).Muzyka .Spójrzmy jeszcze na przykład wypowiedzenia wielokrotnie złożonego, które zawiera również imiesłowowe równoważniki zdań: Moi rodzice pojechali do miasta, wstąpili do kilku sklepów, chcąc zrobić małe zakupy, i zjedli obiad w restauracji, jaką polecił im znajomy, którego niedawno poznali, będąc na wczasach w Kołobrzegu.Zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania 2.57 avg.. Wypowiedzenie wielokrotnie złożone tworzą zdania, a także ich równoważniki.imiesłowowy równoważnik zdania Jest to konstrukcja, która składa się z imiesłowu przysłówkowego + określeń.. KROK 2.. B. czynności, która odbyła się wcześniej.ułuż zdanie wielokrotnie złożone składające się : a)z 4 zdańs kładniowych b)z 5 zdań składniowych c)z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Przeczytawszy gazetę, wyszedł z domu.Zdania z imiesłowowym równoważnikiem przekształć w zdania złożone..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt