Sprawozdanie z realizacji narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2019

Pobierz

Przedstawienie "Czerwony Kapturek" (Marzec 2019) Uczniowie kl. I, III, VII z pełnym zaangażowaniem wzięli udział w przedstawieniu "Czerwony .Pierwszym z działań, które zostało wykonane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa było sporządzenie harmonogramu działań, oraz podanie terminów ich wykonania.. Przypominamy o obowiązku przedłożenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w .Realizacja Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - nabór wniosków.. NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 3.. Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej - 62 %.Sprawozdanie z działań realizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 im.. CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 15.000 zł Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12.000 zł Wkład własny: 3.000 zł Liczba zakupionych książek: 788, w tym lektur: 206, co stanowi 26% zakupionych książek.. Jego głównym celem było rozwijanie aktywności czytelniczej, otwarcie na literaturę, uwrażliwianie na jej piękno.. Pierwszym z działań, które zostało wykonane było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów oraz rodziców na temat: "Czego oczekuję od biblioteki szkolnej"..

Formularze sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zakupy książek były konsultowane z uczniami .Facebook Twitter Pinterest LinkedIn W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im.. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWONU CZYTELNICTWA- Priorytet 3 W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1, im.. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" za rok 2019, który dotyczy wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz .Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w II Liceum Ogólnokształcącym im.. Nabór wniosków na 2022 r. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" trwa nabór ..

W ankiecie braliFormularze sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Powrót.

Informacje ogólne: Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Pana Dyrektora ZSGH o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach NPRCZ -W Dzienniku Ustawzostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".. Celem realizowanego"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w naszej szkole w 2018 roku było rozwijanie i wzmacnianie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie .Sprawozdanie z realizacji Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku szkolnym 2018/2019..

Poniżej znajduje się sprawozdanie z działań szkoły.

22 551 24 00 w.1101, z zakresu spraw finansowych: p. Grażyna Kupis, tel.. Jednym z pierwszych zadań było przeprowadzenie ankiety czytelniczej wśród młodzieży szkolnej, pozwalającej na poznanie ich preferencji czytelniczych.Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły województwa świętokrzyskiego.. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich I.. W szkole zostały zrealizowane następujące działania: 1.Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" I..

Zgodnie z rozporządzeniem dyrektorzy placówek ...Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdanie.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Zorganizowane wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów 1.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA.. Nasza szkoła zakończyła realizację programu ministerialnego, mającego na celu rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów i wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej.. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej.. Zapraszamy do zapoznania się.z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w 2019 r. W przypadku pytań, informacji udzielają: z zakresu spraw merytorycznych: p. Monika Adamiak, tel.. Materiały Formularz sprawozdania - minister 2018Formularz _minister.xlsx 0.02MB Formularz sprawozdania .Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole.. Dyrektorzy Szkół Samorządowych, dyrektorzy szkół, które otrzymały w roku 2019 dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych na podstawie wniosków złożonych w październiku 2018 r., są zobowiązani do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wyszczególnionych w § 3, ust.. Pierwszym z działań, które zostało wykonane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 było przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli na temat: "Warto przeczytać".Zgodnie z § 6 ust.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.. W załączeniu:Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2018/2019 Projekt zrealizowano z uczniami klasy III gimnazjum Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie.. PokochanieW ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka CEZiU"Kopernik" otrzymała w maju 2019 roku środki finansowe na zakup książek w sumie 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji .Szanowni Państwo .. wzoru opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (załącznik nr 1) prosimy również przesłać w wersji elektronicznej na adres: z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" została podjęta decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji.. W ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresieSprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Jednym z pierwszych zadań zrealizowanym w ramach NPRC było przeprowadzenie wśród uczniów Wyborów Książek oraz wśród rodziców i nauczycieli ankiet na temat: "Książki, które polecam".Biblioteka szkolna w budynku "B" zakończyła działania dotyczące realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogicznej w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych.Sprawozdanie z realizacji działań podjętych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt