Napisz wzory sumaryczne następujących związków chemicznych tlenek azotu

Pobierz

3.zadanie 1 Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: a) chlorek chromu (II) b) siarczek srebra (I) c) tlenek manganu (IV) d) jodek ołowiu (II) e) bromek miedzi (I) zadanie 2 Podaj nazwy związków chemicznych: BeS, CaBr , NaF, Cr O , PbS , FeBr , Mn O 2 2 3 2 3 2 7 All 3 Prooooszę ; )) na dzisiaj muszę to mieć !Omawiane powyżej związki o wzorach Pb O 2 i PbO to odpowiednio: tlenek ołowiu(IV) i tlenek ołowiu(II).. Napisz wzory sumaryczne i narysuj wzory strukturalne następujących związków chemicznych: tlenku azotu (II) tlenku węgla (IV) 2010-03-10 16:40:08 Napisz jedno równanie reakcji otrzymywania tlenku żelaza ( III ) 2010-10-08 18:06:23Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących związków chemicznych : tlenek wapnia ; tlenek żelaza(II) ; tlenek siarki(VI) ; tlenek azotu(V) , tlenek krzemu (IV ) Proszę o pomoc .. odpowiedział (a) 10.03.2010 o 16:58. Podaj z jakich i ilu atomów zbudowane są następujące cząsteczki:Podaj wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: tlenek miedzi(l), tlenek sodu, tlenek miedzi(ll), tlenek magnezu, tlenek azotu(lll), tlenek węgla(IV) (ditlenek węgla lub dwutlenek węgla), tlenek man-ganu(IV), tlenek wanadu(V), tlenek siarki(VI) (tritlenek siarki lub trójtlenek siarki), tlenek siarki(IV) (ditlenek siarki lub .Rozwiązanie - Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: Rozwiązanie - Oblicz masę cząsteczkową następujących soli: Rozwiązanie - Napisz 6 wzorów sumarycznych i nazw soli, w których skład wchodzą pierwiastki tylko drugiego okresu układu okresowego..

!Interpretacja zapisów chemicznych.

Język chemiczny nie służy do codziennej komunikacji, a jednak ma status języka międzynarodowego.. N = O - wzór strukturalny.. W nazwach tlenków nie określa się wartościowości tlenu, gdyż zawsze wynosi ona dwa (II).Zapisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących związków chemicznych: a)tlenek sodu b)tlenek glinu c)chlorek wapnia d)jodek cynku e)siarczek ołowiu (IV) f)tlenek fosforu(V) g)siarczek żelaza (III) h)bromek rtęci (II) i)tlenek siarki(VI) j)trójtlenek azotu zad.2 Nazwij związki: a) CaCl2 b) CO2 c) Cu2S d) SnJ4 e) BaBr POMOCY!. Rozwiązanie - Napisz nazwy soli.. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących związków : a) tlenek rtęci (I) b)chlorek glinu c)tlenek glinu d)siarczan miedzi (II) e)tlenek siarki (IV) f)tlenek azotu (III) g)tlenek węgla (IV) h)tlenek sodu i)tlenek chloru (VII)Koman.. Zad.4 4 pkt.. Niezależnie od miejsca na kuli ziemskiej chemicy stosują te same znaki i symbole chemiczne do wyrażania ilości i rodzaju substancji.Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: a) chlorek chromu(III) b) siarczek srebra(I) c) tlenek manganu(IV) d) jodek ołowiu(II) e) bromek miedzi(I) a) CrCl 3 b) Ag 2 S c) MnO 2 d) PbJ 2 e) CuBrDla siarkowodoru (H2S) napisz: wzór elektronowy kreskowy podaj typ wiązania..

Tlenek azotu (II) NO - wzór sumaryczny.

Tlenek miedzi (I) Tlenek arsenu ( V) Tlenek baru.. Zad.3 8 pkt.. :*Hej,mam problem z zadaniem 3 z chemii, " Napisz wzory sumaryczne następujących związków chemicznych: tlenku azotu(lll), tlenku magnanu(l\/), tlezlu żelaza (lll), tlenku chloru (l) i tlenku chromu (ll).1. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. siarczek ołowiu (IV) PbS2 tlenek baru BaO tlenek żelaza Fe2O3 MgO tlenek magnezu NO - tlenek azotu (II) N2O3 - tlenek azotu (III) N2O5 - tlenek azotu (V) Ag2S - siarczek srebra (I) FeCl3 - chlorek żelaza (III) FeO - tlenek żelaza IINapisz wzory sumaryczne następujących związków: a) wodorku wapnia, jodowodoru, wodorku glinu b) tlenku azotu(V), tlenku siarki(VI), tlenku sodu c) wodorotlenku potasu, wodorotlenku miedzi(II), wodorotlenku żelaza(III) d) chlorku sodu, siarczanu(VI) potasu, siarczku miedzi(I), węglanu wapnia, fosforanu(V) żelaza(II)Zapisz wzory sumaryczne i kreskowe strukturalne następujących związków chemicznych: - tlenek potasu I - tlenek wapnia II - tlenek glinu III - tlenek krzemu IV - tlenek azotu V - tlenek siarki VI - tlenek chloru VII - chlorek sodu I - chlorek miedzi II - chlorek żelaza III - chlorek ołowiu IV - siarczek potasu I - siarczek magnezu II -siarczek glinu III 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt