Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny

Pobierz

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.Przeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie ze zdjęciem This photograph ____ In the it classrom.. Wypowiedź pisemna.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Przeczytaj opis ilustracji.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). (0-4)Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

Uzupełnij każdą lukę (1-3) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny.

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (7.1.-7.6.). (1) _____ exciting!Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Question from @Anonymus6666 - Szkoła podstawowa - Język angielski .. Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilustracją Answer.Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Za każdą poprawną .Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. (Zdania współrzędnie złożone) Marta usłyszała dźwięk budzika i _____.. Uzupełnij każdą lukę (I/3.1.. Wymagana jest pełnaZadanie 18.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) 1.1 Przeczytaj opis ilustracji.. Przeczytaj opis ilustracji.. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Zakreśl literę A, B lub C.. (0-4) Przeczytaj opis ilustracji..

Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.

), aby zachować sens zdania wyjściowego.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką (4.1.. Budzik zadzwonił o 6:30, zatem _____, jednak ta odpowiedziała jej ze złością.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Uzupełnij dialogi tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij wypowiedzenia tak aby powstały wskazane typy zdań.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.6.1.2 Quiz egzaminacyjny.. ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i .Przeczytaj opis ilustracji.. Nazwa użytkownika lub adres e-mail .Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

(Zdania poprzednie złożone) Gdyby Jagna pomyślała o siostrze _____.. C Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanychPrzeczytaj tekst.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.1 Przeczytaj opis ilustracji.. Na podstawie Grammar Practice - Macmillan Education dr Monika CICHMIŃSKAZnajomość środków językowych.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. They're moving very fast on a mountain river.1 Opis ilustracji Przeczytaj opis ilustracji.. In the 1.1.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna .. inne wyrazy tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Marta _____, kiedy po raz kolejny odezwał się budzik.. Przeczytaj opis ilustracji.. W każdą lukę możesz wpisać .Przeczytaj tekst.. Lekcja 6. ze zdjęcia, wykonaj zadanie.. Konstrukcje gerundialne i bezokolicznikowe 6.1.2 Quiz egzaminacyjny ) , () ) Login Accessing this szkolenie requires a login.. - I/3.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.Matura z języka angielskiego 2018 Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 8 Zadanie 8. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. (4 pkt) Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt