W zeszycie uzupełnij luki w tekście wyrazami z ramki

Pobierz

Następnie ułóż z tych słów krzyżówkę.Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.Zapisz odpowiednio w zeszycie.. Trzy słowa podano dodatkowo.jutro mam na ocenę .. Strona 77.. 2 Zadanie.. 9 - przeczytaj opisy, spójrz na obrazki i wpisz w luki odpowiednie imiona; - zad.W zeszycie uzupelnij luki w zdaniach na podstawie tekstu z zadania 11. c asked for: r dCall: 0768 487 lower: r 6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2. rozpraszanie pochłanianie odbicie W południe do pokoju Tomka wpada przez okno dużo światła słonecznego.Przeczytaj tekst uzupełnij go wyrazami z ramki w odpowiedniej formie 2016-01-15 18:58:20 Uzupełnij zdania,wpisując w każdą lukę jeden wyraz z rami w ODPOWIEDNIEJ FORMIE.Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki .. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03 uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie ?. Dziecko ma do dyspozycji wyrazy (do wycięcia lub wymienione przy tekście).. 3/87 - przeczytaj tekst.. The old man knows he will die soon.uzupelnij w zeszycie tabele odpowiednimi wyrazami z ponizszego tekstu Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazami wybranymi spośród podanych, użytymi w odpowiedniej formie.. Pomoże ktoś?. KROK 5.. Dopasuj wypowiedzi A-F do sytuacji 1-6.. Zadanie.. 2011-04-17 11:14:22 Wpisz czasowniki rozdzielnie złożone w odpowiedniej formie j ..

W zeszycie uzupełnij luki w tekście wyrazami z ramki.

Ex 4 - w każdym dialogu wybierz odpowiednie uzupełnienie.. 2009-10-26 20:07:36W zeszycie uzupelnij luki w zdaniach na podstawie tekstu z zadania 11.. Podane słowa trzeba będzie odpowiednio odmienić, żeby pasowały jako elementy zdań.. Zadanie w załączniku.przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. Może się też trafić, że jakiś wyraz użyty zostanie dwukrotnie.Uzupełnij luki w tekście wyrazami z ramki.. B. Wysłuchaj i wpisz brakujące wyrazy w notatkę .. W zdaniu tego typu należy uzupełnić luki w ciągłym tekście, wstawiając w każdą z nich jeden wyraz.. Wykonaj zad.. Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-6 - reading.. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.. Zadanie.. KROK 4.. Ta część egzaminu wymaga dużego obycia z językiem angielskim.Uzupełnij dialog wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. Cztery z nich zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki.Uzupełnij tekst, używając trzech wyrazów z ramki.. Ex 3 - Uzupełnij zdania wyrazami z ramki - uzupełnienie luk zapisz w zeszycie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uzupełniamy luki: W południe do pokoju Tomka wpada przez okno dużo światła słonecznego.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Ex 2 - Posłuchaj dwóch dialogów CD 3.7 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.07.mp3, następnie w każdym zdaniu wybierz jedno poprawne uzupełnienie zdania - odpowiedzi zapisz w zeszycie..

Uzupełnij luki w tekstach wyrazami z ramki.

2013-05-15 18:56:48Wykonaj zad.. znajdowanie określonych informacji, .. w nagraniu uzupełnij luki w poniższej notatce.. 6/87 - przeczytaj tekst.. Question from @Lewenes - Gimnazjum - Język angielskiOpublikowany in category Język angielski, 06.09.2020 >> .. 7 przyporządkuj wyrazy z ramki bohaterom cyklu powieściowego biuro detektywistyczne lassego i mai.. Uzupełnij dialogi zwrotami z ramki.Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi .Uzupełnij luki w rozmowie (1-6) wyrazami Z ramki (A-H).. Zapisz odpowiedzi w zeszycie .Spotkania z fizyką 8, Zeszyt ćwiczeń.. Zapisz w zeszycie i przetłumacz a review, a school website, to take a photo, to shout, , a sign, to turn off your phone, to make notes, properly (użyj słowniczka z tyłu podręcznika lub internetowego) Wykonaj ex 2, 3 (SB p65) do zeszytu Zapisz w zeszycie te zwroty This .Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.. 2 - wysłuchaj nagrania i zakreśl odpowiednie wyrazy: Oto nagranie: 10_Brainy_WB_kl.6.mp3..

Uzupełnij luki 1-3 wyrazami z ramki.

…Uzupełnij luki w tekście, wstawiając wyrażenia z ramki w odpowiedniej formie gramatycznej.. powierzchni cienkiej szyby, .Uzupełnij luki.. 2015-04-20 15:07:28.Książka z polaka słowa z uśmiechem nauka o języku ortografia dla 6 klasy str 106. zad.. 4/87 - uzupełnij i zapisz w zeszycie zdania.. niemiecki 2011-09-21 17:17:39 Wpisz czasowniki sehen,sich interesssieren,fernsehen w odpowiedniej formie .. W każdą z nich możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. Ćwiczenia są na dwóch poziomach trudności: 1. dobierz słowa, by uzupełnić luki - ćwiczenie łatwiejsze.. Dwa wyrazy podano dodatkowo nie pasują one do żadnej z luk.. Czy ktoś poratuje?. Zadanie.. WORD HUNT CZYTANIE 1 Podziel wyrazy z ramki na podane .Przeczytaj notatkę z lukami, wysłuchaj tekstu dwa razy, a następnie uzupełnij luki, wybierając poprawną formę (a, b lub c).. 41Ćwiczenie zapisz w zeszycie.. 2011-12-15 14:48:58Wybierz właściwe słowa z ramki , żeby uzupełnić luki w tekście.. 2017-06-02 06:25:38; Uzupełnij tekst z wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie, używając czasu past simple lub past continuous.. powyżej.. Strona 95.. Zadanie.. W zeszycie uzupełnij luki w tekście wyrazami z ramki.. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.. Dzieje się tak, ponieważ zarówno odbiciu od gładkiej.. Dwa wyrazy podano dodatkowo i nie pasują one do żadnej zluk..

W zeszycie uzupełnij luki zgodnie z treścią zdania wyjściowego.

Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).4 a) Manchester b) Londyn c) Liverpool d) Belfast ODPOWIEDZI TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki.. Potem napisz, jakie zwierzęta mają John, Sue i Mike.. 2011-09-19 17:54:06; Uzupełnij luki wyrazami w odpowiedniej formie - angielski.. Wykonaj zad.. Trzy z nich podano dodatkowo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt