Podsumowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Pobierz

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Działania na rzecz szkoły i samorozwoju zawodowego na bieżąco dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, zdjęć, notatek i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej.Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

"SPOSÓB realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z przyjętymi zadaniami do realizacji w okresie stażu.. - 31.05.2011r.Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .1 Uwaga.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskaniaSPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. Stanowi ono podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneSprawozdanie ..

Na podstawie autoanalizy, autorefleksji, dokonałam opisu realizacji planu rozwoju zawodowego.

3 pkt 4 lit. a, b, d Rozporządzenia) Cały dokument jest dostępny dla osób, które wykupiły Poradnik SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Zofii Kowalskiej nauczyciela mianowanego Szkoła Podstawowa nr 1997 w Warszawie .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Aleksandra Chmara Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi " Bajkowy Zakątek", ul. Lechicka 11, 73-110 Stargard Stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane .Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. LubochniaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.Dokumentowałam realizację planu rozwoju..

Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.

Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.. Podejmuję działania na rzecz promocji szkoły w środowisku.. Już od kilku lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w ramach statutowej działalnościPamiętaj o efektach, zapis § 4.. Szkoła poza działaniami dydaktycznymi, prowadzi także wiele zajęć pozalekcyjnych i wychowawczych.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. 3 pkt 1, 2, 3 i 8 ust.. w okresie odbywania stażu od 1.09.2010 do 30.05.2011. sporządzone w związku z ubieganiem się ..

Jest to tylko fragment przykładowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dwa z sześciu punktów ( 8 ust.

Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czerwiec 2014 roku.Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamPlik Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.doc na koncie użytkownika barabell • folder sprawozdania • Data dodania: 21 cze 2011sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela mianowanego patrycja krzewicka Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Anna Śliwińska 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Katalog Katarzyna Wajdzik, 2013-08-12 Kraków Awans zawodowy, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku 2008/2009 (nauczyciel przyrody i wychowawca świetlicy)Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Zadania przyjęte do realizacji w zakresie opracowania i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnichZgodnie z tą zasadą nauczyciel powinien zostać zobowiązany do przygotowania częściowego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z zatwierdzonego wcześniej planu rozwoju zawodowego w okresie od września do stycznia lub od stycznia do czerwca bieżącego roku szkolnego (taka analiza powinna się odbywać przynajmniej co pół roku .Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4. z realizacji planu rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt