Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki podano dwa wyrazy dodatkowo

Pobierz

!2 Uzupełnij zdania.. EXAM TASK Przeczytaj tekst.. Nie zmieniaj ich kolejności.. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. 2012-09-19 16:34:35; Uzupełnij tekst .Z przymiotnikami w stopniu równym np. niechętny, niebrzydki, nieduży Z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym np. nie większy, nie najgorszy, nie ładniejsza, nie najwłaściwsza Z przysłówkami w stopniu równym utworzonymi od przymiotników np. niechętnie, niebrzydko, niedużo Z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym np.1.Uzupełnij zdania 1-6 odpowiednimi słowami z ramki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Dziecko ma do dyspozycji wyrazy (do wycięcia lub wymienione przy tekście).. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie.. 2021-05-05 14:01:12; Uzupełnij luki w zdaniach (geo) : 2011-01-13 21:56:10; Uzupełnij luki w podanych w zdaniach jednym wyrazem.Dla ułatwienia w nawiasach zostały podane części mowy .. Dwa wyrazy podano dodatkowo nie pasują one do żadnej z luk.. Uzupełnij każdą lukę 4.1.- 4.5., przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Cztery z nich zostały podane dodatkowo I nie pasują do żadnej luki.4..

Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.

LITTLE _____food for vegetarians here.Uzupełnij zdania,wpisując w każdą lukę jeden wyraz z rami w ODPOWIEDNIEJ FORMIE.Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. Podano dwa wyrazy dodatkowo.. ).Uzupełnij tekst, używając trzech wyrazów z ramki.. 1 Uzupełnij zdania, wybierając odpowiednie wyrazy z ramki.. Jeśli to konieczne, dodaj inne wyrazy, tak aby zdania były logiczne i poprawne .Uzupełnij tekst wyrazami z ramki .. Pomożesz ?. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Podano dwa wyrazy dodatkowo.. Dwa wyrazy podano dodatkowo i nie pasują one do żadnej zluk.. Question from @Kryst20 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.. Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.. Podano dwa wyrazy dodatkowo.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Uwaga!. …Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.. 2011-12-15 14:48:58 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki .Uzupełnij luki.. 3 Uzupełnij e-mail, wpisując jeden wyraz w każdą lukę.. Użyj wyrażeń z ramki Phrase Box ze str. 10. w podręczniku.. Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).Opublikowany in category Język angielski, 06.09.2020 >> ..

3.Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.

Przykład: Get _ out _ .. Uzupełnij zdania w czasie Past Simple lub Past Continuous, wykorzystując w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. 4 Josh is ____ real trouble now.Uzupełnij luki w rozmowie (1-6) wyrazami Z ramki (A-H).. Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania.. Uwaga!. Podano dwa wyrazy dodatkowo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt