Ii rp sukcesy i niepowodzenia sprawdzian

B. 28 czerwca 1919 r. w Wersalu.. Wśród nich na uwagę zasługuje reforma walutowa Władysława Grabskiego.. Wiek XX dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Akcja "Burza" - operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej.Trwała od 4 stycznia 1944, kiedy Armia Czerwona przekroczyła na Wołyniu ustaloną w trakt…

Regulamin | Kontakt